feb 04 2011

Bognár László – publikációk

Category: Bognár László,Publikációkbognar @ 5:43 DU.

dr. Bognár László PhD – publikációk

MTMT azonosító: 10029366

Könyv:

2010 Arisztotelész: A természet [Physica]. Ford., jegyz., elemzés Bognár László. Budapest: L’Harmattan.

 

2006 Arisztotelész: A létrejövés és a pusztulás. Ford., jegy., elemzés: Bognár László. Lestár ME BTK Filozófiatörténet Tanszék: Budapest Miskolc.

 

2005: A Három nővér játszmája. Kísérlet a Csehov-dráma cselekményének föltárására. Lestár: Budapest. A koncepció színpadra alkalmazásának bemutatója 2006. szeptember 23., Budapesti Kamaraszínház.

 

2001: Sinkó László. Beszélgetések Sinkó Lászlóval, Sinkó Lászlóról, Balassi Könyvkiadó: Budapest.

 

Színház:

 

2011 Az élet fiai. Jelenetek Chopin, Liszt és Sand találkozásaiból. [Egyfelvonásos.] Bemutató 2011. október 13., Thália Színház, Budapest.

 

2006 Csehov Három nővér. [Koncepció]. Bemutató 2006. szeptember 23., Budapesti Kamaraszínház.

 

2004: Élektra — egy mesebeli rendszerváltozás librettója, játék két részben, [dráma], bemutató: 2004. január 16., Madách Színház, Budapest.

 

2001: Thomas Bernhard: Nyugállomány előtt, [drámafordítás], bemutató: 2001. január 13., Budapesti Kamaraszínház.

 

Tanulmányok:

 

2013 „A létgyarapodás metafizikája az Igazság és módszerben.   Közelítés 1.” In Fehér M. István – Lengyel Zsuzsanna Mariann – Nyírő Miklós – Olay Csaba (szerk.) „Szót érteni egymással” Hermeneutika, tudományok, dialógus. Budapest: L’Harmattan (A filozófia útjai 15.), 98 116. old.

 

2012 Arisztotelész „Fizika VII. könyv 1 3. fejezetének másik változata (textus alter).” Ford. és kommentár Bognár László. In Lengyel Zsuzsanna Mariann – Jani Éva (szerk.) 2012 A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István tiszteletére. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 19 34. old.

 

2010 „A kezdet és az első. Töprengés az arisztotelészi Fizika egyik érveléséről”. Olay Csaba (szerk.) Idealizmus és hermeneutika. Budapest: L’Harmattan, 367 387. old.

 

2010 „Arisztotelész a véletlenről és a spontaneitásról”. Pannonhalmi Szemle 18. évf. 3. sz., 20 27. old.

 

2006: „Mit?” „Miről?” „Kinek?” „Mihez képest?” „Fehér M. István: Destrukció és appliáció c. esszéjéről” in Tudományos írás és informális logika (szerk. Bognár László, Forrai Gábor) http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/index.html

 

2001: „Mennyiben tekinthető filozófiai teljesítménynek Arisztotelész Fizikája?”, in: Majsai Tamás (szerk.): Hommage à Szente Péter, (WJLF — előadások 11.), Wesley János Kiadó: Budapest.

 

2000: Arisztotelész „A természetfilozófiai vizsgálódás nyolcadik könyve”. Ford., bev., jegyz. Bognár László. Magyar Filozófiai Szemle 44. évf. 1 3. sz. 73 159. old.

 

1999d: „Mindegy nekik, tragédia, komédia…”, tanulmány, in Ellenfény 1999/4 — ősz.

 

1999c: „Galy Gay átalakulása. Brecht: Mann ist Mann – Baracke Deutsches Theater” in Ellenfény 1999/2-3 — nyár.

 

1999b: „De ez az, Bucikám, ez kispálya! Lőrinczy Attila: Balta a fejbe/fülbe — Kamra, Kaposvári Csiky Gergely Színház”, tanulmány, in Ellenfény 1999/2-3 — nyár.

 

1999a: „’Mi a valóság, mondd már meg!’ (Cseresznyéskert — Mozgó Ház Társulás)”, in Ellenfény 1999/1 — tavasz.

 

1995: „Az arisztotelészi gyakorlati tudás és a drámaköltészet”, in: Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Philosophica Tom. II. Fasc. 1. Miskolc, 1995.

 

1991: „Ízelítő a kanadai skolasztikatörténeti kutatásokból” in Magyar Filozófiai Szemle 1991/1.

 

1990: „Pozíciók a metafizikával való konfrontációban” in Magyar Filozófiai Szemle 1990/1-2.

 

1989: „Álláspontok Nietzschéről az NDK-ban” in Magyar Filozófiai Szemle 1989/6.

 

1988: Arisztotelész: A keletkezésről és a pusztulásról, bevezetés, fordítás, kommentár in Magyar Filozófiai Szemle 1988/3-4.

 

1987: „Adalék Lukács György filozófiatörténeti írásaihoz” in Doxa 7 (1987).

 

1986: „Hogyan ’olvassunk’ filozófusokat?”, in Magyar Filozófiai Szemle 1986/3-4.

 

Fordítás:

1994: Dostal: A Gadamert érő folyamatos kihívás: Heidegger Platón-értelmezése, in Atheneum II (1994) 2. Füzet.

 

1989: Otto Pöggeler: A hermeneutikai filozófia in Magyar Filozófiai Szemle 1989/1.

 

Szerkesztés:

2006 Tudományos írás és informális logika (szerk. Bognár László, Forrai Gábor) http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/index.html

 

1993: Görög gondolkodók Thalésztől Anaxagoraszig, Kossuth Könyvkiadó: Budapest. [Szerkesztés, szöveggondozás, életrajzok.]

 

1992b: Görög gondolkodók Empedoklésztől Démokritoszig, Kossuth Könyvkiadó: Budapest. [Szerkesztés, szöveggondozás, életrajzok.]

 

1992a: Arisztotelész: Poétika, Kossuth Kiadó: Budapest. [Szerkesztés.]

 

Budapest, 2012. 08.16.

 1. Teljes publikációs listája:

2013 „A létgyarapodás metafizikája az Igazság és módszerben.   Közelítés 1.” In Fehér M. István – Lengyel Zsuzsanna Mariann – Nyírő Miklós – Olay Csaba (szerk.) „Szót érteni egymással” Hermeneutika, tudományok, dialógus. Budapest: L’Harmattan (A filozófia útjai 15.), 98 116. old.

 

2012 Arisztotelész „Fizika VII. könyv 1 3. fejezetének másik változata (textus alter).” Ford. és kommentár Bognár László. In Lengyel Zsuzsanna Mariann – Jani Éva (szerk.) 2012 A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István tiszteletére. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 19 34. old.

 

Bognár László Az élet fiai. Jelenetek Chopin, Liszt és Sand találkozásaiból. Bemutató 2011. október 13., Thália Színház, Budapest.

 

Arisztotelész: A természet [Physica]. Fordítás (7 176. old.), jegyzetek (177 208. old.), elemzés (209 311. old.) Bognár László. L’Harmattan, Budapest, 2010, 315 old.

 

Bognár László: „A kezdet és az első. Töprengés az arisztotelészi Fizika egyik érveléséről”. Olay Csaba (szerk.) Idealizmus és hermeneutika. L’Harmattan, Budapest, 2010, 367 387. old.

 

Bognár László: „Arisztotelész a véletlenről és a spontaneitásról”. Pannonhalmi Szemle 18. évf. 3. sz., 2010, 20 27. old.

 

Arisztotelész: A létrejövés és a pusztulás. Fordítás (9 80. old.), jegyzetek (81 88. old.)., elemzés (89 128. old.): Bognár László. Lestár ME BTK Filozófiatörténet Tanszék, Budapest Miskolc, 2006, 131 old.

 

Bognár László   Forrai Gábor (szerk.) Tudományos írás és informális logika. http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/index.html, 2006

 

Bognár László: „Mit?” „Miről?” „Kinek?” „Mihez képest?” „Fehér M. István: Destrukció és appliáció c. esszéjéről”. In Bognár László   Forrai Gábor (szerk.) Tudományos írás és informális logika, http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/index.html, 2006.

 

Bognár László: A Három nővér játszmája. Kísérlet a Csehov-dráma cselekményének föltárására. Lestár, Budapest, 2005, 213 old.. A koncepció alapján rendezett előadás színházi bemutatója Budapesti Kamaraszínház, 2006. szeptember 23.

 

Bognár László Élektra — egy mesebeli rendszerváltozás librettója, játék két részben   dráma. Bemutató 2004. január 16., Madách Színház, Budapest.

 

Bognár László: Sinkó László. Beszélgetések Sinkó Lászlóval, Sinkó Lászlóról. Balassi Könyvkiadó: Budapest, 2001, 268 old.

 

Thomas Bernhard: Nyugállomány előtt. Ford. Bognár László. Színházi bemutató: Budapesti Kamaraszínház, 2001. január 13.

 

Bognár László: „Mennyiben tekinthető filozófiai teljesítménynek Arisztotelész Fizikája?”. In Majsai Tamás (szerk.) Hommage à Szente Péter, Wesley János Kiadó, Budapest, 2001, 8 20. old.

 

Arisztotelész: „A természetfilozófiai vizsgálódás nyolcadik könyve”. Ford., bev., jegyz. Bognár László. Magyar Filozófiai Szemle 44. évf. 1 3. sz., 2000, 73 159. old.

 

Bognár László: „Mindegy nekik, tragédia, komédia…”, tanulmány. In Ellenfény 1999 / 4. sz., 22 26. old.

 

Bognár László: „Galy Gay átalakulása. Brecht: Mann ist Mann – Baracke Deutsches Theater”. In Ellenfény 1999 / 2 3. sz., 72 73. old.

 

Bognár László: „’De ez az, Bucikám, ez kispálya!’ Lőrinczy Attila: Balta a fejbe/fülbe — Kamra, Kaposvári Csiky Gergely Színház”, tanulmány. In Ellenfény 1999 / 2 3. sz., 1 17. old.

 

Bognár László: „’Mi a valóság, mondd már meg!’ (Cseresznyéskert — Mozgó Ház Társulás)”. In Ellenfény 1999 / 1. sz., 47 51. old.

 

Bognár László: „Az arisztotelészi gyakorlati tudás és a drámaköltészet”. In Publicationes Universitatis Miskolciensis Sectio Philosophica Tom. II. Fasc. 1., Miskolc, 1995, 67 74. old.

 

Dostal, Robert J. “A Gadamert érő folyamatos kihívás: Heidegger Platón-értelmezése.” Ford. Bognár László. In Atheneum II. köt. 2. Füz., 1994, 40 54. old.

 

Bognár László: „Ízelítő a kanadai skolasztikatörténeti kutatásokból”. In Magyar Filozófiai Szemle 41. évf. 1. sz., 1991, 125 127. old.

 

Bognár László: „Pozíciók a metafizikával való konfrontációban”. In Magyar Filozófiai Szemle 40. évf. 1 2. sz., 1990, 184 188. old.

 

Bognár László: „Álláspontok Nietzschéről az NDK-ban”. In Magyar Filozófiai Szemle 33. évf. 6. sz., 1989, 785 787. old

 

Otto Pöggeler: “A hermeneutikai filozófia”. Ford. Bognár László. In Magyar Filozófiai Szemle 33. évf. 1. sz.,1989, 40 120. old.

 

Arisztotelész: A keletkezésről és a pusztulásról. Bevezetés (291 299. old.), fordítás, jegyzetek (300 367. old.) Bognár László. In Magyar Filozófiai Szemle 32. évf. 3 4. sz.,1988, 291 367. old.

 

Bognár László: „Hogyan ’olvassunk’ filozófusokat?”. In Magyar Filozófiai Szemle 30. évf. 3-4. sz., 1986, 559 588. old.

 

Budapest, 2013. 0. 16.

 

PDF Printer    Send article as PDF   


dec 14 2010

Veres Ildikó – Publikációs lista

Category: Publikációk,Veres Ildikóveres @ 11:47 DE.

A publikációs lista megtalálható: MTMT honlapján (azonosító: 10005727)

Könyvek

1.      A van és a kell világa – Fejezetek a magyar etika történetéből – Miskolci Műhely

tanulmányai (társszerkesztőkkel)

Filozófiaoktatók Továbbképző Központja – Miskolci Egyetem, 1989. 1-186. o.

2.      Filozófiatörténeti szöveggyűjtemény (társszerkesztő: Kiss Ilona), Tankönyvkiadó, Budapest,1 990.

3.      Egy református gondolkodó a XX. század első felének Erdélyében

(társszerző: Tőkés István) 1-153. o.

Tiszántúli Református Egyházkerület, Debrecen, 1994.

4.      Gondolatok gondolatokról – Előadások a magyarországi filozófia történetéből

Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc, 1994. (társszerkesztő: Mezei Balázs) 1-335.

5.      A békáktól a kígyókig (szemelvénygyűjtemény az esztétika történetéből)

Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1996.

6.      Ott és akkor I-II.–Szemelvénygyűjtemény a magyarországi filozófiai gondolkodás

történetéből (társszerkesztő: Mariska Zoltán)

Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1996. 1-284. o. és 1-325. o.

7.      Alternatív tradíciók a magyar filozófiatörténetben Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár

Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc, 1999. (társszerkesztő Fehér M. István) 1-469. o.

8. Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben – három nyelvű  resümé kötet

Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2000. 1-72. o.

9. Igazság és hiánynélküliség – Tanulmányok Varga Béla bölcseletéről

Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2001. 1-84. o.

10. A Kolozsvári Iskola I.

Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003. 1-173. o.

11. Brandenstein Béla Emlékkönyv – Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár IV.

Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2003. 1-141. o.

12. Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben –  Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár VII. (társszerkesztő Fehér M. István)

Bíbor Kiadó, Miskolc, 2004. 1-432. o.

13. Megidézett reneszánsz – Hanák Tibor Emlékkötet,  Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár IX. Miskolc, 2006. 1-247.o.

14. Az apriori rejtjelei a magyar filozófia történetében, Pro Philosophia Füzetek 52. 2010.  Pro Scietia Humana Vesprimiensi, 

15. Hiány- Filozófia- Kritika, Pro Philosophia, Kolozsvár, 2011. 1-319.

16. Mikrokozmosz a Makrokozmoszban – Brandenstein Béla filozófiájának szegmensei 1944-ig (Mikrokosmos im Makrokosmos –Segmente der Philosophie Béla Brandensteins bis 1944) magyar- német, Pro Philosophia, Kolozsvár. 220. (megjelenés alatt)

 

Tanulmányok

1.      A belső forma mint a különösség koncentrálódása a művészi alkotásban

STUDIUM KLTE Debrecen, 1981. 117-130. o.

2.      A tartalom és forma problémái a művészi alkotásban – tanulmány
In: ACTA ACADEMIAS PAGDAGOGICAE NYIREGYHAZIENSIS TOM 10/A    Nyíregyháza, 1985.

3.      Egzisztencializmus és kisebbségi lét-értelmezés Tavaszy Sándor filozófiájában
Magyar Filozófiai Szemle, 1986/5-6.        648-658. o.

4.      Az önazonosság megtartásának lehetőségei a kisebbségi létben – Etikai kérdésfeltevések Tavaszy Sándor filozófiájában
Filozófiai Figyelő, 1987/2. 23-39. o.

5.      Filozófia és ideológia. A filozófia oktatás kérdőjelei
Borsodi Szemle, 1988/3.

6.      Kisebbségi lét, nemzeti öntudat, európaiság
Napjaink, 1988/8.

7.      Útkeresés a filozófia és a teológia között – Tavaszy Sándor munkásságának első korszaka 1911-1920
Református Egyház, 1988/szeptember      198-203. o.

8.      A megváltozott lét kihívásai és az új értékpreferenciák – Tavaszy Sándor munkássága 1920 után
Református Egyház, 1988/december        265-271. o.

9.      Innováció és racionalitás. NME Közleményei V. sorozat
Társadalomtudományok, 31. kötet 1-3. füzet
A társadalmi-gazdasági megújulás aktuális kérdései – Tanulmányok, Miskolc, 1990.

10.  Az értelmiségi lét autenticizmusának lehetőségei a nemzeti kisebbségben
In: A van és a kell világa című tanulmánykötetben, –Miskolc, 1990.

11.  Lehetséges szempontok a transzilvanizmus eszmetörténeti elemzéséhez
Holnap, 1991/1.     36-40. o.

12.  Tallózás a vajdasági magyar katolikus sajtóban
Holnap, 1991/12.

13.  A mindennapi életvilág és a cselekvés – Metszéspontok – filozófiai tanulmányok
Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle füzetei 2. szám – Nyíregyháza, 1993.

14.  Hiány, ritkaság, művészet
Miskolci Egyetem Közleményei, Miskolc, 1994.

15.  A professzionális író
Valóság, 1994/10.      16-29. o. (társszerző: Pokol Béla)

16.  The Minority Life and Ideology
Open Society, Bratislava, 1994.

17.  Filozófia és teológia között
In: Gondolatok gondolatokról, Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc, 1994.       299-305. o.

18.  Az irodalomszociológia elmélettörténeti háttere
Elméleti szociológia, 1995/2.         60-69. o.

19.  Régió. egyetem, filozófia
Miskolci Egyetem Közleményei, Miskolc, 1995.

20.  Tavaszy Sándor – Egy magyar értelmiségi mentalitás lehetőségei a XX: század első felének Erdélyében
Existentia. 1995/1-4.

21.  Az írószereptől az értékorientációs vizsgálatokig
Valóság, 1996/3.     33-48. o.

22.  Kanttól a hermeneutikáig és a dialektikai teológiáig
Confessio, 1997/2. és a Böhm Károly és a „Kolozsvári Iskola” című konferencia kötet,   Kolozsvár-Szeged 2000.     197-211. o.

23.  From Kant to Hermenautics and Dialectic Theology
A possible way of philosophical-theological quest in Mid-Eastern Europe: Sándor Tavaszy
Existentia, 1998, VOL. VIII/1998/FASC. 1-4.    205-214. o.

24.  Az ember a mindenségben (Brandenstein Béla filozófiai rendszere)
In: Általános tradíciók a magyar filozófiatörténetben – Felsőmagyarországi Kiadó,
1999.          421-432. o. (szekesztette: Fehér M. István és Veres Ildikó)

25.  Magyar Tudomány – interjú
2000/8.

26.  Metafizika, etika, Isten Brandenstein Béla bölcseletében
Korunk, 2000/december      47-56. o.

27.  A hiány és a titok In: „Párbeszédben a világ sorsával” – Filozófia a globalizálódó világban, szerk.: Loboczky János

Líceum Kiadó, Eger, 2000.

28.  Brandenstein Béla filozófiai rendszere

In: Brandenstein Béla emlékkötet, Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2002. 35-52. o.

29.  Az Abszolútum szerepe Brandenstein Béla metafizikájában és etikájában

In: Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben, Bíbor Kiadó 2004.

30.  Hiány és halhatatlanság – lehetséges szempontos a probléma elemzéséhez

In: Filozófiai diskurzusok, Líceum Kiadó, Eger, 2003.

31.  A végtelenség hiányérzete – Makkai Sándor bölcseleti munkássága

Protestans Szemle, 2002/4. 241-262. o.

32.  Filozófia és pedagógia a századelő Kolozsvárán

In: Iskolai filozófia Magyarországon, szerk.: Mészáros András, Kalligram Kiadó, Pozsony, 2003. 48-56. o.

33.  Hyparchológia és individualitás Varga Béla filozófiájában Keresztény Magvető, 200?

34.  Hiány és halhatatlanság in:Filozófiai diskurzusok Líceum Kiadó, szerk. Loboczky   János Eger 252-258. o.

35.  Hanák Tibor és a magyar filozófia, Mikes International V. évf. 1. szám 67-72. o.

36.  A pedagógia Varga Béla bölcseletében – Érték és nevelés, in: Értékválság-értékváltás,               szerk. Karikó Sándor, Budapest, Áron Kiadó 2004. 226-234. o.

37.  Kierkegaard, a „magánkeresztény” in: Brandenstein Béla: Kierkegaard Kairosz Kiadó,

2005. 5-25. o.

38.  The philosophical-Ethical Problems of Minority Existence and their Possible

Theoretical Solutions in the Life of Transylvanian Hungarians, in: Europien Integration

Studies Vol. 4, number 2 (2005), Miskolc University Press, 135-140. o.

39.  A barátság és a szeretet színfoltjai a magyarországi filozófia történetében in:

Lábjegyzetek Platonhoz  4. – A barátság, szerk. Dékány András- Laczkó Sándor

Szeged, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Librarius, 2005. 142-149. o.

40.  Hanák Tibor és a magyar filozófia , Mikes International 2005. V.évf. 1. szám 67-72. o.

41.  Magyar filozófusok itthon és a határokon túl – Mikes International 2006. VI./2. 34-41.

o.

42.  Miért nélkülözhetetlen a bírálat? – in: Megidézett reneszánsz – Hanák Tibor Emlékkötet,

Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2006, szerk. Veres Ildikó 33-45. o.

43.  Hiány és lelkiismeret Varga Béla bölcseletében, in: Lábjegyzetek Platónhoz 5.

A lelkiismeret, szerk. Dékány András és Laczkó Sándor, Pro Philosophia Szegediensi

Alapítvány, Librarius, 2006. 142-149. o.

44.  Előszó Böhm Károly erkölcsi értékelméletéhez, Mikes International Hága, 2007. VI-

XIII. o.

45.  Előszó Böhm Károly esztétikai értékelméletéhez, Mikes International  Hága, 2007. VII-

XII. o.

46.  Brandenstein Béla bölcseleti antropológiája, Magyar Filozófiai Szemle 2006.1-2.17-38. o.

47.  Miért nélkülözhetetlen a bírálat? In. Megidézett reneszánsz –Hanák Tibor Emlékkötet, Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár IX.,  Miskolc, 2006. 33-4548. Az Abszolútum és a „nemzeti filozófia”, Mikes International VII/4. 2007. , Hága,32-3849.. 48.Az a priori tudás Böhm és Brandenstein bölcseletében Pro Philosophia Füzetek 52. 2007.    Pro Scietia Humana Vesprimiensi, 49-54.49. Rendszerfilozófiák: Brandenstein Béla és Böhm Károly Mikes International, 8.  évf. 1. Szám. 2008. Hága, 38-43.50.  The Philosophycal – Ethical Problems of Minority Existence and their Possible Theoretical Solutions in the Life of Transylvanian Hungarians after 1920,  Mikes International, 8.  évf. 4. Szám. 2008. Hága, 35-39.

51. Freundschaft und Liebe in der Philosophie in Ungarn  in. Genderbilder aus Ungarn – Ergebnisse der ungarischen Genderforschung / Hrsg. Erika Kegyes unter Mitarbeit von Ágnes Huszár/ ,  Verlag Dr. Kovac ,  2008. 41-52.

52. Rendszerfilozófiák: Brandenstein Béla és Böhm Károly, Mikes International, 8(1) 2008. Hága. 38-4352. 53.Rendszer-értelmezés-élmény – Értelmezéselméletek a magyarországi filozófiában, in. Hans-Georg Gadamer – egy 20. századi humanista, L’Harmattan,szerk. Nyírő Miklós, Budapest, 2009. 233-243.54. Varga Béla, a filozófus, Erdélyi Múzeum, 2009/3-4. 156-171.54. Az erkölcs „erkölcstelensége”, avagy az erkölcs rendszertelenségének paradoxonaiRévay József gondolatvilágában, Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, XXXVI.Sectio Philosophica, red. János Loboczky, Eger, 2009. 191-20.

55. Hiány és életvilág – Etűdök a „nem-igazra” in. Lábjegyzetek Platónhoz

Az igazságosság, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Magyar Filozófiai                  Társaság, 2009. Szeged, 283-294.

56. Hiány és létteljesség, Dilemmák és megoldások a magyar filozófiai gondolkodásban,               in. Idealizmus és hermeneutika, Tanulmányok Fehér M. István hatvanadik                                 születésnapjára. Szerk. Olay Csaba, L1Harmattan Kiadó, 2010. 327-367.

57. Az a priori értelmezésének problémája Zalai Béla és Brandenstein Béla rendszer-       koncepciójában, in. Az a priori rejtjelei a magyar filozófia történetében,

Pro Philosophia Füzetek 52. 2010.  Pro Scietia Humana Vesprimiensi, 132-142.

58. Segmente der Philosophie von Béla Brandenstein Mikes International, 2011. XI/2.     39-43.

59. Lack and the Fullness of Being – Dilemmas and Solutions in the Hungarian      Philosophical Thought – Philobiblon, XVI(2). July-December, 2011. 299-330.

60.Szellemiség és értékek az emigráns életvilágban, in. Érzelem- Tudat – Vállalás,            Wien/Bécs, 2011, 18-30. és Mikes International, 2011. XI/3. 51-56.

61. Az életvilág lehetőségei, in. Érzelem- Tudat – Vállalás, Wien/Bécs, 2011, 31-40.        Mikes International 2011/3. 51-56.

62. Aufs Absolute ausgerichtete Systeme in der ungarischen Philosophie

            Mikes International 2011/4. 64-77.

63. Eine symbolische Metaphysik – Brandensteins Bild von Nietzsche,

            Mikes International     2011/4. 77-83.

 

64. Veres Ildikó: Filozófia − rendszer – nyelviség Brandenstein Béla bölcseletében. PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCIENSIS. Sectio philosophica, Thomus XVI. Fasc.2. Miskolc: 2012. pp. 263-282

65. Veres Ildikó: A létteljesség és a nem-igaz kérdéskörei Hamvas Béla gondolkodásában. In: Fehér M. István, Lengyel Zsuzsanna Mariann, Nyírő Miklós, Olay Csaba (szerk.) „Szót érteni egymással”. Hermeneutika, tudományok, dialógus. Budapest: L’Harmattan, 2013. pp. 420-438. (A filozófia útjai; 15.)

66. Veres Ildikó: A bor mint hieratikus maszk – Hamvas Béla kérdésfeltevései az életvilág és a „bor filozófiája” közötti összefüggésekre. In: Garaczi Imre (szerk.) Érték és sors – Nemzetpolitika – Kulturális örökség – Identitás, Magyarságtudományi Kutatások II. Veszprém: Veszprémi Humán tudományokért Alapítvány,2012,135-147.

67. A hiány és az ember -kapcsolódási pontok Sartre és a hazai bölcselők kérdésfeltevései között, In.: Pro Philosophia Évkönyv 2012. (Szerk.: Garaczi Imre, Kalmár Zoltán)Veszprém, 121-128.

68„Az igazság ma már pusztán a hazugság egy momentuma” – avagy hogyan gondolkodtak a hiányról és igazságról magyar filozófusok? …321-359       in.Felvilágosodás. Magyar századforduló. A VII. Hungarológiai Kongresszus Filozófia Szekcióinak előadásai Egyed Péter (szerk.):Erdélyi Múzeum Egyesület, 2012

és

Normal
0

21

false
false
false

HU
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normál táblázat”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

online-ISSN 2062-3305 NAGYERDEI ALMANACH nagyalma.hu.

NAGYERDEI ALMANACH: BÖLCSELETI ÉVKÖNYV (ISSN: 2062-3305) 2: (3) pp. 1-33. (2011)

 

 

 

 

 

 

 

RECENZIÓK

1. Rózsahegyi Edit: Elmélet és filozófia

Filozófiai Figyelő 1982/ 3-4

2. Szász János: A hittől az eszméletig

Alföld, 1983/3

3.Fábián Ernő: A tudatosság fokozatai

Alföld/ 1985/3

4. A női nem. Szerkesztette Evelyn Sullerot

Magyar Filozófiai Szemle, 1986/3-4

5. A titok és az Itt-lét   Király V. István két könyvéről, Magyar Filozófiai Szemle,

2002. 1-3. szám 222-229. o.

6. „Egy tökéletesen racionálissá vált világban…”

Fehér M. István: Az élet értelméről

Budapest, 1991. Filozófiai Szemle, 1992/1-2. szám 259-262. o.

7. Az élő életmű – Megemlékezés Brandenstein Béla születésének 100. évfordulóján

Emlékkönyv- ismertetés ,Bécsi Napló, 2003. november-december

SZÍNHÁZKRITIKÁK

Álomcirkusz Holnap, 1991/2

Molnár Ferenc: Liliom  Holnap, 1991/6

Jago tragédiája  Holnap, 1991/12

PDF    Send article as PDF   


dec 14 2010

Schwendtner Tibor – Publikációs lista

Category: Publikációkadmin @ 11:31 DE.

Tudományos könyv

 

1. Heidegger tudományfelfogása (Az 1919-1929-es időszak írásainak tükrében), Gond, Osiris, Budapest, Horror Metaphysicae, 2000, 228. o.

 

2. Metszéspontok. A hermeneutika és a fenomenológia határvidékén, L’Harmattan, Budapest, 2001 (szerkesztés), 237 o.

 

3. Hermeneutika és a természettudományok, Áron, Budapest, 2001 (szerkesztés Ropolyi Lászlóval és Kiss Olgával közösen), 466 o.

 

4. Tudomány megértő módban. Hermeneutika és tudományfilozófia, L’Harmattan, Budapest, 2003 (szerkesztés Margitay Tihamérral közösen) 349 o.

 

5. Szabadság és fenomenológia, L’Harmattan, Budapest, 2003, 171 o.

6. Die Wissenschaftsauffassung Martin Heideggers, Peter Lang Verlag, Wien, 2005, 150 o.

 

7. Husserl és Heidegger. Egy filozófiai összecsapás analízise, L’Harmattan, Budapest, 2008, 300 o.

 

8. Verstehen nach Heidegger und Brandom, Phänomenologische Forschungen Beiheft, Meiner, Hamburg, 2009, (szerkesztés Barbara Merkerrel és Gedő Évával közösen) 274 o.

 

9. Eljövendő múlt. Genealógia Nietzschénél, Husserlnél és Heideggernél, L’Harmattan, Budapest, 2011, 125 o.

 

 

Könyvfejezet

 

 

1. „Heidegger Husserl-kritikája és a létkérdés” Metszéspontok. A hermeneutika és a fenomenológia határvidékén, L’Harmattan, Budapest, 2001, 75-97. o., ill. Gond, 25-26, 2000, 155-173. o.

 

2. „Thomas Kuhn és a hermeneutika”, Tudomány megértő módban. Hermeneutika és tudományfilozófia, L’Harmattan, Budapest, 2003 (szerk. Margitay Tihamér és Schwendtner Tibor), 192-207. o., ill.  Replika 41/42, 2000 november, 139-148. o.

 

3. „Nekotorie problemi kvantovoi mechaniki s germenevticseszkoj tochki zrenia”, Filosofia nauki v istoricheskom kontekste, (szerk. Alexander Pechenkin) Publishers of Russian Christian Institute in Humanties. Sankt Petersburg, 2003, 335-343. o. (Ropolyi Lászlóval közösen)

 

4. A természettudomány hermeneutikái”, Tudomány megértő módban. Hermeneutika és tudományfilozófia, L’Harmattan, Budapest, 2003 (szerk. Margitay Tihamérral és Schwendtner Tibor), 7-21. o.

 

5. „A metafizika problémája Husserlnél és Heideggernél”, Útkereső értelmezések, (szerk. Susszer Zoltán), L’Harmattan, Budapest, 2003, 85-115. o.

 

6. „A filozófiai tárgymegragadás módjai Husserlnél és Heideggernél”, Szabadság és fenomenológia, L’Harmattan, Budapest, 2003, 13-33. o.

 

7. „Egy kapcsolat vége. Husserl széljegyzetei a Lét és időhöz”, Szabadság és fenomenológia, L’Harmattan, Budapest, 2003, 54-73. o.

 

8. Fenomén és nyelv. A nyelv problematikájának helye a Lét és időben”, Minden filozófia ’nyelvkritika’ Analitkus filozófia és fenomenológia II., (szerk. Laki János, Neumer Katalin), Gondolat Kiadó, 2004, 129-141. o.

 

9. „Döntés, sors és önazonosság összefüggései a Lét és időben”, in. „Szabad ötletek” Szőke György tiszteletére barátaitól és tanítványaitól, Miskolci Egyetem Szabó Lőrinc Kutatóhely, 2005, 347-360. o.

10. „Hatott-e Heidegger Husserlre?”, in: A dolgok (és a szavak) A fenomenológiai kutatás kortárs problémái (szerk. Kenéz László, Rónai András), L’Harmattan, 2008, 319-332. o.

 

11. „A kategoriális szemlélet és a létkérdés. Néhány megfontolás a Logikai vizsgálódások heideggeri recepciójához”, Husserl és a Logikai vizsgálódások. Ismeretfilozófia és fenomenológiai filozófia, (szerk. Varga Péter, Zuh Deodáth), L’Harmattan, 2009, 142-153. o.

 

12. „Nietzsche genealógiája”, Idealizmus és hermeneutika. Tanulmányok Fehér M. István hatvanadik születésnapjára, (szerk. Olay Csaba), L’Harmattan, 2010, 59-93. o.

 

13. „Eredet, hagyomány, értelemképzés”, A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István tiszteletére (szerk. Lengyel Zsuzsanna, Jani Anna), L’Harmattan, 2012, 191-225. o.

 

14. A filozófia hontalansága, avagy a szabadság metafizikája Heideggernél”, in: Az alap problémája Heideggernél, (szerk. Pongrácz Tibor), Gond/Cura, (megjelenés alatt)

 

15. „Megalapozás és genealógia. A történeti önmegismerés programja a fiatal Heideggernél”, in: Az alap problémája Heideggernél, (szerk. Pongrácz Tibor), Gond/Cura, (megjelenés alatt)

 

 

 

Tudományos cikk

 

1. „Párhuzamok Heidegger és Kuhn tudományfelfogásában” Magyar Filozófiai Szemle 1991/3, 285-315. o.

 

2. „A filozófia és a mély unalom. A metafizika kezdetének problémája Heidegger 1929/30-as előadásaiban”, Magyar Filozófiai Szemle 1999/6 801-826. o.

 

3. „A természettudományok hermeneutikája /rövid összefoglalás/”, Replika 41/42, 2000 november, 107-114. o.

 

4. „Kis mese a legutolsó nagy történetről”, Magyar Filozófiai Szemle, 2001/1-2., 156-162. o.

 

5. „Válasz Olay Csaba bírálatára”, in: BUKSZ, 2003. ősz, 215-217. o.

 

6. „Die Problematik des Anfangs der Metaphysik in Heideggers Vorlesungen vom Wintersemester 1929/30”, Daseinsanalyse. Jahrbuch für phänomenologische Anthropologie und Psychoterapie, 21 – 2005, 70-86. o.

 

7. „Analitikus versus kontinentális filozófia”, in: Magyar Filozófiai Szemle, 2006/1-2., 1-15. o.

 

8. „Döntés és történetiség. Politikum a Lét és időben”, in: Világosság 2007/4, 57-69. o., (Gedő Évával közösen)

 

9. „Das Fremde: Freund oder Feind?”, Daseinsanalyse. Jahrbuch für phänomenologische Anthropologie und Psychoterapie, 24 (2008), 53-59. o. (Gedő Évával közösen)

 

10. „Tudásgyár vagy egyetem. Hermeneutikai megfontolások a tudományos képzésről”, Educatio, 18/1., 2009 – tavasz, 75-84. o.

 

11. „Egzisztencia és térbeliség A perben. Hermeneutikai-fenomenológiai értelmezés” in: Aspecto, 2009. II. évf. I., 163-190. o.

 

12. „Miként lehetséges öncsalás? Sartre Freud-kritikája”, IMÁGÓ Budapest (ex-Thalassa), 2012/2, 17-30. o.

 

 

 

 

Kötetben, folyóiratban megjelent konferenciaelőadás

 

 

1. „Paralellen in der Wissenschaftsauffassung von Heidegger und Kuhn”, Hermeneutics and Science, szerk. M. Fehér, O. Kiss, L. Ropolyi, Boston Studies in the Philosophy of Science 206, Kluwer, 1999, 35-57. o.

 

2. „Megértés vagy reflexió? Hermeneutikai, fenomenológiai vizsgálódások”, Világosság, 2001/2-3. 23-29. o.

 

3. „A történelem szerkezete a késői Husserl filozófiájában”, in: Világosság 2002/4-5-6-7., 40-44. o.

 

4. „Szabadság és önazonosság Husserlnél és Heideggernél”, in: Világosság2003/5-6., 83-91. o.

 

5. „A tudomány mint filozófia. Megjegyzések Szilasi Vilmos tudomány-fogalmához”. Teológia és filozófia a magyar szellemtörténetben, (szerk. Fehér M. István, Veres Ildikó) Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003, 261-267. o.

 

6. „Morál és genealógia” Lábjegyzetek Platónhoz. Az erény, (szerk. Dékány András, Laczkó Sándor), Szeged, Librárius Kiadó, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, 2003, 254-260. o. (Gedő Évával közösen)

 

7. „A nyelv csábítása. A történeti meditációk helye a késői Husserl filozófiájában”, Pro Philosophia, 2004 38.sz. 45-51.o.

 

8. „Az emberi szubjektivitás paradoxona. Megjegyzések Husserl metafizika-fogalmához”, Világosság, 2005/2-3., 121-125. o.

 

9. „Das Problem der Freiheit bei Husserl und Heidegger”, in: Grundprobleme bürgerlicher Freiheit heute (hrsg.von. Klaus-M. Kodalle) Königshausen & Neumann, Würzburg, 2007, 167-174. o.

10. „Lehet-e tudattalan a lelkiismeret? Fenomenológiai megjegyzések Freud lelkiismeret-fogalmához.”, in: Lábjegyzetek Platónhoz. A lelkiismeret, (szerk. Dékány András, Laczkó Sándor), Szeged, Librárius Kiadó, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány 2007, 339-347. o.

 

11. „Dimensionen des Verstehens. Bemerkungen zu Brandoms Heidegger-Interpretation”, in: Verstehen nach Heidegger und Brandom , Phänomenologische Forschungen Beiheft, Meiner, Hamburg, 2009, 79-94. o. (Gedő Évával közösen)

 

 

Recenzió, vitacikk

 

 

1. „A hermeneutika helye Thomas Kuhn gondolkodásában. Megjegyzések Laki János Kuhn-értelmezéséhez”, in: Magyar Filozófiai Szemle, 2010/1, 54. évf., 148-154. o.

 

2. „Tudományos minősítés, tudományos közösség. Megjegyzések Pokol Béla „Akadémia és felsőoktatás – de lege ferenda” című írásához” in: Jogelméleti Szemle 2011/1., jesz.ajk.elte.hu/schwendtner45.html

 

3. „A fizikus és a filozófus, avagy miért ne helyezzük gyámság alá a filozófiát”, Magyar Tudomány, 2012/8, 993-997. o.

 

 

Publikáció elektronikus adathordozón

 

 

1. „A filozófia mint tudomány”, in: A tudomány egésze (CD), szerk.: Zsolnai József, megjelent: Zsolnai József A tudomány egésze, Műszaki Kiadó, Budapest, 2005

 

2. „A tudomány mint megismerés”, in: A tudomány egésze (CD), szerk.: Zsolnai József, megjelent: Zsolnai József A tudomány egésze, Műszaki Kiadó, Budapest, 2005

 

3. „A hermeneutikai fenomenológia mint ellenmozgás”, in: A tudomány egésze (CD), szerk.: Zsolnai József, megjelent: Zsolnai József A tudomány egésze, Műszaki Kiadó, Budapest, 2005

 

4. „A természettudomány hermeneutikája”, in: A tudomány egésze (CD), szerk.: Zsolnai József, megjelent: Zsolnai József A tudomány egésze, Műszaki Kiadó, Budapest, 2005

 

 

Folyóirat-szerkesztés

 

 

1. „A természettudományok hermeneutikája” (tematikus blokk) Replika 41/42, 2000 november, 105-161. o.

 

 

Könyvsorozat-szerkesztés

 

 

A L’Harmattan Kiadó Dasein-könyvek című sorozata (Lubinszki Máriával közösen)

 

1. Tallár Ferenc …és… Struktúra és communitas, 2006

 

2. Vermes Katalin A test éthosza. A test és a másik tapasztalatainak összefüggése Merleau-Ponty és Lévinas filozófiájában, 2007

 

3. Holger Helting Bevezetés a pszichoterápiás daseinanalízis filozófiai dimenzióiba, 2008

 

4. Schwendtner Tibor Husserl és Heidegger. Egy filozófiai összecsapás analízise, 2008

 

5. Kenéz László, Rónai András (szerk.) A dolgok (és a szavak) A fenomenológiai kutatás kortárs problémái, 2008

 

6. Varga Péter, Zuh Deodáth (szerk.) Husserl és a Logikai vizsgálódások. Ismeretfilozófia és fenomenológiai filozófia, 2009

 

7. Horváth Orsolya Az öneszmélés fenomenológiája. A fenomenológiai redukció problémája Husserl késői filozófiájában, 2010

 

8. Varga Péter, Zuh Deodáth (szerk.) Az új Husserl. Szemelvények az életmű ismeretlen fejezeteiből, 2011

 

9. Schwendtner Tibor Eljövendő múlt. Genealógia Nietzschénél, Husserlnél és Heideggernél, 2011

 

10. Boros Gábor – Szalai Judit (szerk.) Az érzelmek filozófiája. Szisztematikus-történeti tanulmányok, 2011

 

11. Wolfgang Welsch Esztétikai gondolkodás, 2011

 

12. Gion Condrau Freud és Heidegger. Daseinanalitikai neurózistan és pszichoterápia, 2012

 

 

 

 

Nemzetközi előadás

 

 

1. „Paralellen in der Wissenschaftsauffassung von Heidegger und Kuhn” előadás a veszprémi „Hermeneutics and Sciences /Hermeneutik und Wissenschaften” című konferencián (1993 augusztus)

 

2. „Some Problems of Quantum Mechanics from a Hermeneutic Perspective” közös előadás Ropolyi Lászlóval a budapesti „Hermeneutics and Sciences” című konferencián (1994 szeptember)

 

3. „Zum Destruktonsbegriff des jungen Heidegger. Die Zusammenhänge der Weg- und Lichtmetaphern in Heideggers Natorp-Bericht” előadás a „Hermeneutik und Dekonstruktivismus” című prágai konferencián (1997 október)

 

4. „Edmund Husserl`s Transcendental History of Science” Toronyai Gáborral közös előadás a tihanyi „Hermeneutics and Sciences” című konferencián. (2003 május)

 

5. „Kuhns Wissenschaftskonzeption im Kontext moderner Philosophie”, előadás az Institut für Philosophie und Wissenschaftstheorie (Johannes Kepler Universität Linz) meghívására, Linz, 2003 november

 

6. „Thomas Kuhn und die Hermeneutik” előadás a Landesverteidigungsakademie meghívására, a Kulturwissenschaftlicher Dialog keretei között, Wien, 2004 november

 

7. „Konstitution der Realität? Phänomenologische Annäherungen”, előadás a „Deutungen und Bedeutungen: Weltbilder und Symbolisierungen der Wirklichkeit” című nemzetközi szimpóziumon, Miskolc 2005 április

 

8. „Das Problem der Freiheit bei Husserl und Heidegger”, előadás a „Grundprobleme bürgerlicher Freiheit heute” című, a Német-Magyar Filozófiai Társaság által szervezett konferencián, Jéna, 2005 október.

 

9. „Dimensionen des Verstehens. Bemerkungen zu Brandoms Heidegger-Interpretation”, előadás a „Verstehen bei Heidegger und Brandom” című konferencián, Miskolc, 2006 szeptember, (Gedő Évával közösen)

 

10. „Das Fremde. Die Grenzen der Normalität”, előadás a „Was ist zwischen den Kulturen? Psychoterapie aus interkulturellen Perspektive” című konferencián, Budapest, 2007 szeptember, (Gedő Évával közösen)

 

11. „Wille zur Macht. Entstehung des Gewissens und genealogische Methode”, előadás a „Der späte Nietzsche oder die Frage nach dem Willen zur Macht” című konferencián, Weimar, 2007 december, (Gedő Évával közösen)

 

12. „Hermeneutische Ansätze der Wissenschaftsauffassung von Kuhn”, előadás a „2nd International Symposium on Open World Hermeneutics” című konferencián 2010 augusztus

 

13. „Faschismus.und Transzendenz. Bemerkungen zum Faschismusbegriff von Ernst Nolte” előadás a „3rd International Symposium on Open World Hermeneutics” című konferencián 2012 augusztus, (Gedő Évával közösen)

Magyar nyelvű előadás

1. „A tudomány mint filozófia. Megjegyzések Szilasi Vilmos tudomány-fogalmához”, „Teológia és filozófia a magyar szellemtörténetben” Miskolc/Kolozsvár konferencia1999 május

 

2. „Megértés vagy reflexió? Hermeneutikai, fenomenológiai vizsgálódások”, „Nyelv, megértés, interpretáció” ELTE tanévnyitó konferencia 2000 október

 

3. „Heidegger tudományfelfogása”, ELTE TTK Tudományfilozófia Szeminárium, 2001 április

 

4. „A történelem szerkezete a késői Husserl filozófiájában”, „Esemény, jel, történeti jel” ELTE tanévnyitó konferencia 2001 szeptember

 

5. „Szabadság és önazonosság Husserlnél és Heideggernél”, „Kijelentés, norma, cselekvés” ELTE tanévnyitó konferencia 2002 szeptember

 

6. „Morál és genealógia”, „Az erény” című konferencia Szeged 2003 május (Gedő Évával közösen)

 

7. „A nyelv csábítása. A történeti meditációk helye a késői Husserl filozófiájában” ELTE, tanévnyitó konferencia, 2003 október

 

8. „Az emberi szubjektivitás paradoxona. Megjegyzések Husserl metafizika-fogalmához” ELTE, tanévnyitó konferencia, 2004 október

 

9. „Nyelv és fenomenológia”, MTA Filozófiai Intézet, 2004 december

 

10. „Hatott-e Heidegger Husserlre?” előadás a Magyar Fenomenológia Egyesület és az ELTE BTK Filozófiai Intézete szervezésében működő Fenomenológia Műhely szervezésében (2006 február)

 

11. „Lehet-e tudattalan a lelkiismeret? Fenomenológiai megjegyzések Freud lelkiismeret-fogalmához” előadás a „Lábjegyzetek Platónhoz. A lelkiismeret” című konferencián, 2006 május

 

12. „Analitikus versus kontinentális filozófia” nyilvános vita résztvevője Tőzsér Jánossal és Ullmann Tamással, moderátor Faragó-Szabó István, Eötvös Kollégium, 2007 február

 

13. „Az utolsó ember és az embert fölülmúló ember. Történetfilozófiai alternatívák Nietzsche Zarathustrájában” Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 2008 május

 

14. „Szabadság és kivétel”, „Az emberi szabadság. Történeti és szisztematikus megközelítések” című konferencia, Miskolc, 2008 szeptember (Gedő Évával közösen)

 

15. „A felelősség: filozófiai megközelítések”, „Egyházaink a felelősség és a jövő kihívása előtt” című konferencia, Wesley János Lelkészképző Főiskola, 2008 november

 

16. „Tudásgyár vagy egyetem. Hermeneutikai megfontolások a tudományos képzésről” előadás a „Felsőoktatás és tudománypolitika II.” című konferencián, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2009 június

 

17. „Végesség és egyetemességigény a fenomenológiában” előadás a Magyar Fenomenológiai Egyesület meghívására a Kossuth Klubban, 2010 május

 

18. „Nietzsche genealógiája – fenomenológiai szemmel” előadás a Babes-Bolyai tudományegyetemen, az ottani Filozófia Tanszék meghívására Kolozsváron, 2010 október

 

19. „Esszenciálisak-e a művek a filozófia számára?” előadás az „Analitikus filozófia és fenomenológia” c. konferencián, Kaposvári Egyetem, 2011 január

 

20. „Ismétlés és alapítás. Heidegger jövőre irányuló történeti elmélkedései”, előadás a „’Szót érteni egymással’ Hermeneutika, tudományok, interkulturalitás” című konferencián az MTA-ELTE Hermeneutika Kutatócsoport és az ELTE BTK Filozófiai Intézet szervezésében, 2012 május

 

21. „Nietzsche fenomenológiai szemmel”, előadás a „Nietzsche – a filozófia átváltozásai” című konferencián az ELTE BTK Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszéke, a Német-Magyar Filozófiai Társaság, a Magyar Fenomenológiai Egyesület, valamint a Magyar Filozófiai Társaság szervezésében, 2012 május

 

22. „A létmegértés módszertani jelentősége a heideggeri fenomenológiában”, előadás a „Filozófiai intuíciók – Filozófusok az intuícióról” című konferencián az ME Filozófiai Intézet

MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Filozófiai Munkabizottsága szervezésében, Bükkszentkereszt, 2012 október

 

23. „Pszichoanalízis és fenomenológia”, beszélgetés résztvevője Pintér Judit Nórával, Vermes Katával és Ullmann Tamással, moderátor Szummer Csaba, Nyitott Műhely, 2012 november

 

 

 

Hivatkozások

 

 

 

 

 

Heidegger tudományfelfogása, Gond, Osiris, Budapest, 2000, 228. o.

 

Recenziók

 

1. Olay Csaba „Schwendtner Tibor: Heidegger tudományfelfogása”, in: BUKSZ, 2003, nyár, 172-175. o.

 

2. Olay Csaba „Viszontválasz Schwendtner Tibornak”, in: BUKSZ, 2003 ősz, 217. sk. o.

 

3. Bohár András „Miről gondolkodik a (természet) tudomány és miről a filozófia?”, in: Magyar Filozófiai Szemle, 2002/3., 368-373. o.

 

További hivatkozások

 

4. Bohár András Filozófiai nézőpontok. A kultúraközvetítés perspektivikus igényeiről, Magyar Műhely, 2001, 67-72. o.

 

5. Mezei Balázs „A tiszta ész krízise” in: Edmund Husserl Az európai tudományok válsága I-II., Atlantisz, 1998, II. köt., 302. o. (a könyv kéziratára történt a hivatkozás)

 

6. Surányi László „Létezés és jelentőség. A heideggeri ’semmi’ avagy Ady ’Minden titkai’”, in: Budapesti Jelenlét/34 18-29. o., 3. lbj.

 

7. Margitay Tihamér „Hermeneutika és kritika a Lét és időben”, in: Magyar Filozófiai Szemle 2001/4, 446., 472. o.

 

8. Székely László „A relativitáselmélet az európai gondolkodás- és kultúrtörténet kontextusában”, in Tudomány megértő módban. Hermeneutika és tudományfilozófia, L’Harmattan, Budapest, 2003, 308. o.

 

9. Margitay Tihamér „A tapasztalat két fogalma. Empirizmus vs. hermeneutikai fenomenológia Quine és Heidegger nyomán” in Tudomány megértő módban. Hermeneutika és tudományfilozófia, L’Harmattan, Budapest, 2003 (szerk. Margitay Tihamér, Schwendtner Tibor), 141. o.

 

10. Zsolnai József A tudomány egésze, Műszaki Kiadó, Budapest, 2005, 88. o.

 

11. Bárdos-Féltoronyi Miklós Tudományelméleti kalandozások. Ember és társadalomképek a politológiában és a gazdaságtanokban, L’Harmattan, 2005, 21. o., 43. o., 48. o.

 

12. Binzberger Viktor „Mi teszi Heideggert relevánssá a mesterséges inteligencia-kutatás filozófiai kritikái számára?”, in: Fehér Márta, Zemplén Gábor és Binzberger Viktor (szerk.) Értelem és történelem. Budapest, L’Harmattan, 2006, 210. o., 212. o.

 

13. Sárkány Péter „Gondoskodás – gondozás – gondolkodás”, in: A dolgok (és a szavak) A fenomenológiai kutatás kortárs problémái (szerk. Kenéz László, Rónai András, L’Harmattan, 36. o.

 

14. Szabó Z. Pál „A pszichoanalízis, mint művészeti metanyelv az Andalúziai Kutya című film tükrében”, in: Filmkultúra 2008 http://www.filmkultura.iif.hu/2008/articles/essays/bunuel.hu.html#

 

15. Ropolyi László „Korlátok és képek a megismerésben, in: Kubinyi E., Miklósi Á. (szerk.): Megismerésünk korlátai. Gondolat, Budapest, 2006, 45. o.

 

16. Fehér M. István „Fenomenológia, tapasztalat, szabadság”, Magyar Filozófiai Szemle, 2009/1-2., 33. o.

 

17. Fehér M. István „Szövegkritika, kiadástörténet, interpretáció. A történeti-kritikai és az életműkiadások filológiai-hermeneutikai problémái (II.)”, Világosság 50., 2009 ősz, 75. o.

 

18. Vajda Mihály „A filozófus szemérmetlensége. Válaszféle Nánay Bencének”, in: Magyar Tudomány 2012/1. http://www.matud.iif.hu/2012/02/15.htm

 

19. Lengyel Zsuzsanna A végesség hermeneutikája. Az idő mint filozófiai probléma Martin Heidegger gondolkodásában, L’Harmattan, Budapest, 2011, 38., 172. o.

 

20. Fehér M. István „Textual Criticism, Edition History, Interpretation: Philological and Hermeneutical Problems of Historical-Critical and Life-Work Editions, Philobiblon – Vol. XVII (2012) – No. 1, 163. o.

 

21. Hegyi Márton Egzisztens differencia– egzisztens kör. A khalkédóni-konstantinápolyikrisztológiai dogmakorrelációs újraértelmezésénekkörvonalai az „első

Heidegger” (1919–28)gondolkodása alapján Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Dogmatika Tanszék Budapest, 2008, 308. o. http://hu.scribd.com/doc/114616103/HEGYI-Marton-Egzisztens-differencia-egzisztens-kor

 

Metszéspontok. A hermeneutika és a fenomenológia határvidékén, L’Harmattan, Budapest, 2001 (szerkesztés)

 

Recenzió

 

22. Bohár András „Miről gondolkodik a (természet) tudomány és miről a filozófia?”, in: Magyar Filozófiai Szemle, 2002/3., 364-368. o.

 

Hermeneutika és a természettudományok, Áron, Budapest, 2001 (szerkesztés Ropolyi Lászlóval és Kiss Olgával közösen)

 

Recenzió

 

23. Bohár András „Miről gondolkodik a (természet) tudomány és miről a filozófia?”, in: Magyar Filozófiai Szemle, 2002/3., 357-364. o.

 

„Thomas Kuhn és a hermeneutika”, in: Replika 41/42, 2000 november, 139-148. o.

 

24. Ropolyi László „A tudomány a szociális-életvilágban” in: Tudomány megértő módban. Hermeneutika és tudományfilozófia, L’Harmattan, Budapest, 2003, 226. o.

 

25. Szűcs Balázs A jelentések nyomában, MTA Politikai Tudományok Intézete, Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, 2004, 5. o.

 

Horváth Lajos A tudat metamorfózisa Az interdiszciplináris tudatkutatás

tudományfilozófiai-hermeneutikai elemzése, Debreceni Egyetem Elektronikus Archívum, 23, 25. o. http://hdl.handle.net/2437/108870

 

„A természettudományok hermeneutikája”, Replika 41-42, 2000, 107-113. o.

 

26. Bohár András „Miről gondolkodik a (természet) tudomány és miről a filozófia?”, in: Magyar Filozófiai Szemle, 2002/3., 372. o.

 

„A természettudomány hermeneutikái”, in: Tudomány megértő módban. Hermeneutika és tudományfilozófia, L’Harmattan, Budapest, 2003 (szerk. Margitay Tihamérral és Schwendtner Tibor), 7-21. o.

 

27. Gángó Gábor „Hermeneutikai problémák a nemzeti kultúra receptivitásának és kreativitásának vizsgálatához”, in: Recepció és kreativitás. Teremtő befogadás. Összefüggések, Tanulságok, (szerk. Palló Gábor), Áron, 2004, 41. sk. o.

 

28. Zsolnai József A tudomány egésze, Műszaki Kiadó, Budapest, 2005, 261. o.

 

29. Ropolyi László „A tudomány a szociális-életvilágban” in Tudomány megértő módban. Hermeneutika és tudományfilozófia, L’Harmattan, Budapest, 2003, 218. o.

 

30. Demeter Tamás „A tudásszociológia ígéretei és az ideológiakritika – az eszmetörténeti értelmezés metodológiájáról”, in: Fehér M., Zemplén G. és Binzberger V. (szerk.) Értelem és történelem. Budapest, L’Harmattan, 2006, 56. o.

 

Horváth Lajos A tudat metamorfózisa Az interdiszciplináris tudatkutatás

tudományfilozófiai-hermeneutikai elemzése, Debreceni Egyetem Elektronikus Archívum, 2010,  26. o. http://hdl.handle.net/2437/108870

 

„A metafizika problémája Husserlnél és Heideggernél”, in: Útkereső értelmezések, (szerk. Susszer Zoltán), L’Harmattan, Budapest, 2003, 85-115. o.

 

31. Kiss Andrea-Laura „A hermeneutika útvesztői”, in: Magyar Filozófiai Szemle, 2005/1-2., 317. o.

 

Szabadság és fenomenológia, L’Harmattan, Budapest, 2003

 

32. Marosán Bence „A bizonyosság álmai. Az egzisztencia és a szubjektivitás struktúrái”, in: A dolgok (és a szavak) A fenomenológiai kutatás kortárs problémái (szerk. Kenéz László, Rónai András), L’Harmattan, 265. sk. o.,, 269. sk. o., 272. o.

 

33. Fehér M. István „Fenomenológia, tapasztalat, szabadság”, in: Magyar Filozófiai Szemle, 2009/1-2.,, 2., 33. o.

 

34. Bartók Imre „Heidegger a végességről”, in: Első Század, 7. évf., 2008/2., 81. o.

 

35. Lengyel Zsuzsanna A végesség hermeneutikája. Az idő mint filozófiai probléma Martin Heidegger gondolkodásában, L’Harmattan, Budapest, 2011, 59. o.

 

36. Nagy József „Rivolta”, in: http://www.academia.edu/2424863/A._Moravia_Rivolta, 3. o.

 

Die Wissenschaftsauffassung Martin Heideggers, Peter Lang Verlag, Wien, 2005

 

37. Michael Ebers Grundlagen des alltäglichen und wissenschaftlichen Zeitverständnisses. Zu Heideggers Bezugnahme auf Aristoteles Zeitanalyse, Grin Verlag, 2009, 7. o.

 

38. Barbara Zahnen: „Im Auge der Physischen Geographie. Vom Blicken und Sehen”, Erdkunde, Band 60/2006, 235. o.

 

39. Barbara Zahnen: „Das implizite Wissen der Erdwissenschaftler. Ein Beitrag zur Ästhetik und Geschichtlichkeit Physischer Geographie”. Berichte zur Deutschen Landeskunde 82/2, 2008, 183. o.

 

40. Jeff Kochan „Getting Real with Rouse and Heidegger”, Perspectives on Science vol. 19, no. 1, Spring, 2011, 107. o.

 

41. Watanabe Kazunori 存在論的差異をめぐる「必然的な迷いの道」 の一解釈 (Die ontologische Differenz und Als-struktur: Ein Versuch vom ‘notwendigen Holzweg’ Heideggers), GLIM, 2008, 42. o. http://glim-re.glim.gakushuin.ac.jp/handle/10959/839

 

42. Paulo Alexandre Pinto dos Anjos da Silva Lima Heidegger e a fenomenologia da solidão humana, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 2012, 1114. o. http://run.unl.pt/handle/10362/8609

 

„Parallelen in der Wissenschaftsauffassung von Heidegger und Kuhn”, Hermeneutics and Science, szerk. M. Fehér, O. Kiss, L. Ropolyi, Boston Studies in the Philosophy of Science 206, Kluwer, 1999, 35-57. o.

 

43. Thomas R. Wolf, Hermeneutik und Technik. Martin Heideggers Auslegung des Lebens und der Wissenschaft als Antwort auf die Krise der Moderne, Königshausen & Neumann, 2005, 30. o.

 

„Heidegger Husserl-kritikája és a létkérdés” in: Metszéspontok. A hermeneutika és a fenomenológia határvidékén, L’Harmattan, Budapest, 2001, 75-97. o.

 

44. Bohár András „Miről gondolkodik a (természet) tudomány és miről a filozófia?”, in: Magyar Filozófiai Szemle, 2002/3., 365. o.

 

45. Pallai Károly Sándor „Prolégomènes à une analyse ontogénétique de l’oeuvre: fragments ontiques et la morphologie du modèlement de l’espace textuel dans les oeuvres d’ananda devi”, in: e- tudomány, 2010/4. 14. o.

 

„Analitikus versus kontinentális filozófia”, in: Magyar Filozófiai Szemle 2006/1-2., 1-15. o.

 

46. Ullmann Tamás „Analitikus és kontinentális filozófia”, in: Magyar Filozófiai Szemle, 2006/3-4., 228. o., 230. o.

 

47. Faragó Szabó István „És hova álljanak a belgák? Hozzászólás az analitikus-kontinentális vitához”, in: http://www.fenomenologia.hu/wp-content/uploads/2007/11/farago-szabo_istvan_analitikus_kontinentalis.pdf, ill. Magyar Filozófiai Szemle, 51 évf. 1-2. sz. / 2007

 

48. Eszes Boldizsár, Tőzsér János „Mi és mi nem az analitikus filozófia?”, in: http://www.fenomenologia.hu/wp-content/uploads/2007/11/eszes_tozser_mi_es_mi_nem_az_analitikus_filozofia.pdf, ill. Magyar Filozófiai Szemle, 51 évf. 1-2. sz. / 2007

 

49. Varga Péter „Analitikus filozófia és fenomenológia: a közös nem létező tárgy” In: Magyar Filozófiai Szemle 51 (2007) 1-2., 21. o.

 

50. Faragó Szabó István „The Analytic-Continental Debate”, in: Filozofia, 64 (2009), No 2, 107. o.

 

51. Brendel Mátyás „’Tetten ért szavak’: Carnap versus Heidegger”, in: Világosság 2008 9/10, 27., 34. sk. o.

 

52. Varga Péter, Zuh Deodáth „Bevezető”, in: Husserl és a Logikai vizsgálódások, (szerk. Varga Péter András, Zuh Deodáth), L’Harmattan, Budapest, 2009, 10. o.

 

53. Szummer Csaba „A fenomenológia váratlan felbukkanása az ezredforduló megismeréstudományában” in: Magyar Filozófiai Szemle, 55., 2011/2., 140. o.

 

„A tudomány mint filozófia. Megjegyzések Szilasi Vilmos tudomány-fogalmához”, in:. Teológia és filozófia a magyar szellemtörténetben, (szerk. Fehér M. István, Veres Ildikó) Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003, 261-267. o.

 

54. Szegedi János „Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben”, in: Kathekon, 2004/1: 158. o.

 

„Párhuzamok Heidegger és Kuhn tudományfelfogásában” in: Magyar Filozófiai Szemle 1991/3

 

55. Ropolyi László „A tudomány a szociális-életvilágban” in Tudomány megértő módban. Hermeneutika és tudományfilozófia, L’Harmattan, Budapest, 2003, 226. o.

 

Fenomén és nyelv. A nyelv problematikájának helye a Lét és időben”, in: Minden filozófia ’nyelvkritika’ Analitkus filozófia és fenomenológia II., (szerk. Laki János, Neumer Katalin), Gondolat Kiadó, 2004, 129-141. o.

 

56. Danka István „Minden filozófia nyelvkritika I-II.”, in: BUKSZ 18, 2006/1., 54. o.

 

57. Lengyel Zsuzsanna A végesség hermeneutikája. Az idő mint filozófiai probléma Martin Heidegger gondolkodásában, L’Harmattan, Budapest, 2011, 34.

 

„Hatott-e Heidegger Husserlre?”, in: A dolgok (és a szavak) A fenomenológiai kutatás kortárs problémái (szerk. Kenéz László, Rónai András), L’Harmattan, Budapest, 2008, 319-332. o.

 

58. Váradi Péter „A test a barátságban és a szerelemben”, in: A dolgok (és a szavak) A fenomenológiai kutatás kortárs problémái (szerk. Kenéz László, Rónai András), L’Harmattan, Budapest, 2008, 191. o.

 

„A történelem szerkezete a késői Husserl filozófiájában”, in: Világosság 2002/4-5-6-7., 40-44. o.

 

59. Zuh Deodáth „Megjegyzések a fenomenológiai történelemelméletről. Az interszubjektivitás problémája Gadamer habilitációs tézisében”, in: http://erdelyimuzeumfolyoirat.adatbank.transindex.ro/pdf/EM-2005-1-2_001.pdf, 10. sk. o.

 

„Kis mese a legutolsó nagy történetről”, in: Szabadság és fenomenológia. Tanulmányok Husserlről és Heideggerről, L’Harmattan, Budapest, 2003, 159-162. o.

 

60. Fehér M. István „Fenomenológia, tapasztalat, szabadság”, Magyar Filozófiai Szemle, 2009/1-2., 33. o.

 

Husserl és Heidegger. Egy filozófiai összecsapás analízise, L’Harmattan, Budapest, 2008

 

Recenziók:

 

61. Zuh Deodáth „Husserl helye a régi és az új magyar recepcióban”, in: Kellék 36. (2008), 137-151. o.

 

62. Tandori Dezső „Egy filozófiai összecsapás analízise”, in: Új könyvpiac, december (2008), http://www.ujkonyvpiac.hu/cikkek.asp?id=4867

 

63. Marosán Bence „A töréspontok fenomenológiája”, in: Aspecto 2009. II. évf. 1. szám, 239-260. o.

 

64. Fehér M. István „Fenomenológia, tapasztalat, szabadság”, in: Magyar Filozófiai Szemle, 2009/1-2., 1-95. o.

 

65. Bakos Gergely „Schwendtner Tibor: Husserl és Heidegger. Egy filozófiai összecsapás analízise”, in: Sapientiana, 2012/2., 131-132. o.

 

További hivatkozások

 

66. Vajda Mihály „Mi a fenomenológia” in:Husserl és a Logikai vizsgálódások, (szerk. Varga Péter András, Zuh Deodáth), L’Harmattan, Budapest, 2009, 157., 159., 163. o.

 

67. Ullmann Tamás A láthatatlan forma. Sematizmus és intencionalitás, L’Harmattan, Budapest, 2010, 305. o.

 

68. Takács Ádám „’Szubjektív tárgyiság’. Husserl fenomenológiai elmélete a test megalapozó szerepéről”, Magyar Filozófiai Szemle 2010/2., 54. évf., 62. o.

 

69. Olay Csaba „Hermeneutika és egzisztencializmus”, in: Olay Csaba – Ullmann Tamás Kontinentális filozófia a XX. században, L’Harmattan, Budapest, 128. o.

 

70. Ullmann Tamás „Fenomenológia”, in: Olay Csaba – Ullmann Tamás Kontinentális filozófia a XX. században, L’Harmattan, Budapest, 42. o.

 

71. Szummer Csaba „A fenomenológia váratlan felbukkanása az ezredforduló megismeréstudományában” in: Magyar Filozófiai Szemle, 55., 2011/2., 151. o.

 

72. Varga Péter „Akadémiai filozófia-eszmény és egyetemi tudománypolitika a fenomenológiában és a neokantianizmusban a Husserl-Natorp levelezés tükrében”, in: Loboczky János (szerk.): Az egyetem eszméje az európai eszmetörténeti tradícióban Acta Academiae Agriensis Nova Series tom. XXXVIII. Sectio Philosophica EKF Líceum Kiadó, Eger, 2011., 102. o.

 

73. Lengyel Zsuzsanna A végesség hermeneutikája. Az idő mint filozófiai probléma Martin Heidegger gondolkodásában, L’Harmattan, Budapest, 2011, 177. o.

 

74. Pongrácz Tibor Daimoniosz toposz, Debreceni Egyetem Elektronikus Archívum, 2011, 122.o. http://hdl.handle.net/2437/118550

 

75. Deczki Sarolta A kezdet és a cogito. Az affirmáció fenomenológiája, Debreceni Egyetem Elektronikus Archívum, 2011, 62., 72. o. http://hdl.handle.net/2437/119396

 

76. Horváth Lajos A tudat metamorfózisa Az interdiszciplináris tudatkutatás

tudományfilozófiai-hermeneutikai elemzése, Debreceni Egyetem Elektronikus Archívum, 2010, 182. o. http://hdl.handle.net/2437/108870

 

77. Farkas Henrik A gondolkodás tere. Perspektivizmus, mozgás és affektivitás a filozófiai gondolkodásban, Debreceni Egyetem Elektronikus Archívum, 2010, 11. o. http://hdl.handle.net/2437/118252

 

Verstehen nach Heidegger und Brandom , Phänomenologische Forschungen Beiheft, Meiner, Hamburg, 2009, (szerkesztés Barbara Merkerrel és Gedő Évával közösen)

 

Recenzió:

 

78. David Lauer „Barbara Merker (Hrsg., unter Mitarbeit von Éva Gedö und Tibor Schwendtner): Verstehen nach Heidegger und Brandom”, in: R:K: M: Rezensionen: Kommunikation: Medien http://www.rkm-journal.de/archives/1411

 

„Dimensionen des Verstehens. Bemerkungen zu Brandoms Heidegger-Interpretation”, in: Verstehen nach Heidegger und Brandom , Phänomenologische Forschungen Beiheft, Meiner, Hamburg, 2009, 79-94. o. (Gedő Évával közösen)

 

79. David Lauer „Barbara Merker (Hrsg., unter Mitarbeit von Éva Gedö und Tibor Schwendtner): „Verstehen nach Heidegger und Brandom”, in: Rezensionen Kommunikation Medien( R:K: M ) September 2009,  http://www.rkm-journal.de/archives/1411

 

„A filozófia és a mély unalom. A metafizika kezdetének problémája Heidegger 1929/30-as előadásaiban”, Magyar Filozófiai Szemle 1999/6 801-826. o.

 

80. Sz. Tóth Gyula „Levél barátomnak arról, hogy a tudás sokféle”, Barátság, 2010 XVII. 4., 6514. o.

 

„Eredet, hagyomány, értelemképzés”, A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István tiszteletére (szerk. Lengyel Zsuzsanna, Jani Anna), L’Harmattan, 2012, 191-225. o.

 

81. Ikker Eszter „Kísérletek az igazság megragadására” Kultúra & Kritika. A PPKE Esztétika Tanszék kritikai portálja, 2012, szeptember http://kuk.btk.ppke.hu/hu/content/k%C3%ADs%C3%A9rletek-az-igazs%C3%A1g-megragad%C3%A1s%C3%A1ra

 

Eljövendő múlt. Genealógia Nietzschénél, Husserlnél és Heideggernél, L’Harmattan, Budapest, 2011

 

82. Barna Benedek „Három filozófus – egy módszer” Kultúra & Kritika. A PPKE Esztétika Tanszék kritikai portálja, 2012 szeptember

http://kuk.btk.ppke.hu/hu/content/h%C3%A1rom-filoz%C3%B3fus-egy-m%C3%B3dszer

 

„Döntés és történetiség. Politikum a Lét és időben”, in: Világosság 202. 07/4, 57-69. o., (Gedő Évával közösen)

 

83. Lendvai L. Ferenc: A fiatal Lukács. (Útja Marxhoz: 1902-1918), Argumentum Kiadó, Lukács Archívum, 2008, 353. o.

 

„A fizikus és a filozófus, avagy miért ne helyezzük gyámság alá a filozófiát”, Magyar Tudomány, 2012/8, 993-997. o.

 

84. Nánay Bence „A filozófia a tudományok mellett, előtt, után – vitazáró” Magyar Tudomány, 2012/9, 1121. o.

 

„A kategoriális szemlélet és a létkérdés. Néhány megfontolás a Logikai vizsgálódások heideggeri recepciójához”, Husserl és a Logikai vizsgálódások. Ismeretfilozófia és fenomenológiai filozófia, (szerk. Varga Péter, Zuh Deodáth), L’Harmattan, 2009, 142-153. o.

 

85. Csergő Antal „Kettős látás, avagy érzéki és kategoriális pillantás Husserl filozófiájában” Erdélyi Múzeum 2011, 73, köt., 3-4. füzet, 179. o.

 

 

PDF Creator    Send article as PDF   


dec 14 2010

Nyírő Miklós – Publikációs lista

Category: Nyírő Miklós,Publikációknyiro @ 11:26 DE.

 

A publikációs lista megtalálható: MTMT honlapján (azonosító: 1002926)

Kötetek

Monográfia:

1. Nyelviség és nyelvfeledtség. Hans-Georg Gadamer és a nyelv hermeneutikája. Budapest: L’Harmattan, 2006, 227. o. ISBN 963-7343-77-6  ISSN 1586-8761

Szerkesztett kötetek:

6. Hermeneutika és demokrácia. Tanulmányok Fehér M. István tiszteletére. (szerk.) Budapest: L’Harmattan – várható megjelenés: 2014.

5. Régi és új pragmatizmus. (társszerk. Krémer Sándorral) Budapest: L’Harmattan – várható megjelenés: 2014.

4. Fehér M. I., Lengyel Zs. M., Nyírő M., Olay Cs. (szerk.): ’Szór érteni egymással’. Hermeneutika, tudományok, dialógus. Budapest: L’Harmattan, 2013, 461. o. ISBN 978-963-236-056-0

 3. Filozófia mint de(kon)strukció: Heidegger, Derrida. (szerk.)  Budapest: L’Harmattan, 2012, 286. o.  ISBN:978-963-236-574-9 ISSN 1586-8761

2. Filozófia a globalizáció árnyékában: Richard Rorty. (szerk.) Budapest: L’Harmattan, 2010, 216. o. ISBN 978-963-236-281-6  ISSN 1586-8761

1. Hans-Georg Gadamer – egy 20. századi humanista. (szerk.) Budapest: L’Harmattan, 2009, 243. o. ISBN 978-963-236-195-6  ISSN 1586-8761

Fordítás

3. Krémer S. és Nyírő M. (szerk.): Régi és új pragmatizmus.Budapest: L’Harmattan – várható megjelenés: 2014. (Társfordítás Krémer S.-ral.)

2. Richard Rorty: Filozófia és társadalmi remény. Budapest: L’Harmattan, 2007, 332. o. (Társford. Krémer S.-ral.) ISBN 978-963-9683-48-8  ISSN 1586-8761

 1. Jean Grondin: Bevezetés a filozófiai hermeneutikába. Budapest: Osiris Kiadó, 2002, 265. o. ISBN 963-389-190-6  ISSN 1218-9855

Tanulmányok

Idegen nyelvű

10. „Reconsidering Rorty’s Theory of Vocabularies: On the Role and Scope of Persuasion in a Post-Representationalist Culture.” In. Auxier, Randall and Christopher Skowronski (eds.): Rorty and Beyond. Lexington Press − várható megjelenés: 2014.

9. „From Anerkennung to Zugehörigkeit. On the Hermeneutic Conception of the I-Thou Encounter.” In. Bujalos, István (ed.): Identity and Self-Respect. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó − várható megjelenés: 2014.

8. „Incommensurability and Culture: Rorty’s Account of the Sciences of Nature and of Man.” In. Ryder, J. és Mougan, C. (ed.): Society and Culture: Theory and Practice. Rodopi Press, Albany (NY, USA) – várható megjelenés: 2014.

 7. „Dewey and Rorty on Democracy and Education”. In. Pragmatism Today. Volume 4, Issue 2, Winter 2013: Pragmatism, Religion, Democracy. pp. 91-98. ISSN 1338-2799  http://www.pragmatismtoday.eu/index.php?id=2013winter2

6. „Rorty, Dewey, and Incommensurability. The Nordic Pragmatism Network, 2012, http://www.nordprag.org/papers/epc1/Nyiro.pdf

5. „Rorty on Politics, Identity and Transformation”. In: Ryder, J. és Sip R. (ed.): Identity and Social Transformation. Rodopi Press, Albany (NY, USA) 2011, pp. 219-228.

4. „Rorty, Dewey, and the Issue of Metaphysics”. In. Pragmatism Today. Summer 2010. http://www.pragmatismtoday.eu/summer2010

3. „Rorty on Politics, Culture, and Philosophy – a Defence of his Romanticism”. In. Human Affairs. A Postdisciplinary Journal for Humanities and Social Sciences. Vol. 19, No. 1. 2009 March. pp. 60-67.

2. „On the ’Logic’ of Rorty’s Imaginative Liberalism: Utopia, Solidarity, and the Private-Public Distinction”. In: Kremer, A. és Ryder, J. (eds.): Self and Society. Rodopi Press, Amsterdam-New York, NY, 2009. pp. 201-212.

1. „On the Hermeneutic and Deconstructive Conceptions of Language”. In: Philosophical Writings, January 1998, Durham (UK). pp. 13-21. Idézettséget kértem a zöldekre

 Magyar nyelvű

24. „Hermeneutika és demokratizálás: Gadamer és Rorty”. In. Nyírő M. (szerk.): Hermeneutika és demokrácia. Tanulmányok Fehér M. István tiszteletére. Budapest: L’Harmattan – várható megjelenés: 2014.

23. „Geo-teo-lógia? Reflexiók Gary Shapiro ’Világ, Föld, Glóbusz …’ című tanulmánya kapcsán”. Kelet-Nyugati Átjáró 2010. Pécs – várható megjelenés: 2014.

22. „Miként lehetséges a filozófiai etika − Gadamer szerint?” (Virovecz Katalinnal közösen készített tanulmány.) In. Huszti Tímea (szerk.): DOCENDO DISCIMUS. Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem irodalomtudományi Doktori Iskolájából. Miskolc: ME Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2013, 204-222. ISBN 978-963-9988-53-8

21. „A bűn mint a kifejezés pozitív horizontja.” (Soós Ádám Leventével közösen készített tanulmány.) In. Huszti Tímea (szerk.): DOCENDO DISCIMUS. Doktoranduszhallgatók és témavezetőik közös tanulmányai a Miskolci Egyetem irodalomtudományi Doktori Iskolájából. Miskolc:  ME Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2013, 186-203. ISBN 978-963-9988-53-8

20. „Hermeneutika, szellemtudományok, dialógus. Az Igazság és módszer tematikus hangsúlyai Gadamer 1931-es habilitációs írása fényében.” In. Fehér M. István, Lengyel Zsuzsanna Mariann, Nyírő Miklós, Olay Csaba (szerk.): „Szór érteni egymással”. Hermeneutika, tudományok, dialógus. Budapest: L’Harmattan, 2013, pp. 71-97. (A filozófia útjai; 15.) ISBN 978-963-236-056-0

 19. „Szerkesztői előszó.” In. Fehér M. István, Lengyel Zsuzsanna Mariann, Nyírő Miklós, Olay Csaba (szerk.): „Szór érteni egymással”. Hermeneutika, tudományok, dialógus. Budapest: L’Harmattan, 2013, pp. 7-18. (A filozófia útjai; 15.) ISBN 978-963-236-056-0

18. „’Tartózkodás a radikalizmustól.’ Gadamer – Heideggeren és Derridán innen.” In. Nyírő M. (szerk.): Filozófia mint de(kon)strukció: Heidegger és Derrida. L’Harmattan, Budapest, 2012, 269-286.

17. „Szerkesztői előszó.” In. Nyírő M. (szerk.): Filozófia mint de(kon)strukció: Heidegger és Derrida. L’Harmattan Kiadó – Magyar Filozófiai Társaság, Budapest, 2012, 7-22.

16. „A filozófia képzés-fordulata – I.: Rorty és Dewey”. In. Jani A. és Lengyel Zs. M. (szerk.): A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István akadémikus tiszteletére. L’Harmattan, Budapest, 2012, 129-146. ISBN 978-963-236-513-8  ISSN 1586-8761

15.  „Kultúra mint párbeszéd – Richard Rorty a demokráciáról, kultúráról és képzésről”. In. Kulturális valóságismeret és EKF 2010 – 35 éves a pécsi kultúraközvetítő képzés. Pécs, 2011. ISBN 978-963-642-361-2.

14. „A gyakorlati filozófia két kiindulópontja: akarat (Arendt) versus medialitás (Gadamer)”. In. Laczkó S. (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz 9. Az akarat. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány – MFT – Státus Kiadó, Szeged, 2011, 364-379.

13. „Gadamer a Lét és időről”. In:. Olay Csaba (szerk.): Idealizmus és hermeneutika. Tanulmányok Fehér M. István hatvanadik születésnapjára. L’Harmattan Kiadó, Budapest: 2010, 228-244.

 12. „Hermeneutika, nyelviség, szabadság”. In: Dékány A. és Laczkó S. (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz. 8. A szabadság. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány – MFT, Szeged: 2010, 295-308.

11.  „Szerkesztői előszó”. In. Nyírő M. (szerk.): Filozófia a globalizáció árnyékában: Richard Rorty. L’Harmattan, Budapest, 2010, 7-32.

10.  „Rorty szótárfogalma – Heidegger-olvasata tükrében”. In. Nyírő M. (szerk.): Filozófia a globalizáció árnyékában: Richard Rorty. L’Harmattan, Budapest, 2010, 139-153.

9. „A hermeneutikai fenoménről: képzés és ontológia”. In: Nyírő M. (szerk.): Hans-Georg Gadamer – egy 20. századi humanista. L’Harmattan, Budapest, 2009, 151-169.

8. „Szerkesztői előszó”. In: Nyírő M. (szerk.): Hans-Georg Gadamer − egy 20. századi humanista. L’Harmattan, Budapest, 2009, 7-40.

7. „Filozófiáról, igazságról és igazságosságról – Rorty kapcsán”. In: Dékány A. és Laczkó S. (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz. 7. Az igazságosság. Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány – MFT, Szeged, 2009, 311-317.

6. Szemle, Biczó G. (szerk.): Az Idegen – Variációk Simmeltől Derridáig. In: BUKSZ. 2005 ősz, 272-7.

5. Recenzió, Nyíri K. és Palló G. (szerk.): Túl az iskolafilozófián. A 21. század bölcseleti élménye. In:  Magyar Tudomány. 2005/X. 1303.

4. „Az igaz barátok bölcsességéről, s a bölcsesség barátairól. Humanizmus – két szólamban”. In: Dékány A. és Laczkó S. (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz. 4. A barátság. Pro Philosophia Alapítvány – Librarius, Szeged, 2005. 297-305. o.

3. „Történetiség, tulajdonképpeniség, hatástörténet”. In: Loboczky J. (szerk.): „Európa Nietzsche után”. Líceum Kiadó, Eger, 2005. 72-83. o.

2. „Bűn és önmegértés a Lét és idő-ben”. In: Dékány A. és Laczkó S. (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz. 2-3. A bűn. Pro Philosophia Alapítvány – Librarius, Szeged 2004. 388-394. o.

1. „Vissza a gyakorlati világtapasztalathoz. A tapasztalatról Husserl, Heidegger és Gadamer nyomán”. In:. Schwendtner T. (szerk.): Metszéspontok. A fenomenológia és a hermeneutika határvidékén. L’Harmattan, Budapest, 2000. 142-179. o.

Szakirodalmi bibliográfia és fordítás

2. „Válogatott magyar nyelvű bibliográfia”. In: Jean Grondin, Bevezetés a filozófiai hermeneutikába. Osiris, Budapest, 2002, 256-262. o.

1. Rudolf Bernet: „Husserl és Heidegger az intencionalitásról és a létről”. In: Metszéspontok. A fenomenológia és a hermeneutika határvidékén. Szerk. Schwendtner T. L’Harmattan, Budapest, 2000. 13-35.o.

 

Budapest, 2014-01-28.

 

Fax Online    Send article as PDF   


dec 14 2010

Lendvai L. Ferenc – Publikációs lista

Category: Lendvai L. Ferenc,Publikációklendvai @ 11:18 DE.

*

1966

Lendvai L. Ferenc: Tanulmány Leibniz filozófiájáról (Simonovitsné Beke Anna: A dialektika Leibniz filozófiájában). In: Népszabadság : 1966. 09. 15.

Lendvai L. Ferenc: Antonio Nunez Jimenez: Kuba földrajza. In: Népszabadság : 1966. 11. 05.

Lendvai L. Ferenc: Sárfalvi Béla: Az ember és a Föld. In: Népszabadság : 1966. 12. 08.

*

1967

Lendvai L. Ferenc: Filozófiatörténeti bevezetés a marxista filozófiába I-II. Budapest : Tankönyvkiadó, 1967. 136, 104 p.

*

1968

Lendvai L. Ferenc: Tőkei Ferenc: A társadalmi formák elméletéhez. In: Társadalmi Szemle. 1968 (23) : 8-9. p. 111-113.

*

1969

Lendvai L. Ferenc: Teológiai variációk marxi témákra. In: Világosság. 1969 (10) : 4. p. 198-199.

Lendvai L. Ferenc: Protestantizmus a történelemben és a jelenben. In: Világosság. 1969 (10) : 8-9. p. 451-462.

*

1970

Lendvai L. Ferenc: Egyház és történelem – katolikus tükörben. In: Világosság. 1970 (11) : 2. p. 65-71.

Lendvai L. Ferenc: Lenin: a gyakorlat filozófusa. In: Világosság. 1970 (11) : 5. p. 257-263.

Lendvai L. Ferenc: Az elidegenedésről : Levél Cselényi István Gábornak. In: Világosság. 1970 (11) : 6. p. 354.

Lendvai L. Ferenc: A politikai forradalom filozófiájától a társadalmi forradalom teológiájáig. In: Világosság. 1970 (11) : 8-9. p. 484-493.

Lendvai L. Ferenc – Nyíri J. Kristóf: Hegel: gondolatok a történelem perifériáján. In: Világosság. 1970 (11) : 11. p. 650-653.

*

1971

Lendvai L. Ferenc: Osztályharcok Franciaországban: történelem és politika. In: Világosság. 1971 (12) : 6. p. 344-345.

Lendvai L. Ferenc: Bűn és bűnhődés, avagy egy prófécia anatómiája. In: Világosság. 1971 (12) : 8-9. p. 490-498.

*

1972

Lendvai L. Ferenc: Vallás, nacionalizmus, politika : Francia marxista elemzés Izraelről. In: Világosság. 1972 (13) : 7. p. 427-431.

Lendvai L. Ferenc: Az egyetemesség alapjai és a dialógus. In: Világosság. 1972 (13) : 8-9. p. 540-545.

*

1973

Lendvai L. Ferenc: Filozófiatörténeti áttekintés. In: Filozófia I. (szerk. Szénási József). Budapest : Tankönyvkiadó, 1973. p. 21-97.

*

1974

Lendvai L. Ferenc – Nyíri J. Kristóf: A filozófia rövid története : A Védáktól Wittgensteinig. Budapest : Kossuth Kiadó, 1974. 264 p.

*

Lendvai L. Ferenc: Lukács György és Seidler Irma : A „Midás király legendája” elé. In: Világosság. 1974 (16) : 1. p. 34-36.

*

1975

Lendvai L. Ferenc: A fiatal Lukács történetfilozófiájához: Magyarország és Kelet-Európa. In: Világosság. 1975 (16) : 6. p. 344-351.

Lendvai L. Ferenc: Utópizmus és poroszság : Adalék Johann Gottlieb Fichte történetfilozófiájához. In: Világosság. 1975 (16) : 8-9. p. 498-504.

*

1976

Lendvai L. Ferenc: Utószó. In: Fichte: Az ember rendeltetése. Budapest: Magyar Helikon Kiadó, 1976. p. 253-286.

*

Lendvai L. Ferenc: Zur Geschichtsphilosophie des jungen Lukács: Ungarn und Osteuropa. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio philosophica et sociologica. 1976 (9). p. 139-152.

 

Lendvai L. Ferenc: A történelem kérdőjelei: Ágh Attila tanulmányairól. In: Magyar Filozófiai Szemle. 1976 (20) : 4. p. 667-669.

Lendvai L. Ferenc: Történetfilozófiáról és történettudományról – Mezopotámia ürügyén. In: MTA II. osztály Közleményei. 1976 (25). p. 331-345.

 

Lendvai L. Ferenc: A modernizmus : Szovjet tanulmánykötet. In: Társadalmi Szemle. 1976 (31) : 4. p. 101-103.

Lendvai L. Ferenc: Hatvan év után : Lukács művészetfilozófiai–esztétikai kéziratainak kiadásához.  In: Világosság. 1976 (17) : 6. p. 376-384.

Lendvai L. Ferenc: Protestantizmus és „magyarság” Karácsony Sándor pedagógiájában. In: Világosság. 1976 (17) : 8-9. p. 556-561.

*

Lendvai L. Ferenc: „Sumer-magyarológia”. In: Élet és Irodalom : 1976. 07. 24.

*

1977

Lendvai L. Ferenc: Lukács György útja Marxhoz : A fiatal Lukács szellemi fejlődésének vázlata.  In: A magyar filozófiai gondolkodás a századelőn (szerk. Kiss Endre – Nyíri János  Kristóf). Budapest : Kossuth Kiadó, 1977. p. 377-411.

*

Lendvai L. Ferenc: A drámakönyv történelemképe és helye a fiatal Lukács munkásságában. In: Magyar Filozófiai Szemle. 1977 (21) : 1. p. 1-27.

Lendvai L. Ferenc: The young Lukács’s philosophy of history. In: New Hungarian Quarterly : 67 (1977). p. 154-163.

*

1978

Lendvai L. Ferenc: A történelem tudományának építőkövei : Tőkei Ferenc válogatott tanulmányairól. In: Világosság. 1978 (19) : 6. p. 353-358.

Lendvai L. Ferenc: „Szép beszélgetések” (Arnold Hauser: Im Gespräch mit Georg Lukács). In: Világosság. 1978 (19) : 11. p. 720-721.

*

1979

Lendvai L. Ferenc – Kelemen  János: A marxista-leninista filozófia alapjai. Budapest : Kossuth Kiadó, 1979. 312 p.

Lendvai L. Ferenc: Jegyzetek : Lukács György: Előszó a „Történelem és osztálytudat”-hoz ; Jegyzetek : Lukács György: Tézistervezet a magyar politikai és gazdasági helyzetről és a KMP feladatairól. In: A magyar marxista filozófia a két világháború között : Válogatás (szerk. Nyíri Kristóf). Budapest : Kossuth Kiadó, 1979. p. 73-74, 155-157.

*

Lendvai L. Ferenc: Utopismus und Preussentum: Beiträge zur Interpretation von Johann Gottlieb Fichtes Geschichtsphilosophie. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio philosophica et sociologica. 1979 (13). p. 187-200.

Lendvai L. Ferenc: Tőkei Ferenc: A társadalmi formák marxista elméletének néhány kérdése. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie. 1979 (27) : 11. p. 1399-1406.

Lendvai L. Ferenc: Novák Zoltán: A Vasárnap Társaság. In: Társadalmi Szemle. 1979 (34) : 6. p. 108-110.

*

1980

Lendvai L. Ferenc (szerk.): Lukács György: A drámaírás főbb irányai a múlt század utolsó negyedében. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1980. 275 p.

Lendvai L. Ferenc: Bevezetés. In: Lukács György: A drámaírás főbb irányai a múlt század utolsó negyedében. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1980. p. 9-13.

Lendvai L. Ferenc: A történetiség : a fogalom értelmezése. In: Világnézeti alapfogalmak a középiskolai tananyagban. Budapest : Iskolatelevízió, 1980. p. 108-113.

*

Lendvai L. Ferenc: Schuld und Sühne oder die Anatomie einer Prophetie. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio philosophica et sociologica. 1980 (14). p. 181-200.

Lendvai L. Ferenc: Leninről. In: Ifjúkommunista. 1980 (24) : 4. p. 4-5.

Lendvai L. Ferenc: Irodalom, filozófia, kultúra; avagy mit tanulhatunk a fiatal Lukácstól : Lukács György: Ifjúkori művek, 1902-1918. In: Irodalomtörténet. 1980 (62) : 1. p. 273-277.

*

Lendvai L. Ferenc: Rekonstrukció vagy belemagyarázás? (Földényi F. László: A fiatal Lukács). In: Népszabadság : 1980. 06. 19.

*

1981

Lendvai L. Ferenc – Nyíri J. Kristóf: A filozófia rövid története : A Védáktól Wittgensteinig. 2., jav. kiad. Budapest : Kossuth Kiadó, 1981. 276 p.

Lendvai L. Ferenc – Kelemen  János: A marxista-leninista filozófia alapjai. 2. kiad. Budapest : Tankönyvkiadó, 1981. 311 p.

Lendvai L. Ferenc (szerk.): Lukács György: Napló–Tagebuch, 1910-11 ; Das Gericht, 1913. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981. 96 p.

Lendvai L. Ferenc: Bevezetés. In: Lukács György: Napló–Tagebuch, 1910-11 ; Das Gericht, 1913. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981. p. 7-10.

*

Lendvai L. Ferenc: Műveltségkép az ezredfordulón (szerk. Rét Rózsa). In: Pedagógiai Szemle. 1981 (31) : 2. p. 174-175.

Lendvai L. Ferenc: Lukács György Dosztojevszkij-képe. In: Szovjet Irodalom. 1981 : 12. p. 75-77.

Lendvai L. Ferenc: Életformaváltás és zenei közízlés. In: Társadalmi Szemle. 1981 (36) : 3. p. 96-99.

Lendvai L. Ferenc: Új Szántás : Karácsony Sándor és köre a felszabadulás utáni politikai életben. In: Társadalmi Szemle. 1981 (36) : 7. p. 66-73.

Lendvai L. Ferenc: Keresztyénség, protestantizmus, marxizmus. In: Theologiai Szemle. 1981 (24) : 6. p. 377-379.

Lendvai L. Ferenc: Weininger és Lukács. In: Világosság. 1981 (22) : 1. p. 35-37.

Lendvai L. Ferenc: A reformáció és irányzatai Magyarországon. In: Világosság. 1981 (22) : 10. p. 599-604.

Lendvai L. Ferenc: Magyar protestantizmus a történelemben és a jelenben (Mihály Bucsay: Der Protestantizmus in Ungarn 1521-1978). In: Világosság. 1981 (22) : 11. p. 718-720.

*

Lendvai L. Ferenc: Az erkölcs szabadságharca (Ancsel Éva: Írás az éthoszról). In: Népszabadság : 1981. 05. 28.

*

1982

Lendvai L. Ferenc: A filozófia és a vallás általános viszonyához. In: Marxizmus, kereszténység, protestantizmus (szerk. Kocsis Elemér – Poór József). Budapest : Kossuth Kiadó, 1982. p. 45-52.

*

Lendvai L. Ferenc: Karácsony Sándor „magyar világnézete”. In: Magyar Filozófiai Szemle. 1982 (26) : 6. p. 801-836.

Lendvai L. Ferenc: Huszár Tibor: „Nem középiskolás fokon…”. In: Társadalmi Szemle. 1982 (37) : 2. p. 99-101.

Lendvai L. Ferenc: „Előbb a has jön, aztán a morál” : Jegyzetek a Háromgarasos opera Ljubimov-rendezte előadásához. In: Társadalmi Szemle. 1982 (37) : 3. p. 108-111.

Lendvai L. Ferenc: Poór József: Századunk és a protestantizmus. In: Társadalmi Szemle. 1982 (37) : 8-9. p. 160-162.

Lendvai L. Ferenc: A „harmincas évek” ellentmondásai (Sziklai László: Lukács és a fasizmus kora). In: Valóság. 1982 (25) : 11. p. 107-108.

Lendvai L. Ferenc: Napló. In: Világosság. 1982 (23) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. p. 62-64, 126-128, 199-200, 262-264, 326-328, 390-392, 462-464, 662-664, 734-736, 799-800.

Lendvai L. Ferenc: Szellemi erővonalak az ellenforradalmi Magyarországon (Lackó Miklós: Szerep és mű : Kultúrtörténeti tanulmányok). In: Világosság. 1982 (23) : 4. p. 244-246.

Lendvai L. Ferenc: Liberalizmus, demokrácia, történelem. In: Világosság. 1982 (23) : 6. p. 379-385.

Lendvai L. Ferenc: Válasz Vekerdi Józsefnek. In: Világosság. 1982 (23) : 10. p. 655-656.

*

Lendvai L. Ferenc: Filozófia és közérthetőség. In: Rádió- és Televízió Újság : 1982. 09. 6-12.

*

1983

Lendvai L. Ferenc: A gondolkodás története. Budapest : Móra Kiadó, 1983. 256 p.

Lendvai L. Ferenc: Culture et civilisation chez le jeune Lukács. In: Philosophy and Culture (szerk. Lukács József – Tőkei Ferenc). Budapest : Akadémiai Kiadó, 1983. p. 293-309.

Lendvai L. Ferenc: A messianisztikus szektásság jegyében : Lukács György 1918/19-1930. In: A magyar filozófiai gondolkodás a két világháború között. Budapest : Kossuth Kiadó, 1983. p. 48-81.

Lendvai L. Ferenc: Bevezetés ; Jegyzetek. In: Schelling: A transzcendentális idealizmus rendszere. Budapest : Gondolat Kiadó, 1983. p. 5-20, 411-418.

Lendvai L. Ferenc – Nyíri J. Kristóf: A bölcsesség szeretete ; Tapasztalat, értelem, szenvedély : Filozófiai problémák a polgári társadalomban. In: Bevezetés a filozófiába : „A” (szerk. Lukács József). Budapest : Tankönyvkiadó, 1983. 40, 45 p.

*

Lendvai L. Ferenc: Éva Ancsel: Írás az éthoszról. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie. 1983 (31) : 9. p. 1133-1135.

Lendvai L. Ferenc: Karácsony Sándor programja a magyar kulturális újjászületésre. In: Irodalomtörténet. 1983 (65) : 1. p. 45-62.

Lendvai L. Ferenc: A marxizmus tudományosságáról. In: Magyar Filozófiai Szemle. 1983 (27) : 3. p. 323-325.

Lendvai L. Ferenc: Berend T. Iván: Válságos évtizedek : Közép- és Kelet-Európa a két világháború között. In: Társadalmi Szemle. 1983 (38) : 4. p. 103-107.

Lendvai L. Ferenc: Napló. In: Világosság. 1983 (24) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. p. 62-64, 134-136, 197-199, 262-264, 327-328, 390-392, 455-456, 647-648, 711-713.

Lendvai L. Ferenc: Puritánok utódai (Szigeti Jenő: „És emlékezzél meg az útról” : Tanulmányok a magyarországi szabadegyházak történetéből). In: Világosság. 1983 (24) : 7. p. 445-446.

Lendvai L. Ferenc: Etnikum és vallás. In: Világosság. 1983 (24) : 8-9. p. 467-476.

*

1984

Lendvai L. Ferenc: A gondolkodás története. 2. kiad. Budapest : Móra Kiadó, 1984. 256 p.

Lendvai L. Ferenc – Kelemen  János: A marxista-leninista filozófia alapjai. 3. kiad. Budapest : Tankönyvkiadó, 1984. 302 p.

Lendvai L. Ferenc: Lukács György 1885-1971. In: Dictionnaire des philosophes K-Z. Paris : Presses Universitaires de France, 1984. p. 1650-1651.

Lendvai L. Ferenc: A fiatal Lukács. In: EFIN ’83 : Napjaink és a feladatszabó múlt – Dokumentumok. Budapest : ELTE, 1984. p. 46-54.

*

Lendvai L. Ferenc: A marxista filozófia emberképéről. In: Confessio. 1984 (8) : 4. p. 73-81.

Lendvai L. Ferenc: „Várunk mindenkit. Éljen a szabadság!” : Filozófiai jegyzetek a Don Giovanni előadásához. In: Mozgó Világ. 1984 (10) : 9. p. 39-54.

Lendvai L. Ferenc: A Társadalmi Szemle 10 éve (1972-1981) : Repertórium. In: Társadalmi Szemle. 1984 (39) : 4. p. 110-111.

Lendvai L. Ferenc: Hozzászólás a keresztyén–marxista párbeszéd kérdéséhez. In: Theologiai Szemle. 1984 (27) : 4. p. 232-233.

Lendvai L. Ferenc: Napló és kritika : Kiadványok az „ázsiai” termelési módról. In: Valóság. 1984 (27) : 11. p. 99-104.

Lendvai L. Ferenc: Napló. In: Világosság. 1984 (25) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. p. 70-72, 134-136, 198-200, 270-272, 334-336, 399-400, 657-659, 734-736, 791-793.

Lendvai L. Ferenc: Esztétikum és etikum : Lukács György „Esztétiká”-jának etikai üzenete. In: Világosság. 1984 (25) : 7. p. 401-406.

*

1985

Lendvai L. Ferenc – Nyíri J. Kristóf: A filozófia rövid története : A Védáktól Wittgensteinig. 3., jav. kiad. Budapest : Kossuth Kiadó, 1985. 280 p.

Lendvai L. Ferenc (szerk.): Karácsony Sándor: A magyar észjárás. 2., jav. és bőv. kiad. Budapest : Magvető Kiadó, 1985. 561 p.

Lendvai L. Ferenc: Utószó ; Jegyzetek. In: Karácsony Sándor: A magyar észjárás. 2., jav. és bőv. kiad. Budapest : Magvető Kiadó, 1985. p. 511-528, 529-556.

Lendvai L. Ferenc: A Lukács-viták változásai a felszabadulás után. In: Az új Magyarország 40 éve : Társadalom – politika – gazdaság – kultúra (szerk. Kulcsár Kálmán – Pritz Pál). Budapest : Akadémiai Kiadó ; Budapest : Kossuth Kiadó, 1985. p. 307-316.

Lendvai L. Ferenc: Introducció.  In: Lukács: Diari, 1910-1911. Barcelona : Ediciones 62, 1985. p. 21-26.

Lendvai L. Ferenc: Introducción.  In: Lukács: Diario, 1910-1911 y otros inéditos de juventud. Barcelona : Ediciones Peninsula, 1985. p. 65-70.

Lendvai L. Ferenc – Nyíri J. Kristóf: A bölcsesség szeretete ; Tapasztalat, értelem, szenvedély : Filozófiai problémák a polgári társadalomban. In: Bevezetés a filozófiába : „A” (szerk. Lukács József). 2., jav. kiad. Budapest : Tankönyvkiadó, 1985. p. 3-190.

*

Lendvai L. Ferenc: Weininger und Lukács. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio philosophica et sociologica. 1985 (19). p. 117-122.

Lendvai L. Ferenc: A keresztény-marxista párbeszéd elvi alapjairól. In: Diakonia. 1985 (7) : 1. p. 30-34.

Lendvai L. Ferenc: György Lukács o ontológii spolosenského bytia a Marxovo chápanie spolocnosti. In: Filozofia. 1985 (40) : 4. p. 479-491.

Lendvai L. Ferenc: Kultúra és civilizáció a fiatal Lukácsnál. In: Filozófiai Figyelő. 1985 (7) : 1-2. p. 42-50.

Lendvai L. Ferenc: Két centenárium között (Nemes-Nagy Ágnes: A hegyi költő : Vázlat Babits lírájáról). In: Magyar Filozófiai Szemle. 1985 (29) : 1-2. p. 369-372.

Lendvai L. Ferenc: A Lukács-viták változásai a felszabadulás után. In: Mozgó Világ. 1985 (11) : 3. p. 4-8.

Lendvai L. Ferenc: Lukács György a társadalmi lét ontológiájáról és a marxi társadalomfölfogás (másodközlés). In: Reflektor. 1985 : 4. p. 393-421.

Lendvai L. Ferenc: Lukács György a társadalmi lét ontológiájáról és a marxi társadalomfölfogás. In: Társadalmi Szemle. 1985 (40) : 3. p. 41-54.

*

1986

Lendvai L. Ferenc: Protestantizmus, forradalom, magyarság : Történetfilozófiai tanulmány. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1986. 318 p.

Lendvai L. Ferenc: Dejiny myslenia. Bratislava : Nakladelstvo Pravda, 1986. 283 p.

Lendvai L. Ferenc: Gyermekkor és történetfilozófia. In: 50 éves a Steinmetz Miklós Gimnázium, 1936-1986. Budapest : Steinmetz Miklós Gimnázium, 1986. p. 34-36.

*

Lendvai L. Ferenc: A vallás Lukács gondolatvilágában. In: Doxa : 7 (1986). p. 25-37.

Lendvai L. Ferenc: Történelem jelenidőben : Száraz György tanulmányai. In: Jelenkor. 1986 (29) : 3. p. 273-276.

Lendvai L. Ferenc: Milyen marxista volt Lukács György? : Tallózás centenárium után. In: Mozgó Világ. 1986 (12) : 12. p. 122-128.

Lendvai L. Ferenc: Lukács György marxista fordulata és első marxista korszaka. In: Politika – Tudomány. 1986 : 1-2. p. 189-196.

*

1987

Lendvai L. Ferenc (szerk.): A magyar protestantizmus 1918-1948 : Tanulmányok. Budapest : Kossuth Kiadó, 1987. 381 p.

Lendvai L. Ferenc: Bevezetés. In: A magyar protestantizmus, 1918-1948 : Tanulmányok (szerk. Lendvai L. Ferenc). Budapest : Kossuth Kiadó, 1987. p. 7-24.

Lendvai L. Ferenc: Zur Problematik von Geschichte und Klassenbewusstsein. In: Georg Lukács : Kultur – Politik – Ontologie (szerk. Udo Bermbach – Günter Trautmann). Opladen : Westdeutscher Verlag, 1987. p. 145-155.

Lendvai L. Ferenc: Bevezetés. In: Lukács György: Forradalomban : Cikkek, tanulmányok, 1918-1919. Budapest : Magvető Kiadó, 1987. p. 11-29.

Lendvai L. Ferenc: Globális értékek : Az ember halandósága. In: Társadalmunk és az erkölcs (szerk. Farkas Endre). Budapest : Kossuth Kiadó, 1987. p. 197-206.

*

Lendvai L. Ferenc: Le tournant marxiste de György Lukács et sa premiére période marxiste. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio philosophica et sociologica. 1987 (21). p. 141-149.

Lendvai L. Ferenc: Erkölcsi normák és értékek megalapozása a marxi materializmusban. In: Doxa : 10 (1987). p. 61-82.

Lendvai L. Ferenc: Lukács József 1922-1987. In: Magyar Filozófiai Szemle. 1987 (31) : 1. p. 198-200.

Lendvai L. Ferenc: Freud és Lukács. In: Magyar Filozófiai Szemle. 1987 (31) : 3. p. 594-600.

Lendvai L. Ferenc: A jelent is be kell vallani (Aczél György: Jövőt mutató elődök : Arcképvázlatok a magyar kultúra történetéből). In: Mozgó Világ. 1987 (13) : 5. p. 121-122.

Lendvai L. Ferenc: A „Történelem és osztálytudat” problematikájához. In: Politika –  Tudomány. 1987 : 1. p. 95-105.

Lendvai L. Ferenc: Újabb töredékek az emberi teljességről : Ancsel Éva két könyvéről. In: Társadalmi Szemle. 1987 (42) : 4. p. 95-99.

Lendvai L. Ferenc: Szellemi megújulás? A filozófia lehetőségei. In: Társadalomtudományi Közlemények. 1987 (17) : 4. p. 540-544.

Lendvai L. Ferenc: Modernizmus a magyar protestantizmusban. In: Theologiai Szemle. 1987 (30) : 2. p. 102-104.

Lendvai L. Ferenc: A tény és a döntés : Elkerülhető-e a decizionizmus a filozófiában? In: Világosság. 1987 (28) : 12. p. 762-764.

*

Lendvai L. Ferenc: A dialógus félbeszakadt. In: Élet és Irodalom : 1987. 01. 16.

*

Lendvai L. Ferenc: Kedvezők-e a marxista elmélet pozíciói Magyarországon. In: Magyar Nemzet : 1987. 11. 09.

*

1988

Lendvai L. Ferenc: Egyén és közösség : A közösségek fejlődésének erkölcsi vonatkozásai.  In: Erkölcs és világnézet a mai magyar társadalomban (szerk. Csibra István – Nuber István). Budapest : Kossuth Kiadó, 1988. p. 216-225.

*

Lendvai L. Ferenc: Egyén és közösség : A közösségek fejlődésének erkölcsi vonatkozásai. In: Világosság. 1988 (29) : 5. p. 273-279.

*

1989

Lendvai L. Ferenc: A gondolkodás története. 3., átd. kiad. Budapest : Móra Kiadó, 1989. 256 p.

*

Lendvai L. Ferenc: Értékváltozás és értékválság a modern társadalmakban. In: Magyar Filozófiai Szemle. 1989 (33) : 2-3. p. 340-345.

Lendvai L. Ferenc: Religion and socialism : The role of Church Institutions, religious movements, communities and believers in socialist democracy. In: Studia Philosophica et Sociologica, auctoritate Universitatis Pécs publicata : 6 (1989). p. 33-35.

Lendvai L. Ferenc: Az „átmeneti korszak” – történetfilozófiai szempontból I-II. In: Társadalmi Szemle. 1989 (44) : 10 ; 11. p. 50-62, 84-96.

Lendvai L. Ferenc: Vallás és szocializmus : Egyházi intézmények és vallásos emberek szerepe egy új típusú demokráciában. In: Világosság. 1989 (30) : 6. Melléklet. p. 35-39.

*

1990

Lendvai L. Ferenc (szerk.): Hét évtized a hazai zsidóság életében 1-2. Budapest : MTA Filozófiai Intézet, 1990. 280, 300 p.

Lendvai L. Ferenc: Bevezetés : Gondolatok a zsidókérdésről. In: Hét évtized a hazai zsidóság életében 1-2 (szerk. Lendvai L. Ferenc). Budapest : MTA Filozófiai Intézet, 1990. I. köt. p. 9-55.

Lendvai L. Ferenc: Magyar fölszabadulás – magyar demokrácia : Karácsony Sándor a fölszabadulás után. In: A magyar gondolkodás 1944 és 1948 között (szerk. Kiss Endre – Tütő László). Budapest : Tankönyvkiadó, 1990. p. 334-336.

*

Lendvai L. Ferenc: Freud und Lukács. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio philosophica et sociologica. 1990 (22-23). p. 191-196.

Lendvai L. Ferenc: Georg Lukács über die Ontologie des gesellschaftlichen Seins und die Marxsche Auffassung der Gesellschaft. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie. 1990 (38) : 6. p. 528-540.

Lendvai L. Ferenc: Jegyzetek : Karácsony Sándor: A cinikus Mikszáth ; „A magyar észjárás” című mű ismertetése, 1939. In: Magyar Filozófiai Szemle. 1990 (34) : 3-4. p. 320-322, 352-356.

Lendvai L. Ferenc: Tradicionalista elemek a marxista politikai hagyományban. In: Világosság. 1990 (31) : 11. p. 843-850.

*

1991

Lendvai L. Ferenc: Traditional elements in the political heritage of marxism.  In: Perspectives on Minorities : Philosophical Reflections on the Identity and the Rights of Cultural Minorities (ed. by M. F. Fresco – P. J. M. van Tongeren). Tilburg : University Press, 1991. p. 143-152.

Lendvai L. Ferenc: Religion, Kirche und Politik in Osteuropa. In: Politik im Spiegel der Gegenwart : Schicksale, Kontroversen, Perspektiven. Potsdam : Landesbüro Brandenburg  der Friedrich-Ebert-Stiftung, 1991. p. 34-40.

Lendvai L. Ferenc: A magyar világnézet Karácsony Sándor műveiben. In: Karácsony Sándor öröksége (szerk. Petrikás Árpád). Debrecen : Debreceni Akadémiai Bizottság, 1991. p. 42-56.

*

Lendvai L. Ferenc: Exodus : 100 éve született Karácsony Sándor. In: Hajdú-Bihari Napló : 1991. 01. 10.

*

1992

Lendvai L. Ferenc: Eine preussische Utopie über die Zukunft Deutschlands. In: Wege der Deutungen : Vorträge des Fichte-Forums in Kaposvár (szerk. Czirják József – Karl Hahn). Münster : LIT Verlag ; Kaposvár : Tanítóképző. Főiskola, 1992. p. 110-121.

*

Lendvai L. Ferenc: Religion, Kirche und Politik in Osteuropa. In: Berliner Dialog-Hefte. 1992 (3) : 4. p. 50-55.

Lendvai L. Ferenc: Religion, Kirche und Politik in Ost-Mitteleuropa. In: Europäische Rundschau. 1992 (20) : 2. p. 93-101.

Lendvai L. Ferenc: Ungarn und die europäische Integration. In: Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik. 1992 (4) : 2. p. 65-72.

Lendvai L. Ferenc: Két kelet-nyugati könyv filozófia és vallás viszonyáról (Matthias Petzoldt: Gottmensch und Gattung Mensch : Studien zur Christologie und Christologiekritik Ludwig Feuerbachs ; Jan Milic Lochman: Christus oder Prometheus : Die Kernfrage des christlich-marxistischen Dialogs und die Christologie). In: Magyar Filozófiai Szemle. 1992 (36) : 1-2. p. 284-290.

Lendvai L. Ferenc: K vprašanju o Srednji Evropi : Zgodovinske regije v Evropi. In: Nova Revija : 123-124 (1992). p. 869-876.

*

1993

Lendvai L. Ferenc: Egy magyar filozófus: Karácsony Sándor. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1993. 174 p.

Lendvai L. Ferenc: Hongrie: La vie philosophique. In: La philosophie en Europe (szerk. Raymond Klibansky – David Pears). Paris : Éd. Gallimard, 1993. p. 203-212.

Lendvai L. Ferenc: Das Problem der menschlichen Werte und der Menschenrechte in der Theorie von Marx und die Folgen. In: Human identity (szerk. Marta B. Zágoršeková – Jozef Pauer – Tatiana Sedová). Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 1993. p. 103-109.

Lendvai L. Ferenc: Lukács’s so-called „essay period” and the concept of history in his book on drama. In: Hungarian studies on György Lukács (szerk. Illés László – József Farkas – Szabolcsi Miklós – Szerdahelyi István, angol szerk. Kovács József). Budapest : Akadémiai Kiadó, 1993. p. 42-65.

Lendvai L. Ferenc: Oroszország és Kelet-Európa. In: Orosz forradalom – szovjet történelem (szerk. Krausz Tamás – Varga Lajos). Budapest : Magyar Russzisztikai Intézet, 1993. p. 72-81.

*

Lendvai L. Ferenc: Der Marxismus als Theorie, als Bewegung und als Religion. In: Berliner Dialog-Hefte. 1993 (4) : 4. p. 46-49.

Lendvai L. Ferenc: Madarská filozofia dnes. In: Filozofia. 1993 (48) : 11. p. 671-675.

Lendvai L. Ferenc: Német filozófuskongresszus az újraegyesítés jegyében. In: Magyar Filozófiai Szemle. 1993 (37) : 1-2. p. 365-368.

*

1994

Lendvai L. Ferenc (szerk.): Társadalomtudomány és filozófia. Budapest : Áron Kiadó, 1994. 273 p.

Lendvai L. Ferenc: Der Mitteleuropapaplan und Möglichkeiten des Föderalismus in Europa. In: Föderalismus und die Architektur der europäischen Integration (szerk. Nikolaus Wenturis). München : Südosteuropa-Gesellschaft, 1994. p. 51-65.

Lendvai L. Ferenc: A fiatal és az idős Lukács. In: Gondolatok gondolatokról : A magyarországi filozófia történetéből című konferencia előadásai (szerk. Veres Ildikó – Mezei Balázs). Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 1994. p. 213-222.

*

Lendvai L. Ferenc (anonim): Ungarn. In: Information Philosophie. 1994 : 5. p. 92-93.

Lendvai L. Ferenc: Nyíri Tamás 1920-1994. In: MFT Hírek. 1994 : 3. p. 2-4.

Lendvai L. Ferenc: Magyarország és az európai integráció. In: Miskolci Egyetem Közleményei. Bölcsész- és társadalomtudományi közlemények. 1994 (1). p. 143-152.

*

1995

Lendvai L. Ferenc: Filozófiai vademecum. Budapest : Móra Kiadó, 1995. 117 p.

Lendvai L. Ferenc – Nyíri J. Kristóf: A filozófia rövid története : A Védáktól Wittgensteinig. 4. kiad. Budapest : Kossuth Kiadó ; Áron Kiadó, 1995. 270 p.

Lendvai L. Ferenc: Vallás, egyház és politika Kelet-Európában. In: Vallásfilozófia Magyarországon : A hazai egyházak szellemi helyzete. Budapest : MTA Filozófiai Intézet; Budapest : Áron Kiadó, 1995. p. 45-55.

Lendvai L. Ferenc: Fichte ; Hegel. In: 33 híres bölcseleti mű. Budapest : Móra Kiadó, 1995. p. 253-263, 264-284.

*

Lendvai L. Ferenc: Engels und seine Bedeutung für die Entstehung des Marxismus. In: Berliner Dialog-Hefte. 1995 (6) : 3. p. 43-45.

Lendvai L. Ferenc: A keresztény értelmiségi feladata a mai társadalomban. In: „Érted vagyok”. 1995 (6) : 3. p. 6-8.

Lendvai L. Ferenc: A Közép-Európa terv és a föderalizmus lehetőségei. In: Európai Szemle. 1995 (6) : 2. p. 93-101.

Lendvai L. Ferenc: Der Stellenwert der Toleranz in einer demokratischen Gesellschaft : Eine Skizze. In: Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik. 1995 (7) : 2. p. 30-34.

Lendvai L. Ferenc: Búcsú a politikától (Tamás Gáspár Miklós: Másvilág : Politikai esszék). In: Magyar Filozófiai Szemle. 1995 (39) : 5-6. p. 1034-1041.

Lendvai L. Ferenc: A földrajz filozófiájáról. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 1995 (2). p. 19-26.

Lendvai L. Ferenc: Vallás, egyház és politika Kelet-Európában. In: Világosság. 1995 (36) : 12. p. 19-28.

*

1996

Lendvai L. Ferenc (szerk.): Demokrácia, pluralizmus, tolerancia. Miskolci Nyári Egyetem 1996. Budapest: Német Népfőiskolai Szövetség, 1996, 209 p.

 

Lendvai L. Ferenc: Közép-Európa mint probléma. In: Demokrácia, pluralizmus, tolerancia (szerk. Lendvai L. Ferenc). Budapest : Német Népfőiskolai Szövetség, 1996. p. 185-192.

Lendvai L. Ferenc: Zur Frage von Mitteleuropa. In: Nationen oder Regionen : Mitteleuropa am Ende 20. Jahrhunderts (szerk. Stephan Beetz). Potsdam : Potsdamer Iniative für Politischen Dialog, 1996. p. 7-14.

 

Lendvai L. Ferenc: Ungarn : II. Die neuere Entwicklung. In: Geschichte der philosophischen Traditionen Osteuropas (szerk. Helmut Dahm – Assen Ignatow). Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1996. p. 498-515.

*

Lendvai L. Ferenc: Antisemitismus in West- und in Osteuropa. In: Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik. 1996 (8) : 2. p. 16-20.

Lendvai L. Ferenc: A földrajz filozófiája mint történelemfilozófiai probléma. In: Magyar Filozófiai Szemle. 1996 (40) : 1-3. p. 95-125.

Lendvai L. Ferenc: Az alkotmány patriotizmusa. In: Világosság. 1996 (37) : 5. p. 39-47.

*

1997

Lendvai L. Ferenc: Közép-Európa koncepciók. Budapest : Áron Kiadó, 1997. 307 p.

Lendvai L. Ferenc – Hell Judit (szerk.): Demokrácia és patriotizmus az egységesülő Európában. Miskolci Nyári Egyetem 1997. Miskolc : TIT, 1997. 248 p.

 

Lendvai L. Ferenc: Régi és új multikulturalitás Nyugaton és Keleten. In: Demokrácia és patriotizmus az egységesülő Európában. Miskolci Nyári Egyetem 1997 (szerk. Hell Judit – Lendvai L. Ferenc), Miskolc: TIT, 1997, p. 199-208.

 

Lendvai L. Ferenc: Die Wissenschaftslehre Fichtes im Zusammenhang mit seiner Geschichts- und Religionsphilosophie. In: Materiale Disziplinen der Wissenschaftslehre. Zur Theorie der Gefühle (szerk. Wolfgang H. Schrader). Amsterdam  – Atlanta/Ga: Ed. Rodopi, 1997. p. 229-240.

Lendvai L. Ferenc: Marx und die Universalgeschichte : Hegelsche Grundlagen der Geschichtsphilosophie von Marx.  In: Hegel-Jahrbuch 1996 (szerk. Andreas Arndt – Karol Bal – Henning Ottman). Berlin: Akademie Verlag, 1997. p. 228-231.

Lendvai L. Ferenc: Der junge und der alte Lukács. In: Lukács 1996 : Jahrbuch der Internationalen Georg-Lukács-Gesellschaft (szerk. Frank Benseler – Werner Jung). Bern: Verlag Peter Lang, 1997. p. 79-91.

Lendvai L. Ferenc: Reflexionen zum philosophiegeschichtliche Modell des Philosophieunterrichts aus ungarischer Sicht.  In: Philosophie für die europäische Jugend : Auf der Suche nach Elementen des europäischen Philosophieunterrichts (szerk. Conrad Gründer – Andreas Gruschka – Meinert A. Meyer). Münster : LIT Verlag, 1997. p. 241-249.

*

Lendvai L. Ferenc: Historizismus und Utopie : Beiträge zu Poppers Utopienkritik. In: Berliner Dialog-Hefte. 1997 (8) : 4. p. 52-55.

Lendvai L. Ferenc: Magyarország a nyugati és a keleti kultúra között – Karácsony Sándor példája. In: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei : Tanulmányok a filozófia köréből. 1997 (23). p. 63-78.

Lendvai L. Ferenc: Szükség van-e filozófiára? In: Jelenkor. 1997 (40) : 12. p. 1242-1247.

Lendvai L. Ferenc: Weininger als Kulturkritiker. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 1997 (3). p. 29-32.

Lendvai L. Ferenc: Religion in Georg Lukács’ world view. In: Trames. 1997 (1) : 2. p. 159-166.

Lendvai L. Ferenc: Közép-Európa mint probléma. In: Új Holnap. 1997 (42) : 1. p. 185-192.

*

1998

Lendvai L. Ferenc: Bevezetés a filozófiába. Pécs : JPTE, 1998. 162 p.

Lendvai L. Ferenc: Alte und moderne Multikulturalität im Western und im Osten. In: Multikulturalismus : Studien ; Multiculturalism : Studies (szerk. Hell Judit). Miskolc : Miskolci Egyetem, 1998. p. 35-43.

Lendvai L. Ferenc: Társadalomfilozófiai problémák a fiatal Lukácsnál : Adalékok a „Történelem és osztálytudat” problematikájához. In: A filozófia keresztútjain : Tanulmányok Lukács Györgyről (szerk. Szabó Tibor – Szécsi Gábor). Budapest: MTA Filozófiai Intézet ; Szeged : Szegedi Lukács Kör, 1998. p. 171-183.

*

Lendvai L. Ferenc: Csemu ucsili mudrecü : Klaszszicseszkaja anticsnaja filoszofija ;Hrisztiansztvo i filoszofija szrednevekov’ja” In: Filoszofszkije nauki. 1998: 3-4. p. 146-169.

Lendvai L. Ferenc: Csemu ucsili mudrecü : Isztorija filoszofii dlja junosesztva. In: Filoszofszkije nauki. 1998 : 2. p. 151-165.

 

Lendvai L. Ferenc: A Doktori Tanács esetleges átalakítása kapcsán. In: Magyar Tudomány. 1998 (43/105) : 4. p. 59-61.

Lendvai L. Ferenc: Der Marxismus als Theorie, als Bewegung und als Religion. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 1998 (4). p. 131-141.

Lendvai L. Ferenc: Régi és új multikulturalitás Nyugaton és Keleten.  In: Új Holnap. 1998 (43) : 1. p. 199-208.

*

1999

Lendvai L. Ferenc: „Wer bist du? /Versinke in Schmutz, /Umarme den Schlächter, aber /Ändere die Welt, sie braucht es!”. In: Lukács 1998/99: Jahrbuch der Internationalen Georg-Lukács-Gesellschaft (szerk. Frank Benseler – Werner Jung). Paderborn: Institut für Sozialwissenschaften – Lukács-Institut, 1999. p. 39-45.

*

Lendvai L. Ferenc: On the possibility of transcendental materialism. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 1999 (5). p. 151-157.

Lendvai L. Ferenc: Kant történelemfilozófiája és a porosz reformok. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 1999 (5) : Addenda. p. 27-31.

Lendvai L. Ferenc – Hell Judit: Esztétikum és etikum – filmen. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 1999 (5) : Addenda. p. 33-41.

Lendvai L. Ferenc: Egy transzcendentális materializmus lehetőségéről. In: Világosság. 1999 (40) : 7. p. 67-76.

*

2000

Lendvai L. Ferenc – Frenyó Zoltán – Marcel F. Fresco – Paul van Tongeren (szerk.): Orientations : Papers presented to the Conferences of Dutch and Hungarian Philosophers, 1986-1990. Maastricht : Shaker Publishing BV, 2000. 453 p.

Lendvai L. Ferenc: Wertveränderung und Wertkrise in den modernen Gesellschaften ; Individuum, Gemeinschaft, Gesellschaft ; Traditionalistische Elemente im politischen Erbe des Marxismus. In: Orientations Papers presented to the Conferences of Dutch and Hungarian Philosophers, 1986-1990 (szerk. Lendvai L. Ferenc – Frenyó Zoltán – Marcel F. Fresco – Paul van Tongeren). Maastricht : Shaker Publishing BV, 2000. p. 35-39, 99-105, 291-300.

Lendvai L. Ferenc – Orthmayr Imre (vál., szerk.): Újkori társadalomfilozófia : Szöveggyűjtemény I-II. Miskolc : Egyetemi Kiadó, 2000. 407, 348 p.

Lendvai L. Ferenc – Gerhard Göhler (szerk.): Nationale und europäische Identität (Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 2000 (6) : 1 (különszám). 161 p.

Lendvai L. Ferenc: Ungarn als Vermittler zwischen westlicher und östlicher Kultur. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 2000 (6) : 1 (különszám: Nationale und europäische Identität). p. 123-130.

Lendvai L. Ferenc – Fehér Márta (szerk.): Hársing László 70 éves (Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 2000 (6) : 2 (különszám). 299 p.

Lendvai L. Ferenc: Historicizmus és utópia : Megjegyzések Karl Popper utópia-kritikájához. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 2000 (6) : 2 (különszám: Hársing László 70 éves). p. 193-197.

 

Lendvai L. Ferenc: Georg Lukács als Bürger der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. In: Lukács 2000: Jahrbuch der Internationalen Georg-Lukács-Gesellschaft (szerk. Frank Benseler – Werner Jung). Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2000. p. 199-206.

Lendvai L. Ferenc: Történelemfilozófiai megjegyzések Tőkei Ferenc formációelméletéhez. In: T’ung-pien : Állandóság a változásban ; Tőkei Ferenc 70. születésnapjára (összeáll. Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor, szerk. Puskás Ildikó). Budapest : Politika + Kultúra Alapítvány, 2000. p. 161-173.

Lendvai L. Ferenc: Kultúrák és kultúrkörök a globalizáció korában. In: Filozófia az ezredfordulón (szerk. Nyíri Kristóf). Budapest : Áron Kiadó, 2000. p. 187-195.

Lendvai L. Ferenc: Magyarország geopolitikai helyzete Európában. In: Európa közepe – Közép-Európa? : A közép-európai gondolat lehetőségei (szerk. Csák László). Szeged–Kecskemét: Librarius, 2000. p. 45-52.

*

Lendvai L. Ferenc: Perspektiven des Verfassungspatriotismus in Ungarn. In: Berliner Dialog-Hefte. 2000 (11) : 1. p. 16-20.

Lendvai L. Ferenc: Tamás Gáspár Miklós: Törzsi fogalmak I-II. In: Kritika. 2000 (29) : 11. p. 37-38.

*

2000-2001

Lendvai L. Ferenc – Hell Judit – Perecz László: Magyar filozófia a XX. században 1-2. Budapest : Áron Kiadó, 2000-2001. 319, 338 p.

*

2001

Lendvai L. Ferenc: Bevezetés a filozófiába. 2. kiad. Budapest : Zsigmond Király Főiskola, 2001. 162 p.

Lendvai L. Ferenc – Hell Judit: Multiculturalism and constitutional patriotism in Eastern Europe. In: Beyond Nationalism? : Sovereignty and Citizenship (szerk. Fred Dallmayr – José M. Rosales). Lanham – Boulder – New York – Oxford : Lexington Books, 2001. p. 241-252.

Lendvai L. Ferenc: Ungarn als Vermittler zwischen westlicher und östlicher Kultur. In: Philosophia Hungarica : Profile zeitgenössischer philosophischer Forschung in Ungarn (szerk. Wolfram Hogrebe). Würzburg : Verlag Königshausen & Neumann, 2001. p. 17-27.

Lendvai L. Ferenc: Lukács György mint az Osztrák-Magyar Monarchia polgára. In: Dombormű : Esszék, tanulmányok Poszler György 70. születésnapjára(szerk. Bárdos Judit). Budapest : Liget Könyvek, 2001. p. 194-201.

Lendvai L. Ferenc: A Nyugat politikai kultúrája – Keleten. In: Európaiság : Politikai és morális kultúra (szerk. Karikó Sándor). Budapest : Áron Kiadó, 2001. p. 55-64.

Lendvai L. Ferenc: Történettudomány és „szubsztantív” történelemfilozófia. In: „Párbeszédben a világ sorsával” : Filozófia a globalizálódó világban (szerk. Loboczky János). Eger : EKF Líceum Kiadó, 2001. p. 49-59.

Lendvai L. Ferenc: A szociáletika helye Fichte filozófiájában. In: Kabdebó Lóránt köszöntése 65. születésnapja alkalmából (szerk. Bessenyei József – Ferenczi László – Kovács Viktor – Pálfi Ágnes). Miskolc : ME Bölcsészettudományi Kar, 2001. p. 125-129.

Lendvai L. Ferenc: Königreich Ungarn: Einleitung ; Unterungarn ; Siebenbürgen. In: Grundriss der Geschichte der Philosophie : Die Philosophie des 17. Jahrhunderts (szerk. Helmut Holzhey – Wilhelm Schmidt-Biggemann:). Basel : Schwabe & Co. AG Verlag, 2001. p. 1349-1350, 1373-1394.

*

Lendvai L. Ferenc: Filozófiai kultúrkritika – politikai erőtérben. In: Magyar Tudomány. 2001 (46/108) : 4. p. 436-439.

Lendvai L. Ferenc: Magyarország geopolitikai helyzete a Kárpát-medencében. In: Világosság. 2001 (42) : 7-9. p. 122-129.

*

Lendvai L. Ferenc – Hell Judit (anonim): Culture et arts: La philosophie en Hongrie” ; „Culture and arts: Philosophy in Hungary. In: Le site des cultures des Pays d’Europe Centrale et Orientale ; The site on Central and Eastern Europe Countries : http://www3.europole.u-nancy.fr/ (2001)

*

2001/2002

Lendvai L. Ferenc: Prágai ősz : Bohumil Hrabal szépprózája Jiri Menzel filmjeiben. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 2001/2002 (7) : 1 (különszám: Irodalom és politika). p. 83-91.

Lendvai L. Ferenc: Die politische Kultur des Westens – im Osten. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio philosophica. 2001/2002 (7) : 3 (különszám: Macht und Vertrauen in den (neuen) Demokratien). p. 125-133.

*

2002

Lendvai L. Ferenc: Von der mitteleuropäischen zur europäischen Identität. In: Transition – Erosion – Reaktion : Zehn Jahre Transformation in Osteuropa (szerk. Dittmar Schorkowitz). Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien : Peter Lang, 2002. p. 130-148.

Lendvai L. Ferenc – Hell Judit – Perecz László: György Lukács, die Lukács-Schule und die Budapester Schule. In: Lukács 2002 : Jahrbuch der Internationalen Georg-Lukács-Gesellschaft (szerk. Frank Benseler – Werner Jung). Bielefeld: Aisthesis Verlag,2002. p. 165-191.

Lendvai L. Ferenc: Kant történelemfilozófiája és a porosz reformok. In: Descartes, Kant, Husserl, Heidegger : Tanítványok írásai Munkácsy Gyula tiszteletére (szerk. Schmal Dániel). Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 2002. p. 283-289.

Lendvai L. Ferenc: Alkalmazott politikai filozófia a globalizáció korában. In: Az alkalmazott filozófia esélyei (szerk. Karikó Sándor). Budapest : Áron Kiadó, 2002. p. 129-138.

Lendvai L. Ferenc: Filozófiai kultúrkritika politikai erőtérben. In: Közgyűlési előadások, 2000. november : 175 éves a Magyar Tudományos Akadémia (szerk. Glatz Ferenc). Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 2002. I. köt., p. 97-101.

*

Lendvai L. Ferenc: Perecz László: Szép rendbe foglalva : Arcképvázlatok a magyar filozófia történetéből. In: Magyar Tudomány. 2002 (48/108) : 2. p. 245-248.

Lendvai L. Ferenc: A „történeti jel” fogalma és alkalmazása Kant történelemfilozófiájában. In: Világosság. 2002 (43) : 4-5-6-7. p. 77-81.

Lendvai L. Ferenc: Religious tradition in Hungarian past and present. In: Zeszty Naukowe Politechniki Gdanskiej. Filozofia: 6/589 (2002). p. 3-11.

*

2002/2003

Lendvai L. Ferenc – Hell Judit – Perecz László: Lukács György, a Lukács-iskola és a Budapesti Iskola. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio philosophica. 2002/2003 (8) : 1. p. 81-118.

Lendvai L. Ferenc: Posztmodernitás és globalizáció Heller Ágnes történelemfilozófiájában. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio philosophica. 2002/2003 (8) : 1. p. 119-123.

Lendvai L. Ferenc: Globalisierung, Multikulturalismus und die Ressourcen der nationalen Identität im sogenannten Ost-Mitteleuropa. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio philosophica. 2002/2003 (8) : 2. p. 199-212.

*

2003

Lendvai L. Ferenc (szerk.): Karácsony Sándor: Magyarság és nevelés : Tanulmányok. Budapest : Áron Kiadó, 2003. 327 p.

Lendvai L. Ferenc: Utószó és jegyzetek. In: Karácsony Sándor: Magyarság és nevelés : Válogatott tanulmányok. Budapest : Áron Kiadó, 2003. p. 297-327.

Lendvai L. Ferenc: Stellung und Spuren einer Sozialethik in Fichtes Philosophie, Teil 1 : Die Stellung einer Sozialethik in Fichtes Philosophie. In: Praktische und angewandte Philosophie II. (szerk. Helmut Girndt – Hartmut Traub). Amsterdam– New York /NY : Ed. Rodopi, 2003. p. 127-133.

*

Lendvai L. Ferenc – Hell Judit – Perecz László: Béla Hamvas. In: Nova Istra. 2003 (8/23) : 1. p. 73-78.

*

Lendvai L. Ferenc: Nemzeti középszer : Nemzeti közép vagy republikanizmus? In: Magyar Narancs : 2003. 05. 15.

*

Lendvai L. Ferenc: Karácsony Sándor ; Lukács György – fiatal Lukács – marxista Lukács ; Sturm und Drang. In: Magyar Virtuális Enciklopédia : http://www.enc.hu (2003)

*

2004

Lendvai L. Ferenc: Die Polemik von Adorno und Lukács über Bartók. In: Lukács 2004: Jahrbuch der Internationalen Georg-Lukács-Gesellschaft (szerk. Frank Benseler – Werner Jung), Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2004. p. 159-167.

Lendvai L. Ferenc: Adorno és Lukács vitája Bartókról. In: Értékválság – értékváltás : Tanulmányok az alkalmazott filozófia köréből (szerk. Karikó Sándor). Budapest : Áron Kiadó, 2004. p. 115-122.

Lendvai L. Ferenc: The loneliness of the philosopher. In: Essays on Wittgenstein and Austrian Philosophy : In honour of J. C. Nyíri (szerk. Demeter Tamás). Amsterdam – New York /NY: Rodopi, 2004. p. vii-xii.

*

Lendvai L. Ferenc: A nemzet fogalmáról. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica. 2004 (9) : 1. p. 183-192.

Lendvai L. Ferenc: Multikulturalismus und Globalisation. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica. 2004 (9) : 2. p. 123-136.

Lendvai L. Ferenc: A gondolkodó magányossága. In: Világosság. 2004 (45) : 7. p. 39-44.

*

2005

Lendvai L. Ferenc (szerk.): Tőkei Ferenc: Társadalmi formák és közösségek.

Budapest : Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány, 2005. 354 p.

Lendvai L. Ferenc (szerk.): Tőkei Ferenc: Ázsiai termelési mód, antikvitás, feudalizmus. Budapest : Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány, 2005. 383 p.

Lendvai L. Ferenc – Zoltai Dénes: Előszó ; Ferenc Tőkei and his oeuvre. In: Kínai filozófia : Ókor 1-3. (szerk. Tőkei Ferenc). Budapest : Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány, 2005, I. köt. p. 9-12, 411-415.

Lendvai L. Ferenc – Zoltai Dénes: Előszó ; Ferenc Tőkei and his oeuvre. In: Tőkei Ferenc: Ázsiai termelési mód, antikvitás, feudalizmus. Budapest : Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány, 2005. p. 7-10, 379-381.

Lendvai L. Ferenc: Hegel és Lukács az eposz koráról. In: Parlando : Tanulmányok Zoltai Dénes tiszteletére (szerk. Bárdos Judit). Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 2005. p. 95-102.

Lendvai L. Ferenc: Közép-Európa mibenlétének problémája. In: Közép-európai olvasókönyv (szerk. Módos Péter). Budapest : Osiris Kiadó ; Budapest : Közép-európai Kulturális Intézet, 2005. p. 13-26.

*

Lendvai L. Ferenc: Nationalsozialismus und preussischer Sozialismus. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica. 2005 (10) : 1. p. 39-53.

*

2006

Lendvai L. Ferenc: Politische und kulturelle Faktoren der europäischen Identität. In: Politik der Integration : Symbole, Repräsentation, Institution ; Festschrift für Gerhard Göhler zum 65. Geburtstag (szerk. Hubertus Buchstein – Rainer Schmalz-Bruns). Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2006. p. 399-412.

Lendvai L. Ferenc: Obywatelstvo a tozsamosc narodowa. In: Kryzys tozsamosci politycznej a proces integracji europejskiej (szerk. Barbara Markiewicz – Rafal Wonicki). Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006. p. 21-27.

Lendvai L. Ferenc: Tolerancia egykor és ma. In: Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára (szerk. Daniel Heinz – Fazekas Csaba – Rajki Zoltán). Miskolc : Bíbor Kiadó, 2006. p. 212-215.

Lendvai L. Ferenc: Kérdések és válaszok a második ezredfordulón. In: 70 éves a Hunyadi Mátyás Gimnázium, 1936-2006. Budapest : Hunyadi Mátyás Gimnázium, 2006. p. 99-103.

*

Lendvai L. Ferenc: Megye, nem megye : Régiók és autonómiák. In: Magyar Narancs : 2006. 01. 05.

*

2006/2007

Lendvai L. Ferenc: A Petőfi-kör filozófus vitája. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica. 2006/2007 (11) : 2. p. 21-27.

*

2007

Lendvai L. Ferenc (szerk.): Tőkei Ferenc: Tanulmányok, cikkek, interjúk. Budapest: Magiszter Társadalomtudományi Alapítvány, 2007. 630 p.

Lendvai L. Ferenc: Hegel und Lukács über das Zeitalter des Epos. In: Hegel-Jahrbuch 2007 : Das Leben denken. Zweiter Teil (szerk. Andreas Arndt – Paul Cruysberghs – Andrzej Przylebski), Berlin: Akademie Verlag, 2007. p. 213-217.

Lendvai L. Ferenc: Nationale Identität und Republikanismus in Europa. In: Grundprobleme bürgerlicher Freiheit heute ; Kritisches Jahrbuch der Philosophie, Beiheft 7(szerk. Klaus-M. Kodalle). Würzburg : Verlag Königshausen & Neumann, 2007. p. 81-86.

Lendvai L. Ferenc: Postmodernity, globalization and philosophy of history. In: Ethics and Heritage : Essays on the Philosophy of Ágnes Heller (szerk. Boros János – Vajda Mihály). Pécs : Brambauer, 2007. p. 79-85.

Lendvai L. Ferenc: „A regény elmélete” : a művészet- és vallásfilozófiai háttér. In: Visszatükrözés nélkül (szerk. Boros János – Heller Ágnes). Pécs : Brambauer, 2007. p. 96-116.

*

2008

Lendvai L. Ferenc: A fiatal Lukács : Útja Marxhoz: 1902-1918. Budapest : Argumentum Kiadó ; Lukács Archívum 2008. 441 p.

Lendvai L. Ferenc: Hungary. In: Karl Marx’s „Grundrisse” : Foundations of the Critique of Political Economy 150 years later (szerk. Marcello Musto). London – New York /NY: Ed. Routledge, 2008. p. 243-246.

*

Lendvai L. Ferenc: Bojtár Endre: „Hazát és népet álmodánk”. Felvilágosodás és romantika a közép- és kelet-európai irodalmakban. In: BUKSz – Budapesti Könyvszemle. 2008 (20) : 3. p. 282-286.

Lendvai L. Ferenc: National and European identity. In: Limes. 2008 (1) : 2. p. 124-130.

Lendvai L. Ferenc: György Lukács 1902-1918: His way to Marx. In: Studies in East European Thought. 2008 (60). p. 55-73.

Lendvai L. Ferenc: A történelemfilozófia alapvetése „A szellem fenomenológiájá”-ban. In: Világosság. 2008 (49) : 3-4. p. 117-128.

*

Lendvai L. Ferenc: His way to Marx. György Lukács 1902-1918. In: Studies in East European Thought : http://dx.doi.org/10.1007/s11212-008-9052-0 (2008)

*

2009

Lendvai L. Ferenc – Boros János (szerk.) et al.: Bevezetés a filozófia történetébe : A preszókratikusoktól Derridáig. Budapest : Osiris Kiadó, 2009. 227 p.

Lendvai L. Ferenc: Identité nationale et identité européenne. In: Le méme et l’autre : Identité et différence (szerk. Kelemen János – Jean Ferrari – Harmati Gergely). Budapest : Eötvös University Press, 2009. p. 431-435.

*

Lendvai L. Ferenc: Küldetéses vétó : Mészáros István: A tőkén túl : Közelítések az átmenet elméletéhez : Első rész: Az ellenőrizhetetlenség árnya. In: Magyar Narancs : 2009. 02. 26.

*

2010

Lendvai L. Ferenc: Megye, nem megye. Régiók és autonómiák (másodközlés). In: Comitatus 195 (2010 : 10). p. 73-77.

*

2011

Lendvai L. Ferenc: A Gonosz birodalmai, Áron Kiadó, Budapest, 595 oldal

Lendvai L. Ferenc: „Lukács Storm-esszéjének történelemfilozófiai háttere”. In: Irodalomtörténeti Közlemények CXV. 6. sz., 678-688. o.

Lendvai L. Ferenc: „Ernst Nolte filozófiai történetírása”.  In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica XVI. 2. sz., 231-249. o.)

Lendvai L. Ferenc: „Carl Schmitt elkárhozása”. In: Századvég 60. sz. 49-74. o.

2012

Lendvai L. Ferenc: Nemzet és nemzetfölöttiség. In: Az újragondolás lázadása. Hommage á Tőkei Ferenc (szerk. Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor), ELTE Komfuciusz Intézet, Budapest 2012, 71-78.

Lendvai L. Ferenc: Nemzeti identitás és európai identitás. In: A filozófia párbeszéde a tudományokkal. A 70 éves Tóth Tamás professzor köszöntése (szerk. Farkas Attila – Kollár Csaba – Laurinyecz Ágnes), Protokollár Tanácsadó Iroda, Budapest 2012, 210-214.

Create PDF    Send article as PDF   


dec 14 2010

Hell Judit – Publikációs lista

Category: Hell Judit,Publikációkhell @ 11:12 DE.

Hell Judit

A Publikációs lista megtalálható az MTMT honlapján (azonosító:10007464)

 

PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK

 

I. Könyv (írás, szerkesztés, fordítás)

 

-Monográfia (magyar nyelven):

1. Hell Judit: Medveczky Frigyes [A Múlt Magyar Tudósai c. sorozatban], Budapest: Akadémiai Kiadó, 1995. 252 p.

2. Hell Judit – Lendvai L. Ferenc – Perecz László: Magyar filozófia a XX. században. Első rész. . Budapest: Áron Kiadó, 2000. 319 p.

3. Hell Judit – Lendvai L. Ferenc – Perecz László: Magyar filozófia a XX. században. Második rész. Budapest: Áron Kiadó, 2001. 338 p.

4. Hell Judit: Van-e feminista filozófia? Budapest: Áron Kiadó, 2006. 199 p.

 

-Könyvszerkesztés, kötetszerkesztés (idegen nyelven):

5. Judit Hell: Multikulturalismus. Studien. – Multiculturalism. Studies. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998. 198 p.

6. Gerhard Göhler – Judit Hell: Macht und Vertrauen in den (neuen) Demokratien (Publicationes Universitatis Miskolci/n/ensis, Sectio Philosophica, VII. évf., 3. sz.) Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2002. 151 p.

7. Judit  Hell– A. Ádám – J. Bessenyei. –  Z .Horváth – etc:  Gerechtigkeit und neue Vertragstheorien (Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, IX. évf., 2. sz.). Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2004.163 p.

 

-Könyvszerkesztés (magyar nyelven):

8. Hell Judit : Szociáletika. Szöveggyűjtemény. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó,1996. 270 p.

9. Hell Judit – Lendvai L. Ferenc: Demokrácia és patriotizmus az egységesülő Európában. Miskolc: TIT, 1997. 248 p.

[folyóirat-különszámként: Új Holnap, XV. /XLIII./ évf., 1998. január]

10. Hell Judit : Etika. Szöveggyűjtemény I-II. (Vál: Hell Judit, Orthmayr Imre), Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2008. 294+314 p.

11. Hell Judit – Szekeres Erika: A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Tudományos Diákköri Közleményei. 3. kötet. Miskolc: Bíbor Kiadó, 2006.262 p.

12. Demeter Tamás – Hell Judit: A társadalom aspektusai: Lendvai L. Ferenc köszöntése. Budapest: Áron Kiadó, Budapest, 2012. 346 p.

 

-Könyvfordítások:

13. Hell Judit – Szekeres Erika: Pieper, Annemarie: Van-e feminista etika? (Gibt es eine feministische Ethik?). Budapest: Áron Kiadó, 2004. 148 p.

14. Hell Judit: Nagl-Docekal, Herta: Feminista filozófia. Eredmények, problémák, perspektívák (Feministische Philosophie. Ergebnisse, Probleme, Perspektiven). Budapest: Áron Kiadó, 2006. 272 p.

15. Hanna Meissner: “A nem társadalmi konstrukciója – megismerési nézőpontok és társadalomelméleti kérdések”. Fordította: Hell Judit, In: Juhász Valéria – Kegyes Erika (szerk.) Társadalmi nem és nyelvhasználat. Válogatott szemelvények az angol és a német szakirodalomból. Szegedi Egyetem, Egyetemi Kiadó, 2011. 45-73.o.

 

II. Könyvrészletek

 

-Könyvfejezet idegen nyelven:

16. Judit Hell: „Eklektische Schulphilosophie [in Ungarn]”. In: Grundriss der Geschichte der Philosophie, begründet von Friedrich Ueberweg; völlig neubearbeitete Ausgabe, hg. v. Helmut Holzhey: Die Philosophie des 18. Jahrhunderts, Bd. 4: Deutschland, Österreich, Schweiz, Nord- und Osteuropa, Basel, Schwabe & Co. ( megjelenés alatt)

 

-Könyvfejezet magyar nyelven:

17. Hell Judit: „akarat szabadsága”, „cinizmus”, „erkölcs”, „érték”, „etika”, „fanatizmus”, „felebaráti szeretet”, „hősiesség”, „humanizmus”, „keresztény erkölcs”, „kozmopolitizmus”, „kötelesség”, „laikus erkölcs”, „méltányosság”, „méltóság”, „mértéktartás”, „moralizálás”, „valláserkölcs” [szócikkek]. In: Báthory Zoltán – Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. Budapest: Keraban Kiadó, 1997. I. köt.: 36-37, 226, 389-392, 394-396, 421-422, 446, 458, 681, 684-685. o.; II. köt.: 207-208, 287-288, 298, 342, 452-453, 453, 460, 486-487. o.; III. köt.: 614-615. o.

 

-Cikk szerkesztett könyvben, tanulmány gyűjteményes kötetben:

 

-Nemzetközi kötetben:

18. Judit Hell– Ferenc L. Lendvai. – László Perecz  „György Lukács, die Lukács-Schule und die Budapester Schule”. In: Lukács 2002. Jahrbuch der Internationalen Georg-Lukács-Gessellschaft. Hg. v. Frank Benseler – Werner Jung. Bielefeld: Aisthesis, 2002. 165-191.p.

19. Judit Hell: “Der Geist als menschliches und göttliches Gesetz. Das Antigone-Paradigma in der Phaenomenologie des Geistes”.In:  Hegel-Jahrbuch, 2010. Geist? Erster Teil. Akademie Verlag, Berlin, 2010. Hrsg.: A. Arndt, P. Cruysberghs, A. Przylebsky, 142-146. p.

 

-Hazai kötetben:

 

-Idegen nyelven:

20. Judit Hell: „Ignatius Aurelius Fessler und sein ‘Marc-Aurel’-Buch”. In: János Rathmann (Hg.): Zur Geschichte der ungarndeutschen Philosophie. Aufklärungsperiode. Budapest: Áron Kiadó, 1998. 77-89. p..

21-22. Judit Hell: „Vorwort/Preface”. „Frauen und Frauenfrage in einer multikulturellen Gesellschaft”. In: Judit Hell (Hg.–ed.): Multikulturalismus. Studien – Multiculturalism. Studies. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998. 5-8., 55-71. p.

23. Judit Hell: „Biopolitics and ’gender studies’ ”. In: Ethics and Heritage. Essays on the Philosophy of Ágnes Heller. János Boros and Mihály Vajda (eds.), Pécs: Brambauer, 2007. 71-78. p.

 

-Magyar nyelven:

24. Hell Judit: „Egy européer gondolkodó a magyar ugaron”. In: A van és a kell világa. Fejezetek a magyar etika történetéből (szerk. Csikós Ella – Lakatos László – Veres Ildikó). Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 1990. 8-28. p.

25. Hell Judit: „Herder: Darwin és a modern természetfilozófia előfutára. A magyar polgári filozófia és darwinizmus XIX. századi történetéből”. In: Metszéspontok. Filozófiai tanulmányok (szerk.: Karádi Zsolt – Kiss Lajos András), Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle Füzetek: Nyíregyháza: 1993. 28-41.p.

26. Hell Judit: „Szociáletikai mozzanatok Fichte filozófiájában”. In: Kabdebó Lóránt köszöntése. (szerk. Bessenyei József – Ferenczi László – Kovács Viktor – Pálfy Ágnes). ME BTK, Összehasonlító Irodalomtörténeti és Művészettörténeti Tanszék, Miskolc: 2001. 119-124. p.

27 .Hell Judit: „Bevezetés”. In: Női esélyegyenlőség Európában (szerk. Pető Andrea).Budapest: Balassi Kiadó, 2003. 9-14.p..

28. Hell Judit: “Konzervatív gondolkodók a nemek viszonyáról a 19 – 20. századi magyar filozófiában”. In: Demeter Tamás – Hell Judit (szerk.): Lendvai L. Ferenc köszöntése. Budapest: Áron Kiadó, 2012. 39-62. p.

29. Hell Judit: “Iskolafilozófia a 18. századi Magyarországon”. In: Docere et movere. Bölcsészeti és társadalomtudományi tanulmányok. Főszerkesztő: Illésné Kovács Mária. Miskolci Egyetem, Miskolc, 2012.  29-36.o.

30. Hell Judit: “Simmel a nőkérdésről és a női kultúráról”. In: A filozófia párbeszéde a tudományokkal. A 70 éves Tóth Tamás professzor köszöntése. Szerk.: Farkas Attila – Kollár Csaba – Laurinyecz Ágnes. Protokollár Tanácsadó Iroda, Budapest, 2012. 128-135.o.

 

III. Cikk konferencia-kiadványokban (kötetekben):

 

-Nemzetközi konferencia-kiadvány (kötet):

31. Judit Hell: „Frauen und Männer in der Umbruchsgesellschaft Mittel- und Osteuropas”. In: Wolfram Hogrebe (Hg.): Philosophia Hungarica. Profile zeitgenössischer philosophischer Forschung in Ungarn. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2001. 43-56. p

32. Judit Hell –. Ferenc L. Lendvai: „Multiculturalism and constitutional patriotism in Eastern Europe”. In: Fred Dallmayr – José Maria Rosales (eds.): Beyond Nationalism? Sovereignty, Governance, and Compliance. Lanham/Md – Oxford: Lexington Books, 2001. 241-252 p.

33. Judit Hell: „Globalisierung – Regionalisierung – Traditionalität. Neue Herausforderungen für die Frauen in Ungarn”. In: Birgit Christensen – Angelica Baum – Sidonia Blättler – Anna Kusser – Irene M. Marti – Brigitte Weisshaupt (Hg.): Wissen macht Geschlecht. Philosophie und die Zukunft der „condition féminine” – Knowledge, Power, Gender. Philosophy and the Future of the „condition féminine”. Zürich: Chronos, 2002. 454-460. p.

34. Judit Hell: „Biopolityka i gender studies”. In: Kryzys tozsamosci polyticznej a proces integracji europejkiej (red. Barbara Markiewicz – Rafal Wonicki).Warszawa: Scholar,  2006. 213-219. p.

 

-Hazai konferencia-kiadvány (kötet):

35. Hell Judit: „A fausti ember eszményétől Jézus szeretet-etikájáig. Egy magyar filozófus útkeresése: Medveczky Frigyes”. In: Erkölcs és változás (szerk. Czirják József – Jávorszki András – Sz. Gondos Piroska). Kaposvár: Csokonai Tanítóképző Főiskola, 1994. 239-246. p

36. Hell Judit: „Egy Pascal-interpretáció a századelő magyar filozófiájában. Medveczky Frigyes ‘Gondolatai’. In: Gondolatok gondolatokról. A magyarországi filozófia történetéből című konferencia előadásai (szerk. Veres Ildikó – Mezei Balázs). Miskolc: Felsőmagyarország Kiadó, 1994. 142-155. p.

37. Hell Judit – Hársing László: „Változatok a túlélés etikájára”. In: A világ feltétele – Bedingung der Welt (szerk. Czirják József – Jávorszki András – Sz. Gondos Piroska). Kaposvár: Csokonai Tanítóképző Főiskola, 1996. 155-163. p

38. Hell Judit: „Nemek egyenlősége/egyenlőtlensége – feminizmus a nyugati világban”. In: Lendvai L. Ferenc (szerk.): Demokrácia, pluralizmus, tolerancia. Budapest, Német Népfőiskolai Szövetség, 1996. 81-89. p.

39. Hell Judit: „‘Férfivá és asszonnyá teremté őket’. Feminizmus és szociáletikai problémák az egységesülő Európában”. In: Végső szavak – Letzte Worte (szerk. Czirják József – Jávorszki András – Sz. Gondos Piroska). Kaposvár: Csokonai Tanítóképző Főiskola, 1997. 242-249.p.

40. Hell Judit: „Nőkérdés és multikulturalitás”. In: Hell Judit – Lendvai L. Ferenc (szerk.): Demokrácia és patriotizmus az egységesülő Európában. Miskolc: TIT, 1997. 189-197. p.

41. Hell Judit: „Emberi jogok, erkölcsi jogok és a ‘második nem’ ”. In: Európaiság. Politikai és morális kultúra. (szerk. Karikó Sándor) Budapest: Áron, 2001. 179-190. p

42. Hell Judit: „Férfiak és nők Közép- és Kelet-Európa rendszerváltó társadalmaiban”. In: Loboczky János (szerk.): „Párbeszédben a világ sorsával.” Filozófia a globalizálódó világban. Eger: Eszterházy Károly Főiskola – Líceum Kiadó, 2001. 164-178.p.

43. Hell Judit: „Létezik-e feminista etika?” In: microCAD 2001. Section S: Humanities, Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2001. 39-44. p.

44. Hell Judit: „Társadalometikai tendenciák Kant filozófiájában”. In: Schmal Dániel (szerk.): Descartes, Kant, Husserl, Heidegger. Tanítványok írásai Munkácsy Gyula tiszteletére, Budapest: Atlantisz, 2002. 291-296. p.

45. Hell Judit: „Biopolitika és ’gender-studies’ ”. In: Az alkalmazott filozófia esélyei (szerk. Karikó Sándor). Budapest: Áron Kiadó, 2002. 155-161. p.

46. Hell Judit: „Feminizmus, filozófia, történelem”. In: microCAD 2002. Section L: Humanities, Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2002. 31-36. p.

47. Hell Judit: „Keresztény gondolkodók nőképe a 20. századi magyar filozófia történetében”. In: Társadalmi nemek képe és emlékezete Magyarországon a 19-20. században (szerk.: Pető Andrea). Budapest: Nők a Valódi Esélyegyenlőségért Alapítvány, 2003. 133-151. p.

48. Hell Judit: „Ember, világ, férfi és nő Halasy-Nagy József szerelemfilozófiájában”. In: microCAD 2003. Section R: Humanities, Miskolc: University of Miskolc, Innovation and Technology Transfer Centre, 2003. 35-39. p.

49. Hell Judit: „Feminista nézőpont az etikában”. In: Értékválság – Értékváltás. Tanulmányok az alkalmazott filozófia köréből (szerk. Karikó Sándor). Budapest: Áron Kiadó, 2004, 295-305. p.

50. Hell Judit: „Ember, világ, férfi és nő Halasy-Nagy József szerelemfilozófiájában”. In: Scientia Potestas. Tanulmányok Halasy-Nagy József filozófiájáról (szerk. Szabó Tibor – Deák Tamás – Varga Péter). Szeged: Lectum Kiadó, 2004. 51-58. p. (másodközlés)

51. Hell Judit: “Feminista tudat – patriarchális nyelvhasználat?” In: Női szóval – női szemmel. Gender-kutatás a nyelvészetben és az irodalomban. (Szerk. Bodnár Ildikó – Kegyesné Szekeres Erika – Simigné Fenyő Sarolta) Miskolc: Passzer 2000, 2008, 37-46.p.

52. Hell Judit: “Zum Verhältnis zwischen Mann und Frau in der neuzeitlichen Philosophie – die Kant’sche (Halb)Wendung”. In: Grenz/über/schreitungen. Beiträge der I. Miskolcer Germanistischen Konferenz. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, 2009. Tomus XIV. fasc. 3.  237-247.o.

 

IV. Folyóiratcikkek:

 

-Szakmai folyóiratban:

 

-Külföldön:

53. Judit Hell: „Frauenfrage und Multikulturalismus in Ungarn”. In: Berliner Osteuropa Info 12. Berlin: 1999. 22-23. p.

54. Judith Hell: „Men and women in societies in transition”. In: Scientific Journal of Technical University of Gdansk, Serie Philosophy, 6 . Gdansk: 2002 . 13-20. p

55. Judit Hell: „Die Spuren einer Sozialethik in Fichtes Philosophie”. In: Fichte-Studien, Band 24: Praktische und angewandte Philosophie II., hg. v. Helmut Girndt – Hartmut Traub.  Amsterdam – New York / NY: Rodopi, 2003. 135-141. p.

 

-Itthon, idegen nyelven:

56. Judit Hell: „Österreichische geistige Wirkungen in der Philosophie von Frigyes Medveczky (Friedrich v. Bärenbach) und ihre Erscheinungen in der ungarischen philosophischen Kultur”. In: Publicationes Universitatis Miskolci/n/ensis, Sectio Philosophica, V. (1999) évf., 105-119. p.

57. Judit Hell: „Frauen und Männer in der Umbruchgesellschaft Mittel- und Osteuropas”. In: Publicationes Universitatis Miskolci/n/ensis, Sectio Philosophica, VI. (2000) évf., 1. sz.: Nationale und europäische Identität (hg. v. Gerhard Göhler – Ferenc L. Lendvai), 131-146. p.

58. Judit Hell: „Verfassungspatriotismus, nationale Identität und die Konstruktion der Geschlechter”. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis, VIII. (2003) évf., 2. sz.:  Verfassungspatriotismus und nationale Identität (hg. v. Gerhard Göhler – Mattias Iser – Ina Kerner / Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin – Lehrstuhl für Philosophie der Universität Miskolc/), 295-304.p..

59. Judit Hell: „Patriarchalismus, Nationalismus und Biopolitik”. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, IX. (2004) évf., 2. sz.: Gerechtigkeit und neue Vertragstheorien, 113-122. p. (másodközlés)

 

-Magyar nyelven:

60. Hell Judit: „Herdertől – Pascalig. Életrajz és pályakép: újabb adalékok egy magyar gondolkodó szellemi portréjához”. In: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series, Sectio Philosophistica, XXI. (1993) évf., 85-98. p.

61. Hell Judit: „Kant-recepció, Nietzsche-kritika, Pascal-reneszánsz. Medveczky Frigyes útkeresései”. In: Magyar Filozófiai Szemle, XXXVII. (1993). évf., 3-4. sz., 446-472. p.

62. Hell Judit: „Egy XIX. századi kísérlet a filozófia és etika antropológiai megalapozására. Adalék a filozófiai antropológia történetéhez”. In: Miskolci Egyetem Közleményei, Bölcsészettudományi Intézet, I. (1994) évf., 61-68. p.

63. Hell Judit: [Medveczky Frigyes: A magyarországi filozófiai törekvések történetéhez. Ford. Hell Judit:] „Utószó”. In: Magyar Filozófiai Szemle XXXVIII. (1994) évf., 3-4. sz., 415-418. p

64. Hell Judit:„A szeretetről. Két példa a pszichológia és az etika területéről”. In: Publicationes Universitatis Miskolci/n/ensis, Sectio Philosophica, II. (1995) évf., 1. sz., 35-46. p

65. Hell Judit: „A halálbüntetésről. Beszélgetés Horváth Tiborral”. In: Kritika, 1995. évf ., 1. sz. 30-32. p

66. Hell Judit: „Ignatius Aurelius és Marcus Aurelius: I. A. Fessler könyve Marcus Aureliusról – epizód a magyar eszmetörténetből”. In: Magyar Filozófiai Szemle, XLII. (1998) évf., 1-2-3. sz., 125-135. p

67. Hell Judit: „Társadalometikai tendenciák Kant filozófiájában”. In: Publicationes Universitatis Miskolci/n/ensis, Sectio Philosophica, V. (1999) évf.: Addenda, 21-25. p.

68. Hell Judit – Lendvai L. Ferenc: „Esztétikum és etikum – filmen”. In: Publicationes Universitatis Miskolci/n/ensis, Sectio Philosophica, V. (1999) évf.: Addenda, 33-41. p.

69. Hell Judit: „Agresszivitás a nemek kapcsolatában”. In: Publicationes Universitatis Miskolci/n/ensis, Sectio Philosophica, VI. (2000) évf., 1. sz.: Hársing László 70 éves (szerk. Fehér Márta – Lendvai L. Ferenc), 141-158. p.

70. Hell Judit: „Üres-e a kamra? Körkérdés a magyar filozófiai hagyományról”. In: Magyar Tudomány, XLV. /CVII./ (2000) évf., 8. sz., 994-997. p

71. Hell Judit: „A Filozófusnők Nemzetközi Szervezete (IAPh) IX. szimpóziuma, Zürich 2000. Beszámoló”. In: MFT Hírek, 2001. évf., 1. sz., 33-37. p.

72. Hell Judit: „Vendégségben a feminista filozófia professzor(asszony)a”. In: MFT Hírek, 2002. évf., 3-4. sz., 16-18. p

73. Hell Judit: „‘Egy-testvér lesz minden ember!’ A nemek viszonya a globalizálódó világban”. In: Magyar Tudomány XLVII. /CIX./ (2002) évf., 3. sz., 322-333.p.

74. Hell Judit – Lendvai L. Ferenc – Perecz László: „Lukács György, a Lukács-iskola és a Budapesti Iskola”. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica, VIII. (2002) évf., 1. sz., 81-118. p.

75. Hell Judit: „Biopolitika és ’gender-studies’ Heller Ágnes filozófiájában”. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica, VIII. (2002) évf., 1. sz., 125-129. p

76. Hell Judit: „Nő és férfi viszonya az újkori filozófiában: a kanti (fél)fordulat”. In: Világosság, XLVI. (2005) évf., 2-3. sz., 85-93. p

77. Hell Judit: “Az Antigoné-paradigma ‘A szellem fenomenológiájá’-ban”. In: Világosság, XLIX.évf., 2008/5 9-13.p.

 

-Nem szakmai folyóiratban:

 

-Külföldön:

78. Judit Hell: „Ethische und juristische Annäherungen an den ‘sanften Tod’. Der erste Euthanasie-Prozess in Ungarn”. In: Berliner Dialog-Hefte, VII. (1996) évf., 4. sz., 15-18. p.

79. Judit Hell: „Die Perspektiven des Feminismus in Ungarn”. Berliner Dialog-Hefte, XI. (2000) évf., 1. sz., 7-12. p.

80. Judit Hell –. Ferenc L. Lendvai – László Perecz: „Béla Hamvas”. In: Nova Istra, VIII. /XXIII./ (2003) évf., 1. sz., 73-78. p

 

-Itthon, idegen nyelven:

81. Judit Hell: „Violence in man-women relations, philosophical-ethical approach”. In: Belügyi Szemle, Periodical of the Hungarian Ministry of Interior, Best of 2000 (2001). 122-138. p.

 

-Magyar nyelven:

82. Hell Judit: „Egy európai gondolkodó a magyar ugaron. Medveczky Frigyes halálának 75. évfordulóján”. In: Napjaink, XXVIII. (1989) évf., 8. sz, 34-37. p

83.  Hell Judit: „Mérnökképzés, értelmiségnevelés, emberformálás”. In: Borsodi Műszaki–Gazdasági Élet. XXV. (1990) évf ., 2. sz., 18-19 p.

84. Hell Judit: „Medveczky Frigyes. Eszmetörténeti adalékok a magyar dualizmus korához”. In: Borsodi Szemle, XXXV. (1990) évf., 4. sz., 16-26. p.

85. Hell Judit: „A hit bizonyosságai felé. Egy Pascal-interpretáció a századelő magyar filozófiájában”. In: Holnap, II. (1992) évf., 1. sz., 30-32. p

86. Hell Judit. „Nemek egyenlősége/egyenlőtlensége – feminizmus a nyugati világban”. In: Új Holnap, XIV. /XLII./ (1997) évf., 1. sz., 81-89. p.

87. Hell Judit: „Nőkérdés és multikulturalitás”. In: Új Holnap, XV. /XLIII./ (1998) évf., 1. sz., 189-197. p.

88. Hell Judit: „Erőszak a férfi-nő kapcsolatokban, filozófiai-etikai megközelítésben”. In: Belügyi Szemle, 2000. évf., 7-8. sz., 29-45. p.

89. Hell Judit: „Gender és sex”. In: Népszava – Szép Szó. Karácsonyi melléklet, 2003. XII. 24.

 

V. Mágneses adathordozón / elektronikus formában megjelent cikkek:

90. Judit Hell: „Women’s issues and multiculturalism”

http://www.bu.edu/wcp/Papers/Gend/GendHell.htm

http://pegasus.cc.ucf.edu/~janzb/philcult

(Paideia. Twentieth World Congress of Philosophy) [1998]

http://www.philosophypages.com/dy/f.htm,feminism, Dictionary, Judit Hell

91. Judit Hell – F. L. Lendvai: „Hungary: Culture and Arts – Philosophy: 1. An overview of the past; 2. An overview of the works in the nineties”

http://www3.europole.u-nancy.fr

(Université de Nancy – AUEF Lorraine) [2001]

92. Hell Judit: „’Egy testvér lesz minden ember!’ A nemek viszonya a globalizálódó világban”

http://www.matud.iif.hu/02mar/hell.html

(Magyar Tudomány) [2002]

93. Judit Hell / Ferenc L. Lendvai / László Perecz: „György Lukács, die Lukács-Schule und die Budapester Schule”

http://www.lukacs-gesellschaft.de/frame_forum.html

94. Hell Judit: „Nő és férfi viszonya az újkori filozófiában: a kanti (fél)fordulat”

http://www.vilagossag.hu

http://filokonf.uw.hu

95. Az akadálymentesítés iskolapéldája. Internetes interjú  Hell Judittal (készítette: Végh László Flórián, a HÖOK Tükör főszerkesztője). 2007.aug.4. 3-4. p.

http://www.hook.hu/download.php?ctag=download&doclD=172

96. http://human.kando.hu/pedlex/lexicon/F.xml/fanatizmus.html

97. http:// human.kando.hu/pedlex/lexicon/K5.xml/kereszteny_erkölcs.html

98. www.kislexikon.hu/moralizalas.html_13K-

 

VI. Szövegkritikai közreadás / fordítás folyóiratban:

99. Hell Judit: Medveczky Frigyes: „A magyarországi filozófiai törekvések történetéhez” (Friedrich von Bärenbach, Zur Geschichte der Philosophischen Bestrebungen in Ungarn). In: Magyar Filozófiai Szemle, XXXVIII. (1994) évf., 3-4. sz., 389-415. p.

100. Hell Judit: Nagl-Docekal, Herta: „Feminista kutatás a filozófiában. Kísérlet egy ideiglenes mérleg megvonására három évtized után”. In: Magyar Filozófiai Szemle, XLIX. (2005) évf., 4. sz., 699-719. p.

 

VII. Népszerűsítő cikkek:

101. Hell Judit: „Új társadalomtudományi területek [Beszámoló a XXI. OTDK-ról]”, Miskolci Egyetem, 1993. évf., 3. sz., 6. p.

102. Hell Judit: „Mégis érdemes? [Beszámoló a XXII. OTDK-ról]”, Miskolci Egyetem, 1995. évf., 4. sz., 6-7. p

 

VIII. Proceedings/konferencia-kiadványok:

103. Judit Hell: „Women’s issues and multiculturalism”. In: Paideia. Twentieth World Congress of Philosophy: Abstracts of Invited and Contributed Papers, Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie, Boston: 1998. 91. p.

104. Judit Hell:  „Biopolitics and Gender Studies in Agnes Heller’s and Ferenc Feher’s essays”. In: Human Good. Dignity – Equality – Diversity. Abstract Collection, XI. Symposium of International Association of Women Philosophers (IAPh), Göteborg 2004. 130. p.

105. Hell Judit: „Feminista tudat – patriarchális nyelvhasználat?” In: Női szóval – női szemmel. A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete és a ME Modern Filológiai Intézetének Konferenciája (Az előadások tartalmi összefoglalói). Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2008. 7. p.

 

IX. Nem publikált írások:

106. Hell Judit: Fejezet a magyar polgári gondolkodás történetéből – Medveczky Frigyes (Bölcsészdoktori értekezés, KLTE, Debrecen 1989). 120 p.

107. Hell Judit: Egy magyar gondolkodó a dualizmus korában. Medveczky Frigyes filozófiai munkássága (Kandidátusi értekezés, MTA Könyvtár, Budapest 1993), 195 + 38 oldal

108. Hell Judit:  Medveczky Frigyes: „A kritikai filozófia alapvetése” (Friedrich von Bärenbach: Grundlegung der kritischen Philosophie) /1879/ [részletek]. In: Hell Judit: Egy magyar gondolkodó a dualizmus korában. Medveczky Frigyes filozófiai munkássága, Miskolc 1992 [kézirat]

109. Hell Judit: Medveczky Frigyes bölcselete a dualizmus filozófiai életében (Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány – Osztrák-Magyar Közös Múlt Szakalapítvány – Országgyűlési Könyvtár, Budapest 1993). 73 p.

105. Tudományos munkásság áttekintő összefoglalása (Miskolci Egyetem Habilitációs Füzetei, Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság, Miskolc: 2001).

 

KONFERENCIA-ELŐADÁSOK

(az előadások nem minden esetben az itt szereplő címen jelentek meg)

 

1. Részvétel nemzetközi konferenciákon és vendégtanári előadások külföldön

1996 

1. Ethische und juristische Annäherungen an den „sanften Tod” (Medizin und Ethik, Gesellschaft zur Förderung des Dialogs, Berlin)

1998

2. Women’s Issues and Multiculturalism

(Twentieth World Congress of Philosophy: Philosophy Educating Humanity, Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie, Boston)

3. Frauen und Frauenforschung in Osteuropa und in Ungarn (Vendégtanári előadás, Osteuropa-Institut der Freien Universität, Berlin)

1999

4. The Chances of the Feminism in the Civil Societies of Eastern Europe

(Beyond Nationalism? Sovereignty, Governance, and Compliance, International Political Science Association, Research Committee on Political Philosophy, Málaga)

2000

5. Men and Women in Societies in Transition (National Cultures’ Identity and European Integration, Politechnika Gdanska, Wydzial Zarzadzania i Ekonimii, Gdansk)

6. Die Spuren einer Sozialethik in Fichtes Philosophie (Fichte in Berlin, Internationale Fichte-Gesellschaft, Berlin)

7. Globalisierung – Regionalisierung – Traditionalität. Neue Herausforderungen für die Frauen in Ungarn. (Wissen – Macht – Geschlecht. Philosophie und die Zukunft der condition féminine; Knowledge – Power – Gender. Philosophy and Future of the „Condition Féminine”. Internationale Assoziation von Philosophinnen, Zürich)

2002

8. Verfassungspatriotismus, nationale Identität und die Konstruktion der Geschlechter (Verfassungspatriotismus und nationale Identität, Freie Universität Berlin, Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft, Berlin)

2004

9. Biopolitik und Gender Studies in den Essays von Ágnes Heller und Ferenc Fehér (Human Good. Dignity – Equality – Diversity, International Association of Women Philosophers, Göteborg)

10. Das Problem der Identität in feministischen Ansätzen (Crisis of Political Identity and the Process of European Integration, Warsaw University, Warszawa)

2006

11. Women in East European Society. Hungary – a Men’s Repbulic? (Thinking Experience, XII. Symposium International Association of Women Philosophers, Recommended Paper, Roma)

2008

12. Das Antigone-Paradigma in der Phenomenologie des Geistes. (Geist?, XXVII. Internationaler Hegel-Kongress des Internationalen Hegel- Gesellschaft – Hoger Institut für Religion und Deutscher Idealismus. Katholische Universitaet Leuven, Leuven)

 

2. Részvétel nemzetközi konferenciákon belföldön

1993

13. A fausti ember eszményétől Jézus szeretet-etikájáig (II. Nemzetközi Erkölcsfilozófiai és -nevelési Konferencia, Westfälische Wilhelms-Universität Münster – MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága – JPTE filozófiai tanszékei – Csokonai Főiskola, Kaposvár)

1995

14. Változatok a túlélés etikájára (társelőadó: Hársing László) (III. Nemzetközi Erkölcsfilozófiai és -nevelési Konferencia, Westfälische Wilhelms-Universität Münster – MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága – JPTE filozófiai tanszékei – Csokonai Főiskola, Kaposvár)

15. A szeretetről – két példa a pszichológia és az etika területéről (Jubileumi konferencia a Miskolci Egyetem fennállásának 260. évfordulója alkalmából, Miskolci Egyetem, Miskolc)

1997

16. „Férfivá és asszonnyá teremté őket”. Feminizmus és szociáletikai problémák az egységesülő Európában (IV. Nemzetközi Erkölcsfilozófiai és -nevelési Konferencia, Westfälische Wilhelms-Universität Münster – MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága – JPTE filozófiai tanszékei – Csokonai Főiskola, Kaposvár)

17. Frauenfrage und Multikulturalismus (Demokrácia és patriotizmus az egységesülő Európában: II. Nemzetközi Nyári Egyetem, Sektion Multikulturalität – Nation – Staat, TIT B.-A.-Z. megyei Szervezete – Miskolci Egyetem BTK Társadalom- és tudományfilozófiai Tanszék – MAB Filozófiai Munkabizottsága – Európai Condorcet Körök Felső-Magyarországi Tagozata, Miskolc)

1998

18. Österreichische geistige Wirkungen in der Philosophie von Friedrich von Bärenbach und ihre Erscheinungen in der ungarischen philosophischen Kultur (The Reception of Austrian Philosophy in Hungary Around 1900, Budapest Office of the Austrian Institute of Southeastern and Eastern European Studies – Department of History and Philosophy of Science, Eötvös Loránd University, Budapest)

1999

19. Frauen und Männer in der Umbruchgesellschaft Mittel- und Osteuropas [rövid változat] (Nationale und europäische Identität, Freie Universität Berlin – Universität Miskolc, Miskolc)

20. Frauen und Männer in der Umbruchgesellschaft Mittel- und Osteuropas [bővített változat] (Profile zeitgenössischer philosophischen Forschung in Ungarn, Collegium Budapest. Institut for Advanced Study – Alexander von Humboldt Stiftung, Budapest)

2000

21. Emberi jogok, erkölcsi jogok és a „második nem” (Európaiság: politikai és morális kultúra, Európai Párbeszéd Alapitvány – Magyar Alkalmazott Filozófiai Társaság – Szegedi Tudományegyetem – Szegedi Akadémiai Bizottság Filozófiai és Történettudományi Szakbizottsága – Kecskemét Város, Kecskemét)

2001

22. Létezik-e feminista etika? (microCAD 2001, Univerity of Miskolc, Miskolc)

2002

23. Feminizmus, filozófia, történelem (microCAD 2002, University of Miskolc, Miskolc)

24. Patriarchalismus, Nationalismus und Biopolitik (Gerechtigkeit und neue Vertragstheorien, Magyar Filozófiai Társaság – Miskolci Egyetem Filozófia Tanszék – MTA Miskolci Területi Bizottsága, Miskolc)

2003

25. Ember, világ, férfi és nő Halasy-Nagy József szerelemfilozófiájában (microCAD 2003, University of Miskolc, Miskolc)

2004

26. Feminista nézőpont az etikában (Életelvek, értékek és gyakorlat, Alkalmazott Filozófiai Társasaság – Szegedi Akadémiai Bizottság – Kecskemét Város, Kecskemét)

 

3. Részvétel hazai konferenciákon

1996

27. Nemek egyenlősége/egyenlőtlensége. Feminizmus a nyugati világban (Demokrácia, pluralizmus, tolerancia: I. Nemzetközi Nyári Egyetem, TIT B.-A.-Z. megyei Szervezete – Miskolci Egyetem BTI Társadalom- és tudományfilozófiai Tanszék – Miskolci Akadémiai Bizottság Filozófiai Munkabizottsága – Európai Condorcet Körök Felső-Magyarországi Tagozata, Miskolc)

1998

28. Társadalometikai tendenciák Kant filozófiájában (Descartes – Kant – Husserl – Heidegger. Emlékülés Munkácsy Gyula 70. születésnapjára, ELTE BTK Filozófiatörténet Tanszék, Budapest)

2000

29. A nemek viszonya mint filozófiai kérdés (Párbeszédben a világ sorsával. Filozófia a globalizálódó világban, Eszterházy Károly Főiskola Filozófiai Tanszéke, Eger)

2001

30. Halasy-Nagy József szerelemfilozófiája(Halasy-Nagy József filozófiája, Szegedi Egyetem Filozófia Tanszéke – Szegedi Tudományos Akadémia Filozófia Bizottsága, Szeged)

2002

31. Biopolitika és Gender Studies (Alkalmazott filozófia a globalizáció korában, Alkalmazott Filozófiai Társaság – Szegedi Akadémiai Bizottság – Kecskemét Város, Kecskemét)

32. Keresztény gondolkodók nőképe a XX. századi magyar filozófia történetében (Nő és férfi, férfi és nő, TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ – Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest)

2004

33. Immanuel Kant férfi és nő viszonyáról (Metafizika, ész, nyelv – kritikai perspektívák, ELTE Filozófiai Intézet – Pécsi Tudományegyetem filozófiai tanszékei – Német-Magyar Filozófiai Társaság, Budapest)

2007

34. Az Antigoné-paradigma  „A szellem fenomenológiájá”-ban (Szellem, tapasztalat, nyelv: 200 éves A szellem fenomenológiája. ELTE BTK Filozófia Intézet – MTA – ELTE Nyelvfilozófiai Kutatócsoportja, Budapest)

2008

35. Feminista tudat – patriarchális nyelvhasználat? (Női szóval – női szemmel. Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete – ME BTK Modern Filológiai Intézet, Miskolc)

2011

36. A nők társadalmi szerepének változása a történész szemével (V. Regionális Esélyegyenlőségi Konferencia, Miskolc, 2011. III. 24.)

 

KONFERENCIA-SZERVEZÉS ÉS SZEKCIÓVEZETÉS

 

1. Konferencia-szervezés

1995

1. Jürgen Habermas konferencia (Miskolc) (Pankucsi Mártával közösen: ME BTI Szociológia – Politológia – Társadalom- és tudományfilozófia Tanszék)

1996

2. Demokrácia, pluralizmus, tolerancia: I. Nemzetközi Nyári Egyetem (Miskolc) (TIT B.-A.-Z. megyei Szervezete – Miskolci Egyetem BTI Társadalom- és tudományfilozófiai Tanszék – Miskolci Akadémiai Bizottság Filozófiai Munkabizottsága – Európai Condorcet Körök Felső-magyarországi Tagozata)

1997

3. Demokrácia és patriotizmus az egységesülő Európában: II. Nemzetközi Nyári Egyetem (Miskolc) [Sektion Multikulturalität – Nation – Staat] (TIT B.-A.-Z. megyei szervezete – Miskolci Egyetem BTK Társadalom- és tudományfilozófiai Tanszék – Miskolci Akadémiai Bizottság Filozófiai Munkabizottsága – Európai Condorcet Körök Felső-magyarországi Tagozata)

4. XXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Humán Tudományi Szekció (Miskolc) (ügyvezető elnök)

1999

5. Nationale und europäische Identität (Miskolc) (Freie Universität Berlin – Universität Miskolc)

2000

6. Macht und Vertrauen in den (neuen) Demokratien (Miskolc) (Freie Universität Berlin – Universität Miskolc – MTA Miskolci Területi Bizottsága – Európai Condorcet Körök Felső-magyarországi Tagozata)

2002

7. Gerechtigkeit und neue Vertragstheorien (Miskolc) (Universität Wien, Lehrstuhl für Philosophie – ME BTK Filozófia Tanszék – MTA Miskolci Területi Bizottsága)

 

2. Szekcióvezetés konferencián

2002

8. Macht und Vertrauen in den (neuen) Demokratien (Freie Universität Berlin – Universität Miskolc – MTA Miskolci Területi Bizottsága – Európai Condorcet Körök Felső-Magyarországi Tagozata), Miskolc

9. microCAD 2002 Bölcsészettudományi Szekció (Miskolci Egyetem)

2003

10. Erőszak és nemek: Uralmi viszonyok és irodalmi reprezentációk Szekció (TársadalmiNem- és Kultúrakutató Központ, Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem)

PDF Converter    Send article as PDF   


dec 14 2010

Gáspár Csaba László – Publikációs lista

Category: Gáspár Csaba László,Publikációkgaspar @ 11:03 DE.

A publikációs lista megtalálható: MTMT honlapján (azonosító: 10027635)

Önálló kötet

Isten és a «semmi». Filozófiai-teológiai tanulmányok. Harmat Kiadó, Bp., 2000. 184. o.

Tankönyv, egyetemi jegyzet

1. Vallásfilozófiai vázlatok. Egyetemi jegyzet PPKE BTK, Budapest – Piliscsaba, 1994.

2. Antropológiai vázlatok. Egyetemi jegyzet PPKE BTK, Budapest – Piliscsaba, 1996.

3. Vallás és erkölcs. in: Kamarás István: Erkölcstan. 11. évfolyam. Krónika Nova, Bp., 2001. (8.1-5. fejezet).

Tanulmányok

1. Filozófia és vallás. MTA Filozófiai Intézet, 1987 (kézirat).

2. Salamon zsoltárai. Vigilia 52. évf. (1987/7) 497-503. o. (fordítás és kommentár).

3. Tarkovszkij: Stalker. Harmadik part 1990/?

4. Martin Heidegger: Mi a metafizika? Harmadik part (1990/3) 52-53. o. (bev.).

5. Vallástan. Iskolakultúra — Társadalomtudomány (1991/7-8) 13-24. o.

6. A halál az Élet házában. A halál teológiájához Karl Rahner nyomán. Licencia dolgozat, PPKE Hittudományi Kar, Budapest, 1993.

7. Hit és világ. Pannonhalmi Szemle 2. évf. (1994/4) 42-47. o.

8. Az ember a földön jár — de az ég alatt. Iskolakultúra 6. évf. (1996/8) 14-19. o.

9. A haszontalan és mégis nélkülözhetetlen szolga. Jelenkor 41. évf. (1998/3) 307-317. o.

10. Tudomány és Szabadság. In: Quo vadis, domine? A Magyar Pax Romana Fórum 39. kongresszusa, Pannonhalma, 1997. Magyar Pax Romana Fórum, 1998., 171-209. o. — Rövidített változat: Tudomány és Szabadság. Iskolakultúra 7. évf. 1997/10. 21-34. o.

11. Ember és kultúra. Iskolakultúra 8. évf. (1998/6-7) 37-46. o.

12. Metafizika és teológia. Confessio 22. évf. (1998/4) 51-60. o.

13. A személy megismeréséről. Iskolakultúra 9. évf. (1999/2) 16-29. o. — Teológia 34. évf. (2000/1-2) 10-24. o. (Kovács Dániel néven)

14. A vallásszabadságról. Fundamentum 3. évf. (1999/2) 105-116. o.

15. Vallás, filozófia, technika. BUKSZ, 11. évf. (1999/3) 296-302. o. — Kierkegaard olvasása közben. Theológiai Szemle (2000/1) 56-61. o.

16. Filozófia az iskolában. Vigilia 65. évf. (2000/1) 31-36. o. — A filozófia oktatásának fölöttébb szükséges voltáról. Iskolakultúra 10. évf. (2000/1) 24-30. o.

17. A vallás a filozófia célkeresztjében. Gond, 21-22 (1999) 27-45. o.

18. Megtérés és megértés. Gond, 21-22 (1999) 46-63. o. (Kovács Dániel néven)

19. Kierkegaard olvasása közben. Theológiai Szemle (2000/1) 56-61. o. (A „Vallás, filozófia, technika”. c. írás némileg átalakított másodközlése.)

20. Az egység teológiai eszméje a teremtés bibliai tanítása alapján. in: Glózer Rita – Hamp Gábor – Horányi Özséb (szerk.): A vallások és az európai integráció II. [»Pax Romana Könyvek«] Balassi Kiadó – Magyar Pax Romana – Országos Főrabbi Hivatala, Bp., 2000., 148-152. o.  21. A kereszténység alapvető tanítása római katolikus hitértelmezésben. Rubicon 11. évf. (2000/10) 38-43. o.

22. A vallás a modern világban. Vigilia 66. évf. (2001/1) 25-29. o.

23. A görög istenek nyomában. Iskolakultúra 11. évf. (2001/1) 3-15. o. — Fehér M. István – Veres Ildikó (szerk.): Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben. [»Magyar Filozófiatörténeti Könyvtár« VII.] ME BTK Filozófiatörténet Tanszék, Miskolc, 2002., 125-146. o.

24. Az istenfogalomról. Vigilia 66. évf. (2001/8) 565-568. o.

25. Mysterium és apriori. Adalékok egy herméneutikai vallásfilozófiához. in: Schwendtner Tibor (szerk.): Metszéspontok. A fenomenológia és a hermeneutika határvidékén. [»A filozófia útjai«] L’Harmattan, 2001., 201-237. o.

27. Párbeszédben a világ sorsával — vagy sorsáról, vagy a világ sorsáért. in.: Loboczky János (szerk.): „Párbeszédben a világ sorsával” — Filozófia a globalizálódó világban. Az Egerben 2000. szeptember 28-29-én megrendezett tudományos konferencia előadásai. EKF Líceum Kiadó, Eger, 2001., 72-80. o.

27. A gondolkodás zarándoklata. Vigilia 67. évf. (2002/8) 595-601. o.; (2002/9) 642-646. o.

28. Mit tehet a művészet az ember és a világ sorsáért? in: Sólymos Sándor (szerk.): MKE DLA 01. Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktoriskolájában elhangzott előadások I-II. Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészetelmélet Tanszék, Bp., 2003. I. 55-70. o.

29. Van-e „helye” Istennek a technikai civilizációban? Kellék, 21. (2002) 41-53. o. — in.: Zsugán Gyula (szerk.): Sziget a szárazföldön. Előadások a Posticumban. Posticum, Nagyvárad, 2006. 11-22. o.

30. Lét és Isten (Filozófia és vallás). Útjaidon. Ünnepi kötet Jelenits István 70. születésnapjára. Magyar Piarista Rendtartomány, PPKE BTK, Új Ember Kiadó, Bp., 2002. 498-517. o.

31. Etika – metafizika – dogmatika. Vigilia 68. évf. (2003/5) 322-329. o.

32. Gondolkodás — Hála. in: Puskás Attila (szerk.): A Szent Titok vonzásában. A hetvenéves Fila Béla köszöntése. Új ember, Bp., 2003. 81-105. o.

33. Az emberről. Pilinszky-versek megvilágításában. Iskolakultúra 16. évf. (2006/1) 93-98. o.

34. A mítosz mint «világ»-alapító gondolkodás. Katekhón III. évf. (2006/1) 5-30. o.

36. Az erkölcs kezdete — az erkölcs mint kezdet. Történelmiség és tudat. in: Bende József – Deák Viktória Hedvig – Pákozdi István (szerk.) Látó szívvel. Lukács László 70. Magyar Piarista Rendtartomány – Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola – Vigilia, Bp., 2006. 556-575. o.

36. Mit mondhat és mondhat-e egyáltalán bármit a teológia férfi és nő viszonyáról? in: Sándor Klára (szerk.): A pápai feminizmusról a „vatikáni levél” kapcsán. Szabó Miklós Szabadelvű Alapítvány, Bp., 2006. 21-36. o.

37. Emberi méltóság — filozófiai gondolkodás. Korunk 3. folyam (XVII évf.) (2006/12) 4-13. o.

38. Személyes önazonosság mint ajándékként kapott feladat. Vigilia 72. évf. (2007/11) 860-868. o.

39. A világ igazsága. Hans Urs von Balthasar könyvének margójára. Katekhón III. évf. (2007/4) 37-62. o. — Sapientia Füzetek 10. In memoriam Hans Urs von Balthasar. Vigilia Kiadó, Bp., 2007., 322-353. o.

40. Miért készít műalkotást az ember? Lelkipásztor 82. évf. (2007/11-12) 406-412. o.

41. Rövid bevezetés a filozófiába. In: Kiss Éva (szerk.): Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Pannon Egyetem BTK – Pécsi Tudományegyetem FEEK, 2007., 861-894. o.

42. Értelmes-e vallásosnak lenni? In: Mártonffy Marcell – Petrás Éva (szerk): Szétosztott teljesség. A hetvenötéves Boór János köszöntése. Hét Hárs – Mérleg, Bp., 2007., 77-87. o.

43. Isten – ember – személy. Gondolatok az elgondolhatatlan Istenről. Pannonhalmi Szemle 16. évf. (2008/1) 56-65. o.

44. A szellem nyugtalanságáról. Korunk 3. folyam (XIX évf.). (2008/4) 28-33. o.

45. Kereszténység és nem keresztény vallások. Béres Tamás et al. (szerk.): Krisztusra tekintve hittel és reménnyel. Ünnepi kötet Reuss András 70. születésnapjára. Luther Kiadó, Bp., 2008. 33-39. o.

46. A gondolkodásról. in: Frenyó Zoltán (szerk.): Molnár Tamás eszmevilága. Barankovics István Alapítvány – Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola – Gondolat Kiadó, Bp., 2010. 179-193. o. — Havi Magyar Fórum XVIII. évf. (2010. március) 33-38. o.

47. Engedélyez-e a kereszténység „vallási apriorit”? Pro Philosophia Évkönyv, 2010. Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 110-115. o.

48. Az ikonról és a képről. Teológiai-filozófiai vázlat. in: Olay Csaba (szerk.): Idealizmus és hermeneutika. Tanulmányok Fehér M. István hatvanadik születésnapjára. L’Harmattan, Bp., 2010. 199-201. o.

49. Értelmiség. Vigilia 76. évf. (2011/09) 642-648. o.

50. A gyakorlati filozófia a modernitásban. in: Bakos Gergely OSB (szerk.): Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. [»Scintillæ Sapientiæ« 1] L’Harmattan Kiadó – Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Bp., 2011. 81-91. o.

51. Istenismeret és világértelmezés. in: Lengyel Zsuzsanna Mariann – Jani Anna (szerk.): A másik igazsága. Ünnepi kötet Fehér M. István tiszteletére L’Harmattan Kiadó, Bp., 2012., 79-94. o.

52. Az ember mint találkozásesemény. in: Illésné Kovács Mária (Főszerk.): Docere et movere — bölcsészettudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára. Miskolc, 2012., 21-28. o.

53. Odalépni – szóba állni – szóban állni. Bevezetés a vallás antropológiai fogalmába. in: Fehér M István, Lengyel Zsuzsanna Mariann, Nyírő Miklós, Olay Csaba (szerk.): „Szót érteni egymással”. Hermeneutika, tudományok, dialógus [»A filozófia útjai« 15.] L’Harmattan, Bp., 2013., 436-453. o.

Esszék

1. Örök történelem. Vigilia 60. évf. (1994/2) 147-149. o.

2. Virrasztás. Vigilia 64. évf. (1997/3) 231-235. o.

3. A szabadság sorsáról. Vigilia 64. évf. (1997/8) 630-634. o.

4. Egzisztencia és gondolkodás. Vigilia 69. évf. (2004/12) 949-952. o.

5. Filozófiai antropológia – költészetben. Vigilia 70. évf. (2005/5) 420-424. o.

6. A filozófia mint út. Vigilia 70. évf. (2005/8) 678-683. o.

7. A lélek nyugtalanságáról. Vigilia 70. évf. (2005/11) 919-922. o.

8. A csodáról. Vigilia 71. évf. (2006/2) 143-148. o.

9. Mi váltja ki a gondolkodást? Vigilia 71. évf. (2006/7) 482-488. o.

10. A vallások végső igazsága? Egyszeriség – Titok. Mérleg 43. évf. (2007/1) 64-73. o.

11. A vallás tapasztalat igazolhatóságáról. Vigilia 72. évf. (2007/8) 629-634. o.

12. Tárgy-Világ. Gondolkodás (szeretet) és tárgyi környezet összefüggéséről. Vigilia 73. évf. (2008/1) 55-61. o.

13. Lélek/Zene. Chopin/Hérakleitosz. Vigilia 73. évf. (2008/5) 381-387. o.

14. A tudásról. Vigilia 78. évf. (2013/3) 221-228. o.

Cikkek

1. 1990 Karácsonyára. Népszabadság — Karácsonyi melléklet.

2. In memoriam Nyíri Tamás. Népszabadság, 1995. augusztus 10. 15. o.

3. Filozófia az iskolában — Magyarországon. Napi Magyarország, 1999 december 4., 27. o.

4. Kis mozdulatok és a mindenség. Egyházfórum XVI (III. új) évf. (2002/4)

Recenziók, kritikák

1. Kurt Seligmann: Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban. Vigilia 54. évf. (1989/1) 77. o.

2. Korán. Vigilia 54. évf. (1989/9) 716-717. o.

3. Hamvas Béla: Scientia sacra. Hitel 1989/4. 60-63. o.

4. Az MTA Filozófiai Intézetének új vallástudományi sorozata. Vigilia 55. évf. (1990/6) 471. o.

5. Martin Buber: Én és Te. Múlt és jövő (1990/1) 23-26. o.

6. A kánoni jog törvénye és a lelkiismeret törvényének joga. Teológia 29. évf. (1995/2) 103-109. o.

7. Szemlélődés Pannonhalmáról. Iskolakultúra 5. évf. (1995/11-12) 82-84. o.

8. Martin Buber: A próféták hite. Iskolakultúra 6. évf. (1996/4) 110-113. o.

9. Alois Halder, Klaus Kienzler, Joseph Möller (szerk): Religionsphilosophie heute. Vallásfilozófia — ma. Mérleg 33. évf. (1997/1) 61-64. o.

10. Amikor a filozófus a teológussal társalog (Vidrányi Katalinról). BUKSZ 9. évf. (1997/4) 446-448. o.

11. Ha Isten nem lenne igazságos — A kereszténység filozófusa: Eckhart Mester. Mérleg 35. évf. (1999/3) 354 357. o.

12. Heinz Schürmann – Joseph Ratzinger – Hans Urs von Balthasar: A keresztény erkölcs alapelvei. L’Harmattan, Bp., 2002. Vigilia 67. évf. (2002/12) 958-959. o.

13. Del Ratzsch: Miből lesz a tudomány? Rövid bevezetés a tudományfilozófiába. Harmat, Bp., 2002. Élet és Tudomány (2002/44) 1395. o.

14. Schaeffler, Richard: A vallásfilozófia kézikönyve. (Ford. Czakó István, Hankovszky Tamás, Görföl Tibor) [»Osiris Tankönyvek«] Osiris Kiadó, Bp., 2003. Vigilia 68. évf. (2003/9) 713-714.

15. Vorgrimler, Herbert: Új teológiai szótár. (Ford. Mártonffy Marcell et al.) Göncöl, Bp., 2006. Vigilia 72. évf. (2007/4) 316-317. o.

Fordítások I. (könyvek)

1. Schnackenburg, Rudolf: Krisztus követése — ma. (Nachfolge Christi — heute). Egyházfórum, Luzern, 1990.

2. Jaspers, Karl: Az egyetem eszméje. (Die Idee der Universität). In: Ész Élet Egzisztencia. Társadalomtudományi kör, Szeged, 1990. 177-273. o.

3. Buber, Martin: Beszédek a nevelésről. (Reden über Erziehung). In: Ész Élet Egzisztencia. Társadalomtudományi kör, Szeged, 1990. 385-416. o.

4. Pannenberg, Wolfhart: Mi az ember? (Was ist der Mensch? Die Anthropologie der Gegenwart im Lichte der Theologie). Egyházfórum, Luzern, 11991, 21998 (1-5.fej.).

5. Büchele, Herwig: Keresztény hit és politikai ész. (Christlicher Glaube und politische Vernunft). Egyházfórum, Luzern, 1991 (I. rész).

6. Rahner, Karl: Az Ige hallgatója. (Hörer des Wortes). Gondolat, Bp., 1991.

7. Anzenbacher, Arno: Bevezetés a filozófiába. (Einführung in die Philosophie). Herder, Bp., 1993. (1-4. fejezet Vér Gábor álnéven).

8. Weissmahr Béla SJ: Ontológia (Ontologie). Mérleg-Távlatok, Bécs-Budapest-München, 1992.

9. Boros László: A halál misztériuma. Az ember a végső döntés helyzetében (Mysterium mortis. Der Mensch in der letzten Entscheidung) [»XX. századi keresztény gondolkodók«12.] Vigilia Kiadó, Bp., 1998.

10. Anzenbacher, Arno: Keresztény társadalometika. SZIT, Bp., 2001. (4. fejezet)

11. Fichte, Johann Gottlieb: Minden kinyilatkoztatás kritikájának kísérlete. (Rokay Zoltánnal közösen) [»Coram deo Klasszikusok«] L’Harmattan, Bp., 2003.

12. Beinert, Wolfgang: A katolikus dogmatika lexikona. Vigilia, Bp., 2004. (Teológiai ismeretelmélet és eszkatológia körébe tartozó címszavak.)

13. Pannenberg, Wolfhart: Metafizika és istengondolat. (Metaphysik und Gottesgedanke [»Kleine Vandenhoeck-Reihe« 1532] Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1988.) Akadémia, Bp., 2006.

14. Pannenberg, Wolfhart: Teológia és filozófia. A két tudomány viszonya és közös története. (Ford. Gáspár Csaba László [10. fej.], Görföl Tibor) L’Harmattan, Bp., 2009.

15. Haeffner, Gerd SJ: Filozófiai antropológia. (Philosophische Anthropologie). Mérleg-Távlatok, Bécs-Budapest-München (megjelenés előtt).

Fordítások II. (tanulmányok, cikkek)

1. Karl Rahner: Húsvéti hitünk. Vigilia 54. évf. (1989/3) 166-168. o.

2. Martin Heidegger: A művészet és a tér. Magyar Építőművészet 1989/4. 10-11. o.

3. Martin Buber: Találkozás. Liget 1989/3. 108-113. o. — Martin Buber: Két beszélgetés. Teológia 29. évf. (1995/1) 48-50. o.

4. Heinrich Fries: Ökumenikus remények. Teológia 24. évf. (1990/4) 245-248. o.

5. Johannes Günter Gerhartz: Demokratizálás az egyházban. Teológia 25. évf. (1991/2) 14-23. o.

6. Thomas Söding: Maroknyi nyáj? A föld sója? — Az Újszövetség és új egyházkép keresése. Teológia 28. évf. (1994/2) 77-84. o.

7. Karl Rahner: Miért félünk a Lélektől. Teológia 28. évf. (1994/2) 95-97. o.

8. Theodor Filthaut: A cölibátus. Teológia 28. évf. (1994/2) 114-115. o.

9. Peter Modler: Békében a természettel. Vigilia 57. évf. (1994/9) 647-653. o.

10. Szennay András: Sok út vezet Istenhez? Pannonhalmi Szemle 2. évf. (1994/3) 15-27. o.

11. Reinhold Stecher: Integrálni és motiválni. A vezetési stílusról az egyházban. Mérleg 30. évf. (1994/4) 403-410. o.

12. Norbert Greinacher: Nyíri Tamás — a pontifex. Vigilia 59. évf. (1994/11) 802-803. o.

13. Új „hivatalok” az egyházban a közösség szolgálatára. Interjú Peter Neunerrel. Teológia 34. évf. (1995/2) 94-100. o.

14. Stefán László: A szentek egyháza egyben a bűnösök egyháza. Teológia 34. évf. (1995/2) 101-102. o.

15. Christian Kummer SJ: Udvariasak-e a jegesmedvék? A szociobiológia hatóköréről és génjeink határairól. (Sind die Eisbären höflich? Über die Tragweite der Soziobiologie und Grenzen unserer Genen) Mérleg 31. évf. (1995/1) 73-83. o.

16. Karl Rahner: Kegyelem az ember-lét szakadékos mélységeiben. Teológia 34. évf. (1995/4). 197-199. o.

17. Karl Rahner: A II. Vatikáni zsinat tanítása a diakonátusról. In: Molnár Ferenc (szerk.): Diakónia, Diakonátus, Diakónus. Szent István Diakonátusi Kör. Kalocsa, 1996. 137-149. o.

18. Karl Rahner: A diakonátus teológiája. In: Molnár Ferenc (szerk.): Diakónia, Diakonátus, Diakónus. Szent István Diakonátusi Kör. Kalocsa, 1996. 151-175. o.

19. Herbert Vorgrimler: Tizenkét tézis a diakonátus teológiájához. In: Molnár Ferenc (szerk.): Diakónia, Diakonátus, Diakónus. Szent István Diakonátusi Kör. Kalocsa, 1996. 177-181. o.

20. Franz-Xaver Kaufmann: Vallás és modernitás. (Religion und Modernität) Replika 21-22, (1996 május) 249-274. o.

21. Klaus Schatz S.J.: „Megtagadott atyák”? (Verleugnete Väter?) Mérleg 32. évf. (1996/4) 400-406. o.

22. Otto Pöggeler: Heidegger és Bultmann: filozófia és teológia. Vigilia 61. évf. (1996/12) 920-927. o; 62. évf. (1997/1) 29-34. o.

23. Hans Goller SJ: A „test-lélek probléma” a pszichológiában. (Das Leib-Seele-Problem in der Psychologie) Mérleg 35. évf. (1999/3) 276-292. o.

24. Victor Conzemius: Boldoggá avatás — viták kereszttüzében. (Seligsprechung im Widerstreit — Pius IX.) Mérleg 36. évf. (2000/3) 282-289. o.

25. Vittorio Hösle: Vallás, teológia, filozófia. (Religion, Theologie, Philosophie) Mérleg 37. évf. (2001/1) 35-49. o.

26. Vittorio Hösle: Filozófia és bibliaértelmezés. (Philosophy and Interpretation of the Bible) Mérleg 38. évf. (2002/3) 250-279. o.

27. Günther Anders: Gépek ósdi világa. in: Tillmann, J. A. (szerk.): A későújkor józansága I-II. Olvasókönyv a tudományos-technikai világfelszámolás tudatosítása köréből. Göncöl Kiadó, Bp., 1994-2004. II. 81-86. o.

28.Karl Rahner: Miért hagyja Isten, hogy szenvedjünk? Sapientiana 6 (2013/1) 70-82. o. (Németh Gáborral közösen)

Lektori, szaklektori munkák

1. Einstein, Alfred: A zenei nagyság. Európa, Bp., 1990.

2. Buber, Martin: Én és Te. Európa, Bp., 1991.

3. Erikson, Erik H.: A fiatal Luther és más írások. Gondolat, Bp., 1991.

4. Schopenhauer, Arthur: A világ mint akarat és képzet. Európa, Bp., 1991.

5. Rahner, Karl: Hit, Szeretet, Remény. Egyházfórum, Luzern, 1991.

6. Böhringer, Hannes: Kísérletek és tévelygések. Balassi, Bp., 1995.

7. Volf Miroslav: Ölelés és kirekesztés. Teológiai vizsgálódás az azonosság, a másság és a kiengesztelődés tárgykörében. (Ford. Pásztor Péter) Harmat Kiadó, Bp., 2001.

8. Greshake, Gisbert: Az élet vége? Halál – feltámadás – lélekvándorlás. (Ford. Molnár Ferenc) Új ember, Bp., 2001.

9. Kasper, Walter: Jézus Krisztus Istene. (Ford. Görföl Tibor) [»Osiris Tankönyvek«] Osiris Kiadó, Bp., 2003.

10. Metz, Johann Baptist: Hit a történelemben és a társadalomban. Tanulmányok egy gyakorlati fundamentális teológiához. (Ford. Görföl Tibor) L’Harmattan, 2004 [kiadás alatt]

11. Pannenberg, Wolfhart: Rendszeres teológia I-II. (Ford. Görföl Tibor). Osiris Kiadó, Bp., 2005/2006.

12. Rahner, Karl: A Szentháromság. Az üdvtörténet eredendő, transzcendens alapja. (Ford. Görföl Tibor) [»Coram deo Klasszikusok«] L’Harmattan, Bp., 2007.

Egyéb írások

Életút, történelem, üdvösségtörténet. Interjú Fila Béla professzorral. Teológia 1994/2. 85-94. o.

Könyvszerkesztés

Bultmann, Rudolf: Hit és megértés. Válogatott tanulmányok. (Ford. Szirtes András et al.) [»Coram Deo«] L’Harmattan, Bp., 2007.

Sorozatszerkesztői tevékenység

A L’Harmattan Kiadó (Budapest) »Coram Deo« című, 2001 óta megjelenő vallásfilozófiai-teológiai sorozatának társszerkesztője (Görföl Tiborral).

2013. október 11.

PDF Printer    Send article as PDF   


dec 11 2010

Ambrus Gergely – Publikációs lista

Category: Ambrus Gergely,Publikációkambrus @ 8:02 DU.

PUBLIKÁCIÓK

A publikációs lista megtalálható az MTMT honlapján (azonosító: 16354).

 Könyvek

 1. A tudat metafizikája. Analitikus filozófiai elméletek. Budapest: Gondolat, 2007.
 2. Ambrus, G., Demeter, T., Forrai, G., Tőzsér, J. (szerk.), Elmefilozófia. Budapest: L’Harmattan, 2008.

Könyvfejezetek

 1. „Analitikus filozófia”, in: Boros G. (szerk.), Filozófia. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. 1065-1145.
 2. „Brit idealizmus”, in: Boros G. (szerk.), Filozófia, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. 935-939.
 3. „Pozitivizmus”, in: Boros G. (szerk.), Filozófia, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. 939-950.

Szerkesztés

 1. „Filozófiai naturalizmus”, Magyar Filozófiai Szemle 54 (1), 2010. tematikus blokk szerkesztése.
 2. „Tapasztalat”, Magyar Filozófiai Szemle 55 (4), 2011. tematikus blokk szerkesztése (Ullmann Tamással).
 3. „Interpretáció”, Magyar Filozófiai Szemle 57 (2), 2013. tematikus blokk szerkesztése (Ullmann Tamással).
 4. „Gondolat – Reflexitivás”, Magyar Filozófiai Szemle 57 (3), 2013. tematikus blokk szerkesztése (Schmal Dániellel).
 5. „Moore etikája”, Magyar Filozófiai Szemle 58 (3), 2014. tematikus blokk szerkesztése (Mester Bélával).

Tanulmányok könyvekben

 1. „Dennett az érzetminőségekről”, in: Lendvai, L. F., Fehér, M.(szerk.), Hársing László 70 éves. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2000. 39-46.
 2. „Racionális cselekvés és az ‘én’ fogalma”, in: Bessenyei, J., Ferenczi, L., Kovács, V., Pálfi, Á. (szerk.), Kabdebó Lóránt köszöntése. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2001. 130-139.
 3. „Kripke és Chalmers: Két modális érv a test-lélek dualizmus mellett”, in: Farkas K., Orthmayr, I. (szerk.), Bölcselet és analízis. Budapest: Eötvös, 2003. 244-58.
 4. „Túl a ‘lélektelen’ materializmuson: Herbert Feigl pszichofizikai azonosságelmélete”, in: Ujvári M. (szerk.), Érvek és kontextusok. Budapest: Gondolat, 2003. 124-57.
 5. „Nyelv, metafizika és igazolás kapcsolata: Carnap és Feigl”, in: Neumer, K., Laki, J. (szerk.), Analitikus filozófia és fenomenológia. Minden filozófia nyelvkritika, II. kötet. Budapest: Gondolat, 2004. 69-84.
 6. „Feigl on Language and Metaphysics: the Validation/Vindication Distinction”, in: Munz, V., Neumer, K. (szerk.), Sprache, Denken, Nation. Zur Kultur- und Geistesgeschichte von Locke bis zur Moderne. Wien: Passagen Verlag, 2004. 75-90.
 7. „A tudatosság”, in: Ambrus, G., Demeter, T., Forrai, G., Tőzsér, J. (szerk.), Elmefilozófia. Budapest: L’Harmattan, 2008. 297-318.
 8. „Inferentialism and the Content of Perception”, in Merker, B. (szerk.), Verstehen bei Heidegger und Brandom. Phänomenologische Forschungen, Beiheft 3. Hamburg: Meiner, 2009. 233-246.
  http://filozofia-miskolc.net/2015/01/4519
 9. „Fischer Antal tudományfilozófiai nézetei és a logikai empirizmus”, in: A Német-Magyar Filozófiai Társaság Közleményei 3 (2009). 60-79.
 10. „Antal Fischer’s Views on the Philosophy of Science and Logical Empiricism”, in: A Német-Magyar Filozófiai Társaság Közleményei 3 (2009). 60-79. (9. angolul)
 11. „Modal Empiricism and Two-Dimensional Semantics” in: Munz, V., Puhl, K., Wang, J. (szerk.), Language and World. Proceedings of the 32nd International Wittgenstein Symposium. Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, 2009. 22-24.
 12. „Juhos’ Antiphysicalism and his Views on the Psychophysical Problem”, in Máté, A., Rédei, M., Stadler, F. (szerk.), Der Wiener Kreis in Ungarn – The Vienna Circle in Hungary. Wien-New York: Springer, 2010. 99-128.
 13. „A gondolat természete: intuicionizmus vagy szimbolizmus?. In Forrai, G. (szerk.) Filozófiai intuíciók – filozófusok az intuícióról.  Budapest: L’Harmattan, 2013.  95-108.
 14. „Elme és ontológia: Russell útja Brentanótól és Meinongtól a naturalizmus felé”, In Tőzsér János (szerk.), Megértés, magyarázat, realizmus. Analitikus filozófia és fenomenológia II. Budapest: L’Harmattan, 2014 (megjelenés alatt).

Tanulmányok folyóiratokban

 1. „Popperjev vpliv na Madzarskem” (Popper hatása Magyarországon). Casopis za Kritiko Znanosti 25, 1997. 71-85.
 2. „Színház és szöveg: a tudatosság metaforái”, Replika 36, 1999. 45-57.
  http://www.tarsadalomkutatas.hu/kkk.php?TPUBL-A-660/replika/36/TPUBL-A-660.pdf
 3. „Az eltűnt erény nyomában”, BUKSZ – Budapesti Könyvszemle 12(3), 2000. 215-24.
 4. „A tudatosság egy antimaterialista értelmezése: az elgondolhatósági érv”, Magyar Filozófiai Szemle 45(1-2), 2001. 141-58.
 5. „Események és neveik: Davidson metafizikája”, Világosság 43(4-5-6-7), 2002. 215-221.
  http://www.vilagossag.hu/pdf/20030704121138.pdf
 6. „Kant és XX. századi kantiánusok a tapasztalat nem-fogalmi tartalmáról”, Világosság 45(10-11-12), 2004. 193-202.
  http://epa.oszk.hu/01200/01273/00010/pdf/20050213203153.pdf
 7. „Russell az ‘én’ jelentéséről és az Én azonosításáról”, Világosság 46(12), 2005. 43-51.
  http://www.nytud.hu/publ/vilagossag200512/ambrus.pdf
 8. „Világkép és észleléselméletek kapcsolata az analitikus filozófia történetében”, Kellék 27-28, 2005. 73-81.
  http://kellek.adatbank.transindex.ro/pdf/27-28/019ambrus.pdf
 9. „Vannak-e erős szükségszerűségek?” Világosság 49(11-12), 2008. 143-154.
 10. „Carnap korai metafizika-kritikája”, Magyar Filozófiai Szemle 53(3-4), 2009. 605-629.
  http://real.mtak.hu/3263/1/Ambrus_MaFiSzem.pdf
 11. „Filozófiai naturalizmus”, Magyar Filozófiai Szemle 54(1), 2010. 5-8.
 12. „Tapasztalat”, Magyar Filozófiai Szemle 55(4), 2011. 5-8. (Ullmann Tamással).
 13. „Gonosz démonok, agyak a tartályban és zombik: szkepticizmus és a dualizmus melletti elgondolhatósági érvek”, Publicationes Universitatis Miskolciensis 17(1), 2012. 7-14.
  http://real.mtak.hu/3256/1/Ambrus_D%C3%A9monok_%C3%A9s_zombik.pdf
 14. „Interpretacionizmus, mentális okozás, fizikalizmus – és Davidson szintézis-kísérlete”, Magyar Filozófiai Szemle 57 (2), 2013. 40-52.
  http://filozofiaiszemle.net/wp-content/uploads/2015/01/Ambrus-Gergely-Interpretacionizmus-ment%C3%A1lis-okoz%C3%A1s-fizikalizmus-%C3%A9s-Davidson-szint%C3%A9zis-k%C3%ADs%C3%A9rlete.pdf
 15. „Interpretáció”, Magyar Filozófiai Szemle 57(2), 2013. 5-8. (Ullmann Tamással).
 16. „Gondolkodás – Reflexivitás”, Magyar Filozófiai Szemle 57(3), 2013. 5-8. (Schmal Dániellel).
 17. „Moore nyitott kérdés érve: a Principia Ethica kontextusban”, Magyar Filozófiai Szemle 58 (3), 2014 (megjelenés alatt).

 Elektronikus publikáció

 1. „Kommentár Forrai Gábor ’Jelentés és fogalmi szerep szemantika’ című előadásához”, Szabad Változók, 2006. január.

Recenzió

 1. „Mesterházi: A teletranszporterről”, BUKSZ – Budapesti Könyvszemle 14(1), 2002. 78-82.

Fordítások

 1. Plessner, H., „Az érzékek antropológiája” [„Antropologie der Sinne”], in: Bacsó, B. (szerk.), Az esztétika vége – vagy se vége, se hossza? Budapest: Ikon, 1995.
 2. Gehlen, A., „A felszabadult-esztétikai viselkedés néhány kategóriájáról” [„Über einige Kategorien der Entlasteten”], in: Bacsó, B. (szerk.), Az esztétika vége – vagy se vége, se hossza? Budapest: Ikon, 1995.
 3. Gombrich, E.H., „Illúzió és vizuális csapda” [„Illusion and Visual Deadlock”], in: Bacsó, B. (szerk.): Az esztétika vége – vagy se vége, se hossza? Budapest: Ikon, 1995.
 4. Papineau, D., „Módszertan: a tudományfilozófia elemei” [„Methodology, The Elements of Philosophy of Science”], in: Grayling, A.C. (szerk.), Filozófiai Kalauz. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1997.
 5. Sturgeon, S., Martin, M. G. F., Grayling, A. C., „Ismeretelmélet” [„Epistemology”], in: Grayling, A. C. (szerk.), Filozófiai Kalauz. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1997.
 6. Quine, W. V. O., „A világ empirikusan ekvivalens rendszereiről” [„On Empirically Equivalent Systems of the World”], in: Laki, J. (szerk.), Tudományfilozófia. Budapest: Osiris – Láthatatlan Kollégium, 1998.
 7. Lakatos, I., „A tudományos kutatási programok módszertana” [„The Methodology of Scientific Research Programmes”], in: Forrai, G. (szerk.), Tudományfilozófia. Budapest: Áron, 1998.
 8. Feyerabend, P., „A szakember vigasztalása” [„Consolation for the Specialist”], in: Forrai, G. (szerk.), Tudományfilozófia. Budapest: Áron, 1998.
 9. Feyerabend, P., „A tudomány a szabad társadalomban”(részletek) [„Science in a Free Society” (extracts)], in: Laki, J. (szerk.), Tudományfilozófia. Budapest: Osiris – Láthatatlan Kollégium, 1998.
 10. Boyd, R., „A tudományos realizmus-vita mai állásáról”[„On the Current Status of Scientific Realism”], in: Laki, J. (szerk.), Tudományfilozófia. Budapest: Osiris – Láthatatlan Kollégium, 1998.
 11. Quine, W. V. O., „Kvantorok és propozicionális atitűdök”[„Quantifiers and Propositional Attitudes”], in: uő. A tapasztalattól a tudományig. Budapest: Osiris, 2002.

 

Konferencia és meghívott előadások

 1. „Mentális okság és fizikalizmus”, a Magyar Megismeréstudományi Társaság konferenciája. Visegrád, 1998. január.
 2. „Consciousness and Intrinsic Intentionality: A Connection” (Tudatosság és eredeti intencionalitás kapcsolata), Language and Thought, az Európai Analitikus Filozófiai Társaság (ESAP) konferenciája. Noszvaj, 1998. augusztus.
 3. „Qualia Disqualified?” (A kválék diszkvalifikálva?), Dennett’s Mind konferencia, Janus Pannonius Egyetem. Pécs, 1999. március.
 4. „Naturalism, Intentionality, Consciousness” (Naturalizmus, intencionalitás, tudatosság), The Stapledon Society, University of Liverpool. Liverpool, 1999. december 5.
 5. „An Argument Against Conceivability” (Egy érv az elgondolhatóság ellen), CESAP II, az Európai Analitikus Filozófiai Társaság konferenciája. Budapest, 2000. augusztus 27-29.
 6. „Physicalism: A Priori or A Posteriori?”(Fizikalizmus: a priori vagy a posteriori?), Mental Phenomena II, a University College London konferenciája, Inter-University Centre. Dubrovnik, 2000. szept. 4-10.
 7. „Racionális cselekvés és az ‘én’ fogalma”, Gép a szellemben konferencia, Miskolci Egyetem. Miskolc, 2000. november.
 8. „Raw Feels, Incorrigibility and Consciousness” (Érzetek, inkorrigibilitás és tudatosság), Rorty’s Philosophy konferencia, Janus Pannonius Egyetem. Pécs, 2001. május 10-11.
 9. „Események és neveik: Davidson metafizikája”, Esemény, jel, történeti jel, az ELTE Filozófiai Intézetének konferenciája.Budapest, 2001. szept. 19-21.
 10. „A fenomenális tartalom egy intencionalista elmélete”, Az intencionalitás problémái konferencia, Miskolci Egyetem. Miskolc, 2001. október 12-13.
 11. „The Conceivability of Dualism” (A dualizmus elgondolhatósága), meghívott előadás, Österreichische Gesellschaft für Kognitivswissenschaften, Universität Wien. Bécs, 2002. február.
 12. „Intentionality and Functionalism” (Intencionalitás és funkcionalizmus), Intentionality: Past and Future konferencia, Miskolci Egyetem. Miskolc, 2002. június.
 13. „Between Late Carnap and Early Schlick: Feigl’s ’Linguistic Metaphysics”, (Feigl lingvisztikai metafizikája), Sprache, Denken, Nation Bilaterales Symposion, az MTA Filozófiai Kutatóintézete és az Universität Graz Spezialforschungsbereich „Moderne – Wien und Zentraleuropa um 1900” kutatócsoportjának konferenciája. Budapest, 2003. március.
 14. „Carnap a külső/belső megkülönböztetésről”, Nyelv, meggyőzés, érvelés, az ELTE Filozófiai Intézetének konferenciája. Budapest, 2003. szeptember.
 15. „Kant és az észlelés nem-fogalmi tartalma”, Metafizika, ész és nyelv – kritikai perspektívák, az ELTE Filozófiai Intézetének konferenciája. Budapest, 2004 szeptember.
 16. Weltanschauung and Theories of Perception in the History of Analytic Philosophy” (Világkép és észleléselméletek az analitikus filozófia történetében), Deutungen und Bedeutungen: Weltbilder und Symbolisierung der Wirklichkeit, a Miskolci Egyetem Filozófiatörténet Tanszéke és az Österreichische Gesellschaft für Organismisch-Systemisch Theorie und Forschung konferenciája. Miskolc, 2005 április.
 17. „Kommentár Forrai Gábor ’Jelentés és fogalmi szerep szemantika’ c. előadásához”, MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest, 2005. június.
 18. „Russell az Énről és az “én” jelentéséről”, Leírás, jelentés, denotáció. On Denoting: 100 év után, az ELTE Filozófiai Intézetének konferenciája. Budapest, 2005. szeptember.
 19. „Inferentialism and the Content of Perception” (Inferencializmus és az észlelés tartalma), Brandom und Heidegger, a frankfurti Goethe Universität és a Miskolci Egyetem filozófia tanszékeinek konferenciája. Miskolc, 2006. szeptember.
 20. „Metafizika és nyelvelemzés: Carnap korai metafizika-kritikája”, meghívott előadás, „Nyelvfilozófiai miniszimpózium”, MTA Filozófiai Kutatóintézet. Budapest, 2006. november.
 21. „(Indirect) Arguments for a Structuralist Realist Account of Consciousness”, (Közvetett érvek a tudat strukturalista realista értelmezése mellett), meghívott előadás, Philosophy Seminar, CEU. Budapest, 2007 február.
 22. „A tudat problémája a logikai empirizmusban”, Elméleti Filozófia Fórum, ELTE Filozófiai Intézet. Budapest, 2008. február 11.
 23. „Juhos and Schlick on Psychophysical Parallelism” (Juhos és Schlick a pszichofizikai parallelizmusról), „A Reassessment of the Influence of the Vienna Circle in Hungary” research project seminar, Universität Wien. Bécs, 2007. dec. 1.
 24. „Juhos’ Antiphysicalism and his Views on the Psychophysical Problem” (Juhos antifizikalizmusa és nézetei a pszichofizikai problémáról), The Vienna Circle and Hungary, a bécsi Institut Wiener Kreis és az ELTE Logika Tanszékének konferenciája, Collegium Hungaricum. Bécs, 2008. május 19.
 25. „Vannak-e erős szükségszerűségek?” Nyelv, megismerés, tudat, az ELTE Filozófiai Intézetének konferenciája. Budapest, 2008. szeptember.
 26. „Modal Rationalism and Modal Empiricism” (Modális racionalizmus és modális empirizmus), Wissenschaftsphilosophisches Kolloquium, Institut Wiener Kreis, Universität Wien. Bécs, 2009. március 26.
 27. „Fischer Antal tudományfilozófiai nézetei és a logikai empirizmus”, Fischer Antal – Anton Fischer szimpózium, Német-Magyar Filozófiai Társaság ülése, ELTE Filozófiai Intézet. Budapest, 2009. április 6.
 28. „Modal Empiricism and Two-Dimensional Semantics” (Modális empirizmus és kétdimenziós szemantika), Language and World, International Wittgenstein Symposium. Kirchberg am Wechsel, 2009. augusztus 13.
 29. „The Metaphysics of Consciousness: Phenomenal Concepts and the Concept of a Zombie” (A tudat metafizikája: fenomenális fogalmak és a zombi fogalma), Goethe Universität. Frankfurt am Main, 2009. november 23.
 30. „The Metaphysics of Consciousness: Knowing that We are Conscious” (A tudat metafizikája: tudásunk a tudatunkról), Goethe Universität. Frankfurt am Main, 2009. november 24.
 31. „Psychophysical parallelism, Contemporary Naturalism and the Austrian Identity Theory of Mind” (Pszichofizikai parallelizmus, mai naturalizmus és az osztrák azonosságelmélet), Alexius Meinong-Institut, Karl-Franzens Universität. Graz, 2010. október 29.
 32. „A pszichofizikai probléma a 19. századi tudományos filozófiában és az elme mai naturalista értelmezései”, Elméleti Filozófia Fórum, ELTE Filozófiai Intézet. Budapest, 2010. december 15.
 33. „Parallelism, Logical Empiricism and Naturalism: Approaches to the Psychophysical Problem in Scientific Philosophy” (Parallelizmus, logikai empirizmus és naturalizmus: a pszichofizikai probléma megközelítése a tudományos filozófiában), Institut Wiener Kreis, Universität Wien. Bécs, 2011. január 19.
 34. „Logikai konstrukciók és ontológia”, Realizmus a fenomenológiában és az analitikus filozófiában, a Kaposvári Egyetem konferenciája,  Kaposvár, 2012. január 20.
 35. „A gondolat természete: intuicionizmus vs szimbolizmus?”. Az intuíció filozófiája konferencia, Bükkszentkereszt, 2012. október.
 36. „A jó és a kválék”, Intuíció, érvelés és etika. Az ELTE Filozófia Intézete és a Magyar Filozófiai Társaság konferenciája, 2013. szeptember 19-20.
 37. „Carnap, Quine and the Metaphysical Turn in Analytic Philosophy”, Dimensionen des Realismus, a Német-Magyar Filozófiai Társaság és az Internationales Zentrum für Philosophie Nordrhein-Westphalen konferenciája, ELTE, Budapest, 2013. november 28-29.
 38. „Az analitikus metafizika eredete”, Elméleti Filozófia Fórum, ELTE Filozófiai Intézet, 2013. december 18.
 39. „Carnap a más elmékről”, Más Elmék konferencia, Kaposvári Egyetem, 2014. január 17.
 40. „A kiterjedt elme hipotézis és a gondolat természete”, Károli Gáspár Református Egyetem, 2014. április 3.
PDF    Send article as PDF